ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,833
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กระแสสินธุ์วิทยา 3124 19
2 กอบกุลวิทยาคม 1081 19
3 กำแพงวิทยา 264214 82
4 คลองแดนวิทยา 962 17
5 ควนกาหลงวิทยาคม 7174 28
6 ควนเนียงวิทยา 1828151 62
7 ควนโดนวิทยา 10232 35
8 คูเต่าวิทยา 721 10
9 จะนะชนูปถัมภ์ 41619 39
10 จะนะวิทยา 233 8
11 จะโหนงพิทยาคม 493 16
12 ชะแล้นิมิตวิทยา 355 13
13 ตะเครียะวิทยาคม 641 11
14 ทับช้างวิทยาคม 7135 25
15 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 9116 26
16 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 494 17
17 ท่าแพผดุงวิทย์ 101211 33
18 ธรรมโฆสิต 5922 18
19 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 315032 113
20 นาทวีวิทยาคม 344912 95
21 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 452 11
22 ปากจ่าวิทยา 156 12
23 ปาดังติณสูลานนท์ 6102 18
24 ปาล์มพัฒนวิทย์ 1364 23
25 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 113811 60
26 พิมานพิทยาสรรค์ 264721 94
27 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 66764511 189
28 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 40257 72
29 ระโนด 141214 40
30 ระโนดวิทยา 213516 72
31 รัตนพลวิทยา 481 13
32 รัตภูมิวิทยา 11319 51
33 ละงูพิทยาคม 101313 36
34 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 507651 177
35 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 132225 60
36 สงขลาวิทยาคม 12287 47
37 สตูลวิทยา 124228 82
38 สทิงพระชนูปถัมภ์ 382 13
39 สทิงพระวิทยา 1025142 51
40 สะบ้าย้อยวิทยา 12216 39
41 สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 464217 105
42 สาครพิทยาคาร 7111 19
43 สามบ่อวิทยา 65 11
44 หาดใหญ่พิทยาคม 11714 32
45 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 246840 132
46 หาดใหญ่วิทยาลัย 638864 215
47 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 467627 149
48 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 4766521 166
49 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 1211 23
50 เขาแดงกุศลวิทยา 552 12
51 เทพพิทยาภาณุมาศ 118 19
52 เทพา 161917 52
53 ไม้แก่นประชาอุทิศ 832 13