โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่

ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา

จำนวน 42
# รหัสเขตฯ ชื่อเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการ ภูมิภาค จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียน นักเรียน ครู ผอ. รองผอ . ที่อยู่เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ email website facebook ผู้อำนวยการเขตฯ เบอร์ติดต่อ
1 101701 สพม.1 เขตตรวจราชการส่วนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร 67 78,993 4,871 57 88 46 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043515369 secondaryroiet@gmail http://www.secondary27.go.th
2 101702 สพม.2 เขตตรวจราชการส่วนกลาง ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 52 108,231 5,575 50 85 1126 - - สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 029304490 vcbkk2@gmail.com secondary2.obec.go.th -
3 101703 สพม.3 เขตตรวจราชการ 1 ภาคกลาง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา 47 33,907 3,031 42 82 85 5 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 021493923-6 sesao-3@hotmail.com secondary3.go.th
4 101704 สพม.4 เขตตรวจราชการ 1 ภาคกลาง ปทุมธานี สระบุรี 43 41,704 3,213 40 54 ถนนปทุมสัมพันธ์ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 025933530 ssps4.go.th@gmail.co www.ssps4.go.th
5 101705 สพม.5 เขตตรวจราชการ 2 ภาคกลาง อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท 64 34,280 2,610 63 30
6 101706 สพม.6 เขตตรวจราชการ 3 ภาคตะวันออก สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 54 57,381 3,587 49 77 410/1 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 038517280 spm6@gmail.com spm6.go.th
7 101707 สพม.7 เขตตรวจราชการ 3 ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 44 27,948 1,907 42 46 60 14 - บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 037210541 spm7.2560@gmail.com www.spm7.go.th งานประชาสัมพันธ์ สพม
8 101708 สพม.8 เขตตรวจราชการ 4 ภาคตะวันตก ราชบุรี กาญจนบุรี 55 27,542 2,863 55 43 421 อาคาร 6 ชั้น 6 ถ.เสือป่า หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 032327443 mail@sesao8.go.th www.sesoa8.go.th
9 101709 สพม.9 เขตตรวจราชการ 4 ภาคกลาง สุพรรณบุรี นครปฐม 61 39,865 3,518 61 52
10 101710 สพม.10 เขตตรวจราชการ 5 ภาคตะวันตก สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 60 43,073 2,837 56 26 300 - คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 0 3240 1641 spm10.office@gmail.c
11 101711 สพม.11 เขตตรวจราชการ 6 ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66 44,920 2,923 60 31
12 101712 สพม.12 เขตตรวจราชการ 6 ภาคใต้ นครศรีธรรมราช พัทลุง 98 25,828 3,740 97 71 12/13 2 - โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 075345050 nrt@sea12.go.th www.sea12.go.th -
13 101713 สพม.13 เขตตรวจราชการ 6 ภาคใต้ กระบี่ ตรัง 44 26,502 2,154 42 60 2 3 บางรัก เมืองตรัง ตรัง 92000 075-213752 matthayom13@gmail.co www.matthayom13.go.th สพม.13
14 101714 สพม.14 เขตตรวจราชการ 7 ภาคใต้ พังงา ภูเก็ต ระนอง 27 20,470 1,369 24 18 702 ถนนเพชรเกษม - ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000 076481529 SESAO14@hotmail.com http://www.sesao14.org https://web.facebook
15 101715 สพม.15 เขตตรวจราชการ 8 ภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 46 19,212 1,587 44 13 - - - บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 073511984 sesao15.edu@gmail.co www.sesao15.go.th ff
16 101716 สพม.16 เขตตรวจราชการ 8 ภาคใต้ สงขลา สตูล 53 38,840 2,713 55 62 174 4 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000 074260191 sesao16@gmail.com http://www.sea16.go.th https://www.facebook
17 101717 สพม.17 เขตตรวจราชการ 9 ภาคตะวันออก จันทบุรี ตราด 39 21,864 1,458 38 16 9 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 0918896098 kongtam.mit17@obecma www.sesa17.go.th
18 101718 สพม.18 เขตตรวจราชการ 9 ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง 50 52,151 3,801 50 86 25/11 5 อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 038 397-501-5 spm18control@gmail.c http://www.spm18.go.th/2017/ www.facebook.com/PRS
19 101719 สพม.19 เขตตรวจราชการ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู เลย 52 25,205 2,027 52 34 334 หมู่ที่ 4 บ้านฝากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 4 นาอาน นาอาน เมืองเลย เลย 42000 0-4287-0409 work@sesao19.go.th www.sesao19.go.th http://www2.sesao19.
20 101720 สพม.20 เขตตรวจราชการ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี 63 24,116 2,477 64 54 79 6 - หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042123173 - www.sesa20.go.th -
21 101721 สพม.21 เขตตรวจราชการ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย บึงกาฬ 56 19,466 1,933 52 30 - - โนนธาตุ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042421074 suphachai.cham@gmail http://www.sesao21.go.th/ สำนักงานเขตพื้นที่กา
22 101722 สพม.22 เขตตรวจราชการ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม มุกดาหาร 81 33,211 2,423 72 40 42 - - ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 042513973 surapee.1289@gmail.c secondary22.go.th
23 101723 สพม.23 เขตตรวจราชการ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 45 18,879 2,159 43 49 ถนนไอทียู ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 042728118 mattayomsakon@gmail. www.sesarea23.go.th
24 101724 สพม.24 เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 55 21,852 1,900 54 24 ถนนถีนานนท์ โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 043810543 mattayomsakon@gmail. www.sesao24.go.th https://www.facebook
25 101725 สพม.25 เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 84 30,445 3,207 76 69
26 101726 สพม.26 เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม 35 29,351 1,655 34 29 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสาร แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043777987 atom@gmail.com www.ses26.go.th
27 101727 สพม.27 เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด 60 22,182 2,383 60 47 46 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043515369 secondaryroiet@gmail http://www.secondary27.go.th
28 101728 สพม.28 เขตตรวจราชการ 13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ยโสธร 83 51,114 3,192 79 44 917/20 5 ถนนวันลูกเสือ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 045613372 ict@secondary28.go.t http://mskyt28.info https://th-th.facebo
29 101729 สพม.29 เขตตรวจราชการ 13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 24,438 3,640 75 82 ต.ปทุม 9 กุดลาด กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 045-422186 spm29ubon@gmail.com www.secondary29.go.th
30 101730 สพม.30 เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 37 21,158 1,696 36 29 393/2 9 ขี้เหล็กใหญ่ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 044-056766, 044-0567 webmaster@sesao30.go www.sesao30.go.th sesao30
31 101731 สพม.31 เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 50 25,204 3,329 49 55 505 - - โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280 044395225 web@mattayom31.go.th www.mattayom31.go.th https://web.facebook
32 101732 สพม.32 เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ 66 50,674 3,112 68 65 15 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044-612408 ssbr32@hotmail.com http://www.ssbr.go.th https://www.facebook
33 101733 สพม.33 เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ 85 28,200 2,802 84 39 197 20 - นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 044513625 secondary33@secondar www.secondary33.go.th https://www.facebook
34 101734 สพม.34 เขตตรวจราชการ 15 ภาคเหนือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 42 28,147 2,294 41 54 ศาลากลางชั้น5 1 ศาลากลางชั้น5 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 053112976 admin@secondary.go.t http://secondary34.go.th https://www.facebook
35 101735 สพม.35 เขตตรวจราชการ 15 ภาคเหนือ ลำพูน ลำปาง 45 23,834 1,659 41 24 409/1 ถ.พระเจ้าทันใจ ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 52000 054350790 admin@secondary35.go www.seconddary35.go.th
36 101736 สพม.เชียงราย เขตตรวจราชการ 16 ภาคเหนือ เชียงราย 41 30,430 2,649 56 50 1115/23 ถ.ไกรสิทธิ์ - - เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 0-5360-1451 secondary36cripyo@gm www.sesaocr.go.th -
37 101737 สพม.37 เขตตรวจราชการ 16 ภาคเหนือ แพร่ น่าน 46 25,745 1,739 48 34 2 - - ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000 054511137 admin@sesa37.com www.sesa37.go.th SPM.sesa37
38 101738 สพม.38 เขตตรวจราชการ 17 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย 47 19,381 1,892 47 21
39 101739 สพม.39 เขตตรวจราชการ 17 ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 57 36,147 2,154 58 58 1 8 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 0882789010 plan-39@hotmail.com secondary39.go.th สพม สามเก้า พิษณุโลก
40 101740 สพม.40 เขตตรวจราชการ 17 ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ 39 17,943 1,464 32 27 151 9 บ้านวังจาน บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 056029656 contact@sec40.go.th http://www.sec40.go.th/ https://www.facebook
41 101741 สพม.41 เขตตรวจราชการ 18 ภาคเหนือ กำแพงเพชร พิจิตร 62 35,473 2,259 57 38 - - - ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 0896461498 pitapongsoft@gmail.c www.wachira.ac.th pitapongsoft
42 101742 สพม.42 เขตตรวจราชการ 18 ภาคกลาง นครสวรรค์ อุทัยธานี 58 25,654 2,312 56 42 105/30 10 - วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 056228846-7 - www.secondary42.obec.go.th -

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0