โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่

ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา

จำนวน 62
# รหัสเขตฯ ชื่อเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการ ภูมิภาค จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียน นักเรียน ครู ผอ. รองผอ . ที่อยู่เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ email website facebook ผู้อำนวยการเขตฯ เบอร์ติดต่อ
1 1000100001 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เขตตรวจราชการส่วนกลาง ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 67 65,024 4,156 59 100 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 024102044 http://www.sesao1.go.th
2 1000100002 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เขตตรวจราชการส่วนกลาง ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 52 103,742 5,522 48 88 1126 2 - สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 029304490 vcbkk2@gmail.com https://www.sesao2.go.th/ -
3 1000110001 สพม.สมุทรปราการ เขตตรวจราชการ 8 สมุทรปราการ 25 33,830 2,294 21 48 34/6 2 สมุทรปราการ 10270 023826100
4 1000120001 สพม.นนทบุรี เขตตรวจราชการ 1 ภาคกลาง นนทบุรี 18 17,917 1,754 18 54 85 2 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 021493923-6 sesao-3@hotmail.com https://www.spmnonthaburi.go.th
5 1000130001 สพม.ปทุมธานี เขตตรวจราชการ 1 ภาคกลาง ปทุมธานี 21 24,999 2,092 21 29 - 2 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 025933530 ssps4.go.th@gmail.co http://www.ssps4.go.th
6 1000140001 สพม.พระนครศรีอยุธยา เขตตรวจราชการ 1 พระนครศรีอยุธยา 29 12,279 1,276 25 30 2 พระนครศรีอยุธยา
7 1000160001 สพม.ลพบุรี เขตตรวจราชการ 2 ลพบุรี 25 9,322 1,064 26 14 ภายในโรงเรียนโคกะเทียมวิทยาลัย 2 ลพบุรี 15160 036689766 http://www.sesalop.go.th
8 1000170001 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เขตตรวจราชการ 2 ภาคกลาง สิงห์บุรี อ่างทอง 26 15,942 979 24 13 118 2 สิงห์บุรี 16000 036-510648 - 49 https://sesasingthong.go.th/
9 1000190001 สพม.สระบุรี เขตตรวจราชการ 2 สระบุรี 21 11,284 1,206 20 22 2 สระบุรี
10 1000200001 สพม.ชลบุรี ระยอง เขตตรวจราชการ 9 ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง 51 50,182 3,778 49 86 25/11 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี 20000 038397501-5 spm18control@gmail.c http://spm18.go.th/ www.facebook.com/PRS
11 1000220001 สพม.จันทบุรี ตราด เขตตรวจราชการ 9 ภาคตะวันออก จันทบุรี ตราด 39 21,168 1,457 37 21 9 2 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 039314402-3 kongtam.mit17@obecma http://www.sesact.go.th
12 1000240001 สพม.ฉะเชิงเทรา เขตตรวจราชการ 8 ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา 29 19,865 1,232 27 26 410/1 2 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 038517280 spm6@gmail.com http://www.ccs.go.th
13 1000250001 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เขตตรวจราชการ 3 ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี นครนายก 30 14,720 1,150 29 30 60 2 - บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 037210543 spm7.2560@gmail.com http://www.spm7.go.th งานประชาสัมพันธ์ สพม
14 1000270001 สพม.สระแก้ว เขตตรวจราชการ 9 สระแก้ว 14 12,034 724 13 16 หมู่ที่ 2 2 สระแก้ว 27000 037247904 https://spm-sk.go.th/
15 1000300001 สพม.นครราชสีมา เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 50 25,204 3,320 48 59 505 2 - โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280 044305509 web@mattayom31.go.th https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/site_2014/home https://web.facebook
16 1000310001 สพม.บุรีรัมย์ เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ 66 51,207 3,103 68 69 15 2 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 044612408 ssbr32@hotmail.com http://www.ssbr.go.th https://www.facebook
17 1000320001 สพม.สุรินทร์ เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ 85 27,649 2,767 84 40 197 2 - นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 044513629 secondary33@secondar http://www.secondary33.go.th https://www.facebook
18 1000330001 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เขตตรวจราชการ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ 83 44,001 3,000 76 72 917/20 2 ถนนวันลูกเสือ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ 33000 045613372 ict@secondary28.go.th https://www.secondarysskyst.go.th
19 1000340001 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เขตตรวจราชการ 13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 24,348 3,619 76 83 298 2 กุดลาด กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 045422186 spm29ubon@gmail.com www.secondary29.go.th
20 1000360001 สพม.ชัยภูมิ เขตตรวจราชการ 13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 37 21,158 1,675 36 29 393/2 2 ขี้เหล็กใหญ่ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 044056767 webmaster@sesaochaiyaphum.go.th http://sesaochaiyaphum.go.th สพม.ชัยภูมิ
21 1000380001 สพม.บึงกาฬ เขตตรวจราชการ 10 บึงกาฬ 25 11,226 830 24 15 2 บึงกาฬ
22 1000400001 สพม.ขอนแก่น เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 84 30,444 3,204 74 69 473 2 ขอนแก่น 40000 043009867 http://www.kksec.go.th
23 1000410001 สพม.อุดรธานี เขตตรวจราชการ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี 63 22,857 2,458 62 52 79 2 - หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 042123173 - http:// www.sesaud.go.th -
24 1000420001 สพม.เลย หนองบัวลำภู เขตตรวจราชการ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู เลย 52 22,373 2,021 53 37 334 2 นาอาน นาอาน เมืองเลย หนองบัวลำภู 42000 042870409 work@sesao19.go.th www.sesao19.go.th http://www2.sesao19.
25 1000430001 สพม.หนองคาย เขตตรวจราชการ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย บึงกาฬ 31 8,240 1,089 27 16 - 2 โนนธาตุ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 042421074 suphachai.cham@gmail http://www.spm21.com สำนักงานเขตพื้นที่กา
26 1000440001 สพม.มหาสารคาม เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม 35 29,351 1,657 34 28 134 2 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 043777987 atom@gmail.com http://www.ses26.go.th
27 1000450001 สพม.ร้อยเอ็ด เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด 60 22,182 2,405 59 47 46 2 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 043515369 secondaryroiet@gmail http://www.secondary27.go.th
28 1000460001 สพม.กาฬสินธุ์ เขตตรวจราชการ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 55 18,271 1,824 52 26 - 2 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 043810543 mattayomsakon@gmail. http://www.sesao24.go.th/ https://www.facebook
29 1000470001 สพม.สกลนคร เขตตรวจราชการ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 45 18,910 2,034 46 77 508 2 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 042728118 mattayomsakon@gmail. https://www.sesaosakon.go.th/web2023/
30 1000480001 สพม.นครพนม เขตตรวจราชการ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม 51 23,246 1,511 41 33 42 2 - ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 042513973 surapee.1289@gmail.c http://www.secondary22.go.th
31 1000490001 สพม.มุกดาหาร เขตตรวจราชการ 11 มุกดาหาร 30 8,179 798 26 13 2 มุกดาหาร
32 1000500001 สพม.เชียงใหม่ เขตตรวจราชการ 15 ภาคเหนือ เชียงใหม่ 34 22,464 1,882 30 45 - 2 ศาลากลางชั้น5 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 053112974 admin@secondary.go.t http://www.secondary34.go.th https://www.facebook
33 1000520001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เขตตรวจราชการ 15 ภาคเหนือ ลำพูน ลำปาง 4ุ 24,009 1,648 41 27 409/1 ถ.พระเจ้าทันใจ ต้นธงชัย เมืองลำปาง 52000 054010790 saraban@sesalpglpn.go.th http://www.sesalpglpn.go.th/ www.facebook.com/sesalpglpn
34 1000540001 สพม.แพร่ เขตตรวจราชการ 16 ภาคเหนือ แพร่ 16 9,827 692 14 14 2 2 - ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000 054511137 ต่อ 102 admin@sesa37.com http://www.sesa37.go.th SPM.sesa37
35 1000550001 สพม.น่าน เขตตรวจราชการ 16 น่าน 30 14,367 970 30 23 2 น่าน
36 1000560001 สพม.พะเยา เขตตรวจราชการ 16 พะเยา 18 7,598 818 17 15 2 พะเยา 56000 054481537 https://www.sesapy.go.th/
37 1000570001 สพม.เชียงราย เขตตรวจราชการ 16 ภาคเหนือ เชียงราย 41 17,976 1,688 38 42 1115/23 2 - เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 053601451 sesaocr@sesaocr.go.th http://www.sesaocr.go.th -
38 1000580001 สพม.แม่ฮ่องสอน เขตตรวจราชการ 15 แม่ฮ่องสอน 8 4,698 374 8 7 2 แม่ฮ่องสอน
39 1000600001 สพม.นครสวรรค์ เขตตรวจราชการ 18 ภาคกลาง นครสวรรค์ 37 9,411 1,584 37 42 105/30 10 - วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 056220231 - http://www.secondary42.obec.go.th -
40 1000610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เขตตรวจราชการ 18 อุทัยธานี ชัยนาท 34 12,820 1,152 32 23 2 อุทัยธานี 61000 056040215
41 1000620001 สพม.กำแพงเพชร เขตตรวจราชการ 18 ภาคเหนือ กำแพงเพชร 32 15,781 1,358 30 26 41 2 - ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 055-713763 pitapongsoft@gmail.c http://www.secondary41.go.th/home.html pitapongsoft
42 1000630001 สพม.ตาก เขตตรวจราชการ 17 ตาก 21 8,586 812 19 5 เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 2 ตาก 63000 โทรศัพท์ 088-2938738 http://www.secondarytak.go.th
43 1000640001 สพม.สุโขทัย เขตตรวจราชการ 17 ภาคเหนือ สุโขทัย 27 8,418 1,072 27 15 138 2 สุโขทัย 64000 055-612-793-5 https://www.sesaoskt.go.th/
44 1000650001 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เขตตรวจราชการ 17 ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 57 35,191 2,102 58 60 1 2 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65000 055267235-6 plan-39@hotmail.com http://www.secondary39.go.th/ สพม สามเก้า พิษณุโลก
45 1000660001 สพม.พิจิตร เขตตรวจราชการ 18 พิจิตร 30 7,121 874 29 28 31/26 2 พิจิตร 66000 056900347 https://web.sesaop.go.th/
46 1000670001 สพม.เพชรบูรณ์ เขตตรวจราชการ 17 ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ 39 17,943 1,466 32 27 151 2 บ้านวังจาน บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 056209656 contact@sec40.go.th http://www.sec40.go.th https://www.facebook
47 1000700001 สพม.ราชบุรี เขตตรวจราชการ 4 ภาคตะวันตก ราชบุรี 26 18,622 1,394 25 19 421 2 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 032321433-4 mail@sesao8.go.th http://www.sesao8.go.th
48 1000710001 สพม.กาญจนบุรี เขตตรวจราชการ 3 กาญจนบุรี 29 9,140 1,474 30 25 2 กาญจนบุรี
49 1000720001 สพม.สุพรรณบุรี เขตตรวจราชการ 4 ภาคกลาง สุพรรณบุรี 32 13,156 1,655 31 33 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 72000 035535417 http://www.mathayom9.go.th
50 1000730001 สพม.นครปฐม เขตตรวจราชการ 3 ภาคกลาง นครปฐม 29 21,836 1,812 27 24 50/1 6 - แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 73120 034300501 sesao.npt@gmail.com https://www.mathayom-npt.go.th/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
51 1000740001 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เขตตรวจราชการ 4 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 20 19,828 946 18 10 2 สมุทรสาคร
52 1000760001 สพม.เพชรบุรี เขตตรวจราชการ 5 ภาคตะวันตก เพชรบุรี 22 13,297 986 20 11 300 2 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 032400641 spm10.office@gmail.c www.sesa10.go.th/
53 1000770001 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เขตตรวจราชการ 4 ประจวบคีรีขันธ์ 18 6,852 799 16 8 2 ประจวบคีรีขันธ์
54 1000800001 สพม.นครศรีธรรมราช เขตตรวจราชการ 5 ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 71 21,197 2,741 72 62 12/13 2 - โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 075345050 nrt@sea12.go.th www.sea12.go.th -
55 1000820001 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เขตตรวจราชการ 7 ภาคใต้ พังงา 27 19,708 1,324 25 21 702/1 2 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000 076481529 saraban04320@obec.go.th https://www.spmppr.go.th https://www.facebook.com/spmppr/
56 1000840001 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เขตตรวจราชการ 6 ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66 44,663 2,907 60 35 261/29 2 สุราษฎร์ธานี 84000 077-203372-4 http://www.secondary11.go.th
57 1000900001 สพม.สงขลา สตูล เขตตรวจราชการ 8 ภาคใต้ สงขลา สตูล 53 37,314 2,660 56 58 174 2 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000 074336848 sesao16@gmail.com www.spmsongkhlasatun.go.th https://www.facebook
58 1000920001 สพม.ตรัง กระบี่ เขตตรวจราชการ 6 ภาคใต้ ตรัง 44 20,776 2,038 40 55 2 3 บางรัก เมืองตรัง ตรัง 92000 075213752 matthayom13@gmail.com https://www.sesatrgkbi.go.th/site/ สพม.ตรัง กระบี่
59 1000930001 สพม.พัทลุง เขตตรวจราชการ 5 พัทลุง 27 6,100 973 25 9 หมู่ 9 2 พัทลุง 93110 063-0810910 https://seapt.go.th/
60 1000940001 สพม.ปัตตานี เขตตรวจราชการ 8 ภาคใต้ ปัตตานี 17 3,355 510 16 3 2 - บางนาค เมืองนราธิวาส ปัตตานี 94000 073332551 sesao15.edu@gmail.co http://www.sesaopn.go.th ff
61 1000950001 สพม.ยะลา เขตตรวจราชการ 7 ยะลา 12 5,482 418 12 2 2 ยะลา
62 1000960001 สพม.นราธิวาส เขตตรวจราชการ 7 นราธิวาส 17 10,375 662 16 8 - 2 นราธิวาส 96000 073511984 http://www.mathayom15.org

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0