โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่

ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา

จำนวน 62
# รหัสเขตฯ ชื่อเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการ ภูมิภาค จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียน นักเรียน ครู ผอ. รองผอ . ที่อยู่เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ email website facebook ผู้อำนวยการเขตฯ เบอร์ติดต่อ
1 1000100001 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เขตตรวจราชการส่วนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร 67 76,852 4,737 56 89 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 2 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด กรุงเทพมหานคร 10400 0-2410-2044 secondaryroiet@gmail http://www.sesao1.go.th
2 1000100002 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เขตตรวจราชการส่วนกลาง ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 52 108,231 5,576 50 85 1126 2 - สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 029304490 vcbkk2@gmail.com https://www.sesao2.go.th/ -
3 1000110001 สพม.สมุทรปราการ เขตตรวจราชการ 8 สมุทรปราการ 25 34,784 2,317 21 49 34/6 2 สมุทรปราการ 10270 023826100
4 1000120001 สพม.นนทบุรี เขตตรวจราชการ 1 ภาคกลาง นนทบุรี 18 17,426 1,753 18 54 85 2 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 021493923-6 sesao-3@hotmail.com https://www.spmnonthaburi.go.th
5 1000130001 สพม.ปทุมธานี เขตตรวจราชการ 1 ภาคกลาง ปทุมธานี 22 26,996 2,096 21 29 - 2 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 025933530 ssps4.go.th@gmail.co http://www.ssps4.go.th
6 1000140001 สพม.พระนครศรีอยุธยา เขตตรวจราชการ 1 พระนครศรีอยุธยา 29 12,342 1,279 24 28 2 พระนครศรีอยุธยา
7 1000160001 สพม.ลพบุรี เขตตรวจราชการ 2 ลพบุรี 25 11,970 1,098 25 13 ภายในโรงเรียนโคกะเทียมวิทยาลัย 2 ลพบุรี 15160 036689766 http://www.sesalop.go.th
8 1000170001 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เขตตรวจราชการ 2 ภาคกลาง สิงห์บุรี อ่างทอง 26 15,942 979 24 13 118 2 สิงห์บุรี 16000 036-510648 - 49 https://sesasingthong.go.th/
9 1000190001 สพม.สระบุรี เขตตรวจราชการ 2 สระบุรี 21 14,178 1,210 19 22 2 สระบุรี
10 1000200001 สพม.ชลบุรี ระยอง เขตตรวจราชการ 9 ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง 51 50,182 3,779 49 85 25/11 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี 20000 038397501-5 spm18control@gmail.c http://spm18.go.th/ www.facebook.com/PRS
11 1000220001 สพม.จันทบุรี ตราด เขตตรวจราชการ 9 ภาคตะวันออก จันทบุรี ตราด 39 21,864 1,458 38 16 9 2 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 039314402-3 kongtam.mit17@obecma http://www.sesact.go.th
12 1000240001 สพม.ฉะเชิงเทรา เขตตรวจราชการ 3 ภาคตะวันออก สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 29 19,865 1,233 27 26 410/1 2 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 24000 038517280 spm6@gmail.com http://www.ccs.go.th
13 1000250001 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เขตตรวจราชการ 3 ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นครนายก 30 14,538 1,154 28 30 60 2 - บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 037210543 spm7.2560@gmail.com http://www.spm7.go.th งานประชาสัมพันธ์ สพม
14 1000270001 สพม.สระแก้ว เขตตรวจราชการ 9 สระแก้ว 14 12,034 730 14 16 หมู่ที่ 2 2 สระแก้ว 27000 037247904 https://spm-sk.go.th/
15 1000300001 สพม.นครราชสีมา เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 50 25,204 3,328 48 55 505 2 - โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280 044305509 web@mattayom31.go.th https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/site_2014/home https://web.facebook
16 1000310001 สพม.บุรีรัมย์ เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ 66 50,674 3,116 68 65 15 2 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044612408 ssbr32@hotmail.com http://www.ssbr.go.th https://www.facebook
17 1000320001 สพม.สุรินทร์ เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ 85 28,200 2,806 84 39 197 2 - นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 044513629 secondary33@secondar http://www.secondary33.go.th https://www.facebook
18 1000330001 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เขตตรวจราชการ 13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ยโสธร 83 51,186 3,192 79 44 917/20 2 ถนนวันลูกเสือ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 045613372 ict@secondary28.go.t https://www.secondary28.go.th/ https://th-th.facebo
19 1000340001 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เขตตรวจราชการ 13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 24,438 3,639 75 82 298 2 กุดลาด กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 045422186 spm29ubon@gmail.com www.secondary29.go.th
20 1000360001 สพม.ชัยภูมิ เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 37 21,158 1,696 36 29 393/2 2 ขี้เหล็กใหญ่ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 044056767 webmaster@sesao30.go http://sesao30.go.th sesao30
21 1000380001 สพม.บึงกาฬ เขตตรวจราชการ 10 บึงกาฬ 25 11,226 832 24 15 2 บึงกาฬ
22 1000400001 สพม.ขอนแก่น เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 84 30,445 3,205 75 69 473 2 ขอนแก่น 40000 043009867 http://www.kksec.go.th
23 1000410001 สพม.อุดรธานี เขตตรวจราชการ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี 63 24,116 2,476 64 54 79 2 - หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042123173 - http:// www.sesaud.go.th -
24 1000420001 สพม.เลย หนองบัวลำภู เขตตรวจราชการ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู เลย 52 22,373 2,026 53 36 334 2 นาอาน นาอาน เมืองเลย หนองบัวลำภู 42000 042870409 work@sesao19.go.th www.sesao19.go.th http://www2.sesao19.
25 1000430001 สพม.หนองคาย เขตตรวจราชการ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย บึงกาฬ 31 8,240 1,101 28 15 - 2 โนนธาตุ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042421074 suphachai.cham@gmail http://www.spm21.com สำนักงานเขตพื้นที่กา
26 1000440001 สพม.มหาสารคาม เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม 35 29,351 1,651 34 28 134 2 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043777987 atom@gmail.com http://www.ses26.go.th
27 1000450001 สพม.ร้อยเอ็ด เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด 60 22,182 2,398 59 47 46 2 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043515369 secondaryroiet@gmail http://www.secondary27.go.th
28 1000460001 สพม.กาฬสินธุ์ เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 55 21,852 1,901 54 24 - 2 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 043810543 mattayomsakon@gmail. http://www.sesao24.go.th/ https://www.facebook
29 1000470001 สพม.สกลนคร เขตตรวจราชการ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 45 18,879 2,156 42 48 508 2 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 042728118 mattayomsakon@gmail. https://www.sesaosakon.go.th/web2023/
30 1000480001 สพม.นครพนม เขตตรวจราชการ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม 51 23,916 1,612 45 26 42 2 - ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 042513973 surapee.1289@gmail.c http://www.secondary22.go.th
31 1000490001 สพม.มุกดาหาร เขตตรวจราชการ 11 มุกดาหาร 30 9,295 812 27 14 2 มุกดาหาร
32 1000500001 สพม.เชียงใหม่ เขตตรวจราชการ 15 ภาคเหนือ เชียงใหม่ 34 23,449 1,917 33 47 - 2 ศาลากลางชั้น5 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 053112974 admin@secondary.go.t http://www.secondary34.go.th https://www.facebook
33 1000520001 สพม.ลำปาง ลำพูน เขตตรวจราชการ 15 ภาคเหนือ ลำพูน ลำปาง 45 23,834 1,659 41 24 409/1 2 ถ.พระเจ้าทันใจ ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำพูน 52000 054010790 admin@secondary35.go http://www.sesalpglpn.go.th/
34 1000540001 สพม.แพร่ เขตตรวจราชการ 16 ภาคเหนือ แพร่ 16 10,095 736 15 13 2 2 - ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000 054511137 ต่อ 102 admin@sesa37.com http://www.sesa37.go.th SPM.sesa37
35 1000550001 สพม.น่าน เขตตรวจราชการ 16 น่าน 30 15,650 1,003 33 21 2 น่าน
36 1000560001 สพม.พะเยา เขตตรวจราชการ 16 พะเยา 18 11,136 882 18 11 2 พะเยา 56000 054481537 https://www.sesapy.go.th/
37 1000570001 สพม.เชียงราย เขตตรวจราชการ 16 ภาคเหนือ เชียงราย 41 18,210 1,757 36 39 1115/23 2 - เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 053601451 secondary36cripyo@gm http://www.spm36.go.th -
38 1000580001 สพม.แม่ฮ่องสอน เขตตรวจราชการ 15 แม่ฮ่องสอน 8 4,698 374 8 7 2 แม่ฮ่องสอน
39 1000600001 สพม.นครสวรรค์ เขตตรวจราชการ 18 ภาคกลาง นครสวรรค์ 37 19,388 1,645 36 27 105/30 2 - วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 056220231 - http://www.secondary42.obec.go.th -
40 1000610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เขตตรวจราชการ 18 อุทัยธานี ชัยนาท 34 12,554 1,183 34 19 2 อุทัยธานี 61000 056040215
41 1000620001 สพม.กำแพงเพชร เขตตรวจราชการ 18 ภาคเหนือ กำแพงเพชร 32 18,763 1,365 28 26 41 2 - ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055-713763 pitapongsoft@gmail.c http://www.secondary41.go.th/home.html pitapongsoft
42 1000630001 สพม.ตาก เขตตรวจราชการ 17 ตาก 21 8,586 812 19 5 เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 2 ตาก 63000 โทรศัพท์ 088-2938738 http://www.secondarytak.go.th
43 1000640001 สพม.สุโขทัย เขตตรวจราชการ 17 ภาคเหนือ สุโขทัย 27 8,418 1,072 27 15 138 2 สุโขทัย 64000 055-612-793-5 https://www.sesaoskt.go.th/
44 1000650001 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เขตตรวจราชการ 17 ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 57 35,314 2,152 57 59 1 2 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65000 055267235-6 plan-39@hotmail.com http://www.secondary39.go.th/ สพม สามเก้า พิษณุโลก
45 1000660001 สพม.พิจิตร เขตตรวจราชการ 18 พิจิตร 30 16,710 894 28 12 31/26 2 พิจิตร 66000 056900347 https://web.sesaop.go.th/
46 1000670001 สพม.เพชรบูรณ์ เขตตรวจราชการ 17 ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ 39 17,943 1,464 32 27 151 2 บ้านวังจาน บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 056209656 contact@sec40.go.th http://www.sec40.go.th https://www.facebook
47 1000700001 สพม.ราชบุรี เขตตรวจราชการ 4 ภาคตะวันตก ราชบุรี 26 18,622 1,393 25 19 421 2 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 032321433-4 mail@sesao8.go.th http://www.sesao8.go.th
48 1000710001 สพม.กาญจนบุรี เขตตรวจราชการ 3 กาญจนบุรี 29 9,140 1,474 30 25 2 กาญจนบุรี
49 1000720001 สพม.สุพรรณบุรี เขตตรวจราชการ 4 ภาคกลาง สุพรรณบุรี 32 15,903 1,721 32 28 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 72000 035535417 http://www.mathayom9.go.th
50 1000730001 สพม.นครปฐม เขตตรวจราชการ 3 นครปฐม 29 21,836 1,816 29 24 2 นครปฐม
51 1000740001 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เขตตรวจราชการ 4 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 20 19,682 948 19 10 2 สมุทรสาคร
52 1000760001 สพม.เพชรบุรี เขตตรวจราชการ 5 ภาคตะวันตก เพชรบุรี 22 13,297 986 20 11 300 2 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032400641 spm10.office@gmail.c www.sesa10.go.th/
53 1000770001 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เขตตรวจราชการ 4 ประจวบคีรีขันธ์ 18 10,094 880 17 5 2 ประจวบคีรีขันธ์
54 1000800001 สพม.นครศรีธรรมราช เขตตรวจราชการ 6 ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 71 18,615 2,738 70 61 12/13 2 - โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 075345050 nrt@sea12.go.th www.sea12.go.th -
55 1000820001 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เขตตรวจราชการ 7 ภาคใต้ พังงา ภูเก็ต ระนอง 27 20,470 1,369 24 18 702/1 2 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000 076481529 SESAO14@hotmail.com http://www.sesao14.go.th https://web.facebook
56 1000840001 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เขตตรวจราชการ 6 ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66 42,974 2,912 61 32 261/29 2 สุราษฎร์ธานี 84000 077-203372-4 http://www.secondary11.go.th
57 1000900001 สพม.สงขลา สตูล เขตตรวจราชการ 8 ภาคใต้ สงขลา สตูล 53 38,757 2,699 55 60 174 2 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000 074336848 sesao16@gmail.com www.spmsongkhlasatun.go.th https://www.facebook
58 1000920001 สพม.ตรัง กระบี่ เขตตรวจราชการ 6 ภาคใต้ กระบี่ ตรัง 44 24,163 2,114 40 57 96 2 บางรัก เมืองตรัง กระบี่ 92000 075213752 matthayom13@gmail.co http://www.matthayom13.go.th/ สพม.13
59 1000930001 สพม.พัทลุง เขตตรวจราชการ 5 พัทลุง 27 7,213 998 27 10 หมู่ 9 2 พัทลุง 93110 063-0810910 https://seapt.go.th/
60 1000940001 สพม.ปัตตานี เขตตรวจราชการ 8 ภาคใต้ ปัตตานี 17 3,355 509 16 3 2 - บางนาค เมืองนราธิวาส ปัตตานี 94000 073332551 sesao15.edu@gmail.co http://www.sesaopn.go.th ff
61 1000950001 สพม.ยะลา เขตตรวจราชการ 7 ยะลา 12 5,482 417 12 2 2 ยะลา
62 1000960001 สพม.นราธิวาส เขตตรวจราชการ 7 นราธิวาส 17 10,375 661 16 8 - 2 นราธิวาส 96000 073511984 http://www.mathayom15.org

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0