ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,595
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กุดจับประชาสรรค์ 7442 53
2 กุมภวาปี 281881 127
3 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 324 9
4 กู่แก้ววิทยา 10413 27
5 คำยางพิทยา 1123 16
6 จอมศรีพิทยาคาร 842 14
7 จำปาโมงวิทยาคาร 6111 18
8 ดงเย็นพิทยาคาร 6615 27
9 ตาดทองพิทยาคม 148 13
10 ทมนางามวิทยาคม 229 13
11 ทรัพย์อุดมวิทยา 438 15
12 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 2315 29
13 ทุ่งฝนวิทยาคาร 101117 38
14 ธาตุโพนทองวิทยาคม 1310 14
15 นานกชุมวิทยาคม 715 13
16 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1052 17
17 นิคมสงเคราะห์วิทยา 666 18
18 น้ำโสมพิทยาคม 491628 93
19 บ้านดุงวิทยา 5325591 138
20 บ้านเชียงวิทยา 10312 25
21 ประจักษ์ศิลปาคม 5412 21
22 ประจักษ์ศิลปาคาร 241696 136
23 พิบูลย์รักษ์พิทยา 9218 29
24 ภูพระบาทวิทยา 535 13
25 ภูพานวิทยา 3115 19
26 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 113 14
27 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 811 10
28 ยูงทองพิทยาคม 3044 38
29 ราชินูทิศ 2 15 15
30 วังสามหมอวิทยาคาร 161929 64
31 ศรีธาตุพิทยาคม 331935 87
32 สตรีราชินูทิศ 27171271 172
33 สร้างคอมวิทยา 141411 39
34 สามพร้าววิทยา 7316 26
35 สามพาดพิทยาคาร 310 13
36 สามัคคีพิทยาคาร 516 12
37 สีออศิลปศาสตร์ 1315 19
38 สุมเส้าพิทยาคาร 6616 28
39 หนองยางชุมพิทยาคม 1510 16
40 หนองวัวซอพิทยาคม 151225 52
41 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 6512 23
42 หนองหานวิทยา 4434581 137
43 หนองแดงวิทโยดม 535 13
44 หนองแสงวิทยศึกษา 8219 29
45 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1425 30
46 อุดรธรรมานุสรณ์ 3517 25
47 อุดรธานีพิทยาคม 2420 26
48 อุดรพัฒนศึกษา 328 13
49 อุดรพัฒนาการ 3448 55
50 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 3318921 144
51 อุดรพิทยานุกูล 53241571 235
52 อุดรพิทยานุกูล 2 112 13
53 เชียงพังพัฒนวิช 3110 14
54 เชียงหวางพิทยาคาร 624 12
55 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 3225571 115
56 เพ็ญพิทยาคม 72 9
57 เสอเพลอพิทยาคม 248 14
58 แสงอร่ามพิทยาคม 622 10
59 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา 548 17
60 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 8431 43
61 โนนสูงพิทยาคาร 81021 39
62 โพนสูงพัฒนศึกษา 3 3
63 ไชยวานวิทยา 8517 30