ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,933
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กระเทียมวิทยา 151418 47
2 กาบเชิงวิทยา 91717 43
3 กุดไผทประชาสรรค์ 348 15
4 ขนาดมอญพิทยาคม 22611 39
5 ขวาวใหญ่วิทยา 633 12
6 จอมพระประชาสรรค์ 182649 93
7 จารย์วิทยาคาร 772 16
8 ชุมพลวิทยาสรรค์ 201722 59
9 ช้างบุญวิทยา 636 15
10 ดอนแรดวิทยา 2214 18
11 ตั้งใจวิทยาคม 524 11
12 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 827 17
13 ตานีวิทยา 2076 33
14 ตาเบาวิทยา 434 11
15 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 517 13
16 ทุ่งกุลาพิทยาคม 553 13
17 ทุ่งมนวิทยาคาร 1237 22
18 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 2120521 94
19 ท่าสว่างวิทยา 266 14
20 ธาตุศรีนคร 2314 19
21 นาดีวิทยา 15315 33
22 นาบัววิทยา 448 16
23 นารายณ์คำผงวิทยา 11913 33
24 บัวเชดวิทยา 521231 95
25 บึงนครประชาสรรค์ 921 12
26 บุแกรงวิทยาคม 5515 25
27 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 741 12
28 ประสาทวิทยาคาร 432570 138
29 ปราสาทเบงวิทยา 1442 20
30 พญารามวิทยา 538 16
31 พนมดงรักวิทยา 3855 48
32 พนาสนวิทยา 12514 31
33 พรมเทพพิทยาคม 1212 15
34 พระแก้ววิทยา 825 15
35 มหิธรวิทยา 733 13
36 มัธยมจารพัตวิทยา 931 13
37 มัธยมทับทิมสยาม 04 1631 20
38 มัธยมศรีสำเภาลูน 1122 15
39 ยางวิทยาคาร 946 19
40 รัตนบุรี 212750 98
41 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 15931 55
42 ลานทรายพิทยาคม 598 22
43 ลำพลับพลาวิทยาคาร 436 13
44 วังข่าพัฒนา 1011 12
45 วีรวัฒน์โยธิน 361552 103
46 ศรีณรงค์พิทยาลัย 1921 22
47 ศรีปทุมพิทยาคม 89 17
48 ศรีรามประชาสรรค์ 1013 14
49 ศรีสุขวิทยา 849 21
50 ศรีไผทสมันต์ 4310 17
51 ศีขรภูมิพิสัย 273051 108
52 สนมวิทยาคาร 191217 48
53 สวายวิทยาคาร 7619 32
54 สังขะ 212941 91
55 สำโรงทาบวิทยาคม 114019 70
56 สินรินทร์วิทยา 8818 34
57 สิรินธร 472796 170
58 สุรพินท์พิทยา 461815 79
59 สุรวิทยาคาร 4248103 193
60 สุรินทร์พิทยาคม 648 18
61 สุรินทร์ภักดี 465 15
62 สุรินทร์ราชมงคล 5612 23
63 หนองขุนศรีวิทยา 745 16
64 หนองสนิทวิทยา 746 17
65 หนองอียอวิทยา 626 14
66 หนองแวงวิทยาคม 1366 25
67 ห้วยจริงวิทยา 1465 25
68 เชื้อเพลิงวิทยา 4310 17
69 เทนมีย์มิตรประชา 2216 20
70 เทพอุดมวิทยา 837 18
71 เบิดพิทยาสรรค์ 2230 34
72 เมืองบัววิทยา 1298 29
73 เมืองลีงวิทยา 1074 21
74 เมืองแกพิทยาสรรค์ 418 13
75 แกศึกษาพัฒนา 348 15
76 แตลศิริวิทยา 3519 27
77 แนงมุดวิทยา 1871 26
78 แร่วิทยา 724 13
79 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 631 10
80 โคกตะเคียนวิทยา 1954 28
81 โคกยางวิทยา 8410 22
82 โชคเพชรพิทยา 3211 16
83 โนนเทพ 665 17
84 โนนแท่นพิทยาคม 1021 13
85 ไทรแก้ววิทยา 646 16