ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,014
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กาญจนดิษฐ์ 11127 30
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 381314 65
3 ครนพิทยาคม 881 17
4 คลองฉนวนวิทยา 871 16
5 ควนสุบรรณวิทยา 931 13
6 คีรีรัฐวิทยาคม 12510 27
7 ชลธารวิทยา 821 11
8 ชัยบุรีพิทยา 31164 51
9 ด่านสวีวิทยา 526 13
10 ตะกุกใต้ศึกษา 926 17
11 ทีปราษฏร์พิทยา 77145 96
12 ทุ่งคาพิทยาคาร 66 12
13 ทุ่งตะโกวิทยา 29114 44
14 ท่าข้ามวิทยา 5125 22
15 ท่าฉางวิทยาคาร 924 15
16 ท่าชนะ 111416 41
17 ท่าชีวิทยาคม 78 15
18 ท่าสะท้อนวิทยา 112 13
19 ท่าอุแทพิทยา 13112 26
20 ท่าเฟืองวิทยา 823 13
21 ท่าแซะรัชดาภิเษก 231713 53
22 นาสักวิทยา 912 12
23 น้ำรอบวิทยา 413 8
24 บางสวรรค์วิทยาคม 39239 71
25 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 741 12
26 บ้านตาขุนวิทยา 3785 50
27 บ้านนาวิทยาคม 8118 27
28 บ้านนาสาร 322028 80
29 บ้านเสด็จพิทยาคม 831 12
30 ปะทิววิทยา 15127 34
31 ปากน้ำชุมพรวิทยา 1224 18
32 ปากน้ำหลังสวนวิทยา 782 17
33 ปากแพรกวิทยาคม 4123 19
34 พนมศึกษา 23151 39
35 พระแสงวิทยา 461610 72
36 พรุพีพิทยาคม 51611 32
37 พะโต๊ะวิทยา 1983 30
38 พุนพินพิทยาคม 412930 100
39 พ่วงพรมครวิทยา 832 13
40 มัธยมบ้านทำเนียบ 1663 25
41 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 151613 44
42 มัธยมวิภาวดี 1331 17
43 มาบอำมฤตวิทยา 2174 32
44 รัชชประภาวิทยาคม 652 13
45 ละแมวิทยา 272011 58
46 ศรียาภัย 954033 168
47 ศรียาภัย ๒ 157 13
48 สวนศรีวิทยา 743420 128
49 สวีวิทยา 563318 107
50 สอาดเผดิมวิทยา 5346301 130
51 สุราษฎร์ธานี 474749 143
52 สุราษฎร์ธานี 2 213335 89
53 สุราษฎร์พิทยา ๒ 1489 31
54 สุราษฏร์พิทยา 456037 142
55 หงษ์เจริญวิทยาคม 583 16
56 เกาะพะงันศึกษา 2252 29
57 เกาะสมุย 5384 65
58 เขาทะลุพิทยาคม 993 21
59 เขาพนมแบกศึกษา 61 7
60 เคียนซาพิทยาคม 262115 62
61 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 24207 51
62 เมืองสุราษฏร์ธานี 543529 118
63 เมืองหลังสวน 151491 39
64 เวียงสระ 582622 106
65 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 663 15
66 ไชยาวิทยา 511314 78