ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,098
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กวนวันวิทยา 625 13
2 กุดบงพิทยาคาร 33310 46
3 ค่ายบกหวานวิทยา 633 12
4 ชุมพลโพนพิสัย 7116431 131
5 ถ่อนวิทยา 114 15
6 ท่าดอกคำวิทยาคม 74 11
7 ท่าบ่อ 5613561 126
8 ท่าบ่อพิทยาคม 626 14
9 นาดีพิทยาคม 1236 21
10 นาสวรรค์พิทยาคม 19113 33
11 นาหนังพัฒนศึกษา 1844 26
12 น้ำสวยวิทยา 13619 38
13 บึงกาฬ 7522471 145
14 บึงโขงหลงวิทยาคม 34418 56
15 บุ่งคล้านคร 23516 44
16 ปทุมเทพวิทยาคาร 862865 179
17 ประชานิมิตพิทยานุกูล 417 12
18 ประชาบดีพิทยาคม 1479 30
19 ปากคาดพิทยาคม 821 83
20 ปากสวยพิทยาคม 9917 35
21 ฝางพิทยาคม 89 17
22 พระธาตุบังพวนวิทยา 1018 19
23 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 932 14
24 พระพุทธบาทวิทยาคม 1921 22
25 พรเจริญวิทยา 35347 85
26 พานพร้าว 11412 27
27 ภูทอกวิทยา 1124 17
28 ร่มธรรมานุสรณ์ 728 17
29 วรลาโภนุสรณ์ 834 15
30 วังม่วงพิทยาคม 1721 20
31 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 33412 49
32 ศรีชมภูวิทยา 2357 35
33 ศรีวิไลวิทยา 661326 105
34 ศรีสำราญวิทยาคม 832 13
35 สมสนุกพิทยาคม 418 13
36 สังคมวิทยา 27115 43
37 หนองคายวิทยาคาร 25538 68
38 หนองนางพิทยาคม 526 13
39 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1448 26
40 หนองหัวช้างวิทยา 1366 25
41 หนองหิ้งพิทยา 9214 25
42 หนองเข็งวิทยาคม 935 17
43 หินโงมพิทยาคม 918 18
44 เจ็ดสีวิทยาคาร 1526 23
45 เซกา 212 5
46 เซิมพิทยาคม 16511 32
47 เดื่อวิทยาคาร 559 19
48 เวียงคำวิทยาคาร 319 13
49 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1754 26
50 โคกคอนวิทยาคม 8115 24
51 โซ่พิสัยพิทยาคม 58618 82
52 โนนคำพิทยาคม 94 13
53 โพธิ์ตากพิทยาคม 1855 28
54 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1127 20
55 โพนทองประชาสรรค์ 118 19
56 โสกก่ามวิทยา 88 16