62 เขตฯ

จำนวนเขตพื้นที่

2,360 โรงเรียน

จำนวนสถานศึกษา

128,195 คน

จำนวนบุคลากร

367,012 คน

จำนวนนักเรียน
ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0