โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่

ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา

จำนวน 42
# รหัสเขตฯ ชื่อเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการ ภูมิภาค จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียน นักเรียน ครู ผอ. รองผอ . ที่อยู่เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ email website facebook ผู้อำนวยการเขตฯ เบอร์ติดต่อ
1 101701 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 78,993 4,871 57 88 lala ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th lala
2 101702 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 108,231 5,575 50 85 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
3 101703 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 33,907 3,031 42 82 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
4 101704 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 41,704 3,213 40 54 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
5 101705 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 34,280 2,610 63 30 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
6 101706 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 57,381 3,587 49 77 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
7 101707 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 27,948 1,907 42 46 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
8 101708 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 27,542 2,863 55 43 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
9 101709 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 39,865 3,518 61 52 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
10 101710 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 43,073 2,837 56 26 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
11 101711 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 44,920 2,923 60 31 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
12 101712 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 25,828 3,740 97 71 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
13 101713 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 26,502 2,154 42 60 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
14 101714 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 20,470 1,369 24 18 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
15 101715 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 19,212 1,587 44 13 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
16 101716 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 38,840 2,713 55 62 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
17 101717 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 21,864 1,458 38 16 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
18 101718 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 52,151 3,801 50 86 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
19 101719 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 25,205 2,027 52 34 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
20 101720 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 24,116 2,477 64 54 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
21 101721 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 19,466 1,933 52 30 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
22 101722 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 33,211 2,423 72 40 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
23 101723 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 18,879 2,159 43 49 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
24 101724 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 21,852 1,900 54 24 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
25 101725 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 30,445 3,207 76 69 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
26 101726 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 29,351 1,655 34 29 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
27 101727 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 22,182 2,383 60 47 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
28 101728 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 51,114 3,192 79 44 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
29 101729 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 24,438 3,640 75 82 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
30 101730 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 21,158 1,696 36 29 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
31 101731 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 25,204 3,329 49 55 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
32 101732 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 50,674 3,112 68 65 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
33 101733 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 28,200 2,802 84 39 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
34 101734 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 28,147 2,294 41 54 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
35 101735 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 23,834 1,659 41 24 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
36 101736 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 30,430 2,649 56 50 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
37 101737 สพม.แพร่ ภาคเหนือ แพร่ 16 25,745 1,739 48 34 2 ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000 054511137 admin@sesa37.go.th https://sesaphrae.sesa37.go.th/ https://www.facebook.com/SPM.sesa37
38 101738 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 19,381 1,892 47 21 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
39 101739 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 36,147 2,154 58 58 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
40 101740 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 17,943 1,464 32 27 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
41 101741 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 35,473 2,259 57 38 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th
42 101742 สพม.1  (กทม.1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 25,654 2,312 56 42 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 admin@sesao1.go.th www.sesao1.go.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0