ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,258
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กันตังพิทยากร 213222 75
2 กันตังรัษฎาศึกษา 4163 23
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 40207 67
4 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 53299 91
5 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 10145 29
6 คลองยางประชานุสรณ์ 2971 37
7 คลองหินพิทยาคม 463 13
8 คันธพิทยาคาร 11810 29
9 ตรังรังสฤษฏ์ 3109 22
10 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ 2285 35
11 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 3167 26
12 นาโยงวิทยาคม 3101 14
13 น้ำผุด 5132 20
14 บางดีวิทยาคม 10112 23
15 ปลายพระยาวิทยาคม 31810 49
16 ปะเหลียนผดุงศิษย์ 7189 34
17 พนมเบญจา 452119 85
18 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 3441221 98
19 รัษฎา 232514 62
20 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 16237 46
21 ลันตาราชประชาอุทิศ 1521 18
22 ลำทับประชานุเคราะห์ 18165 39
23 ลำภูราเรืองวิทย์ 686 20
24 วังวิเศษ 18274 49
25 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 112428 63
26 วิเชียรมาตุ 3955411 136
27 วิเชียรมาตุ 3 671 14
28 วิเชียรมาตุ2 196 16
29 สภาราชินี 2 133612 61
30 สภาราชินี จังหวัดตรัง 474152 140
31 สวัสดิ์รัตนาภิมุข 13228 43
32 สามัคคีศึกษา 14125 31
33 สินปุนคุณวิชญ์ 1562 23
34 สิเกาประชาผดุงวิทย์ 26175 48
35 หนองทะเลวิทยา 6137 26
36 หาดสำราญวิทยาคม 13127 32
37 ห้วยนางราษฏร์บำรุง 2134 19
38 ห้วยยอด 4149301 121
39 อำมาตย์พานิชนุกูล 6066211 148
40 อ่าวลึกประชาสรรค์ 632923 115
41 เขาดินประชานุกูล 741 12
42 เมืองกระบี่ 403923 102
43 เหนือคลองประชาบำรุง 493013 92
44 ในเตาพิทยาคม 362 11