โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 23 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 20 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สวนพระยาวิทยา

จำนวน 95

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 15 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
5
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
16
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนาปีสะห์ เจะหลง  ครู ชำนาญการ
0
2 นายรุสลัน แวกือจิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวฮาซานะห์ สุหลง  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวอารีน่า เจะอุมา  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวอาอีลา การี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวนูรียะ บือราเฮง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางโฉมเฉลา ดาราโอ๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางมาเรีย สรรเพชุดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางทิพวรรณ ราชสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวนูรียานี เปาะซา  ครู ชำนาญการ
0
11 นายซัยนุดดีน บินศาสตรา  ครู ชำนาญการ
0
12 นายอิสมาแอ มะสาแม  ครู ชำนาญการ
0
13 นางซือนะ มะและ  ครู ชำนาญการ
0
14 นายมะพาริ มะเร๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวฮาลีเม๊าะ สะมะแอ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางซูไรดา รอมะ  ครู ชำนาญการ
0
17 นายซามัน ดอเล๊าะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางซาฮาเราะห์ ลาเต๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางนริศรา ขาลี  ครู ชำนาญการ
0
20 นายนิแม มะดีเย๊าะ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายซารีฟ หะยีซำซูดิน  ครู ชำนาญการ
0
22 อัสมะ เจะดาฮิง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสา​กา​รี​ยา​ อาแว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
11