ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 1,523
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 3748 58
2 ชนแดนวิทยาคม 16117 34
3 ซับบอนวิทยาคม 985 22
4 ซับสมบูรณ์วิทยาคม 833 14
5 ดงขุยวิทยาคม 191319 51
6 ติ้ววิทยาคม 329 32
7 ท่าด้วงพิทยาคม 467 17
8 นาสนุ่นวิทยาคม 875 20
9 นาเฉลียงพิทยาคม 7814 29
10 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 191635 70
11 น้ำร้อนวิทยาคม 858 21
12 น้ำหนาววิทยาคม 1272 21
13 บึงสามพันวิทยาคม 172232 71
14 ผาเมืองวิทยาคม 1218 21
15 ผาแดงวิทยาคม 219 12
16 พัชรพิทยาคม 2112 15
17 พุขามครุฑมณีอุทิศ 4317 24
18 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 398 20
19 วังพิกุลพิทยาคม 1893 30
20 วังโป่งพิทยาคม 728 17
21 วังโป่งศึกษา 11311 25
22 วังใหญ่วิทยาคม 625 13
23 วิทยานุกูลนารี 294455 128
24 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1212 15
25 ศรีมงคลวิทยาคม 322 7
26 ศรีเทพประชาสรรค์ 25149 48
27 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1024 34
28 หนองไผ่ 332244 99
29 หล่มสักวิทยาคม 2618851 130
30 หล่มเก่าพิทยาคม 2317661 107
31 เนินพิทยาคม 416 20
32 เพชรบูรณ์วิทยา 918 27
33 เพชรพิทยาคม 1818701 107
34 เพชรละครวิทยา 141216 42
35 เมืองกลางวิทยาคม 1512 18
36 เมืองราดวิทยาคม 4423 31
37 เมืองศรีเทพ 854 17
38 แคมป์สนวิทยาคม 21221 35
39 โคกปรงวิทยาคม 3110 14