ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,313
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 552722 104
2 ชัยสิทธาวาส 1315 19
3 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 1464 24
4 ดอนพุดวิทยา 147 21
5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 672415 106
6 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1483427 209
7 ธัญบุรี 713828 137
8 ธัญรัตน์ 1103226 168
9 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 592526 110
10 บัวแก้วเกษร 2497 40
11 บ้านท่ามะปรางวิทยา 1594 28
12 บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) 26518 49
13 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) 27173 47
14 ปทุมวิไล 925122 165
15 ประเทียบวิทยาทาน 4914182 83
16 พระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) 107 17
17 มวกเหล็กวิทยา 342122 77
18 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 14129 35
19 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 82126 100
20 วังม่วงวิทยาคม 1834 25
21 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 282410 62
22 สระบุรีวิทยาคม 1001959 178
23 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 3721181 77
24 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 8543471 176
25 สองคอนวิทยาคม 348 15
26 สายปัญญารังสิต 752314 112
27 สุธีวิทยา 30430 64
28 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 823 13
29 หนองเสือวิทยาคม 431623 82
30 หนองแค(สรกิจพิทยา) 851620 121
31 หนองแซงวิทยา 7613 26
32 หนองโดนวิทยา 92 11
33 หอวัง ปทุมธานี 11387 128
34 หินกองวิทยาคม 876 21
35 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 1511 17
36 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 43911 63
37 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 851812 115
38 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 1444 22
39 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 24915 48
40 เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 542117 92
41 เสาไห้ 712238 131
42 แก่งคอย 853524 144
43 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 4710 21