โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน

จำนวน 2,358
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ Action
1 10012001 สตรีวิทยา 2 2,917 ขนาดใหญ่พิเศษ 022816505
2 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย 3,109 ขนาดใหญ่พิเศษ 022255605
3 10012008 โยธินบูรณะ 2 3,437 ขนาดใหญ่พิเศษ 021073785
4 10012017 เตรียมอุดมศึกษา 1 4,487 ขนาดใหญ่พิเศษ 022527302
5 10012019 เทพศิรินทร์ 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 022239756
6 10012026 สามเสนวิทยาลัย 3,015 ขนาดใหญ่พิเศษ 022791992
7 10012027 สุรศักดิ์มนตรี สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 022773690
8 10012030 วัดสุทธิวราราม 2,899 ขนาดใหญ่พิเศษ 022114192
9 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 2,547 ขนาดใหญ่พิเศษ 022583348
10 10012039 ศรีอยุธยา 3,005 ขนาดใหญ่พิเศษ 022451717
11 10012043 สิริรัตนาธร 2,761 ขนาดใหญ่พิเศษ 023961984
12 10022004 มัธยมวัดหนองจอก สหวิทยาเขตที่ 1 2,585 ขนาดใหญ่พิเศษ 0298954016
13 10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สหวิทยาเขตที่ 11 3,263 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 2906 3972
14 10022009 พรตพิทยพยัต 2,829 ขนาดใหญ่พิเศษ 022364050
15 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สหวิทยาเขตที่ 4 3,185 ขนาดใหญ่พิเศษ 027378914
16 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สหวิทยาเขตที่ 6 2,507 ขนาดใหญ่พิเศษ 0264527003
17 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สหวิทยาเขตที่ 3 2,614 ขนาดใหญ่พิเศษ 029441225-6
18 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 3,882 ขนาดใหญ่พิเศษ 029479161
19 10022017 หอวัง สหวิทยาเขตที่ 6 3,994 ขนาดใหญ่พิเศษ 025126000
20 10022018 สารวิทยา 2,812 ขนาดใหญ่พิเศษ 025793646
21 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 4,210 ขนาดใหญ่พิเศษ 027227970
22 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สหวิทยาเขตที่ 9 2,719 ขนาดใหญ่พิเศษ 025662718
23 10022025 สตรีวิทยา ๒ สหวิทยาเขตที่ 3 4,339 ขนาดใหญ่พิเศษ 025709939
24 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย สหวิทยาเขตที่ 9 4,062 ขนาดใหญ่พิเศษ 0252334025
25 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สหวิทยาเขตที่ 4 3,214 ขนาดใหญ่พิเศษ 023731473
26 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2,981 ขนาดใหญ่พิเศษ
27 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สหวิทยาเขตที่ 8 4,054 ขนาดใหญ่พิเศษ 025383964
28 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 021811100
29 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สหวิทยาเขตที่ 1 2,683 ขนาดใหญ่พิเศษ 029932353
30 10032001 ศึกษานารี 4 3,248 ขนาดใหญ่พิเศษ 024667223
31 10032002 ทวีธาภิเศก 3 2,559 ขนาดใหญ่พิเศษ 024650072
32 10032009 โพธิสารพิทยากร 2,633 ขนาดใหญ่พิเศษ 024486130
33 10032020 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 5 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 024152312
34 10032027 มัธยมวัดหนองแขม 6 2,975 ขนาดใหญ่พิเศษ 024293402
35 10032028 บางปะกอกวิทยาคม 2,934 ขนาดใหญ่พิเศษ 02-428-8980-4
36 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 024413591
37 10032038 ศึกษานารีวิทยา 2,792 ขนาดใหญ่พิเศษ 0245035014
38 10032040 มัธยมวัดสิงห์ 5 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 024150683
39 10032041 วัดราชโอรส 0 ขนาดใหญ่พิเศษ
40 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 3,123 ขนาดใหญ่พิเศษ 024968322
41 11012001 สมุทรปราการ วิทยปราการ 3,413 ขนาดใหญ่พิเศษ 023950016
42 11012002 สตรีสมุทรปราการ เมืองปราการ 2,642 ขนาดใหญ่พิเศษ 027029990
43 11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เมืองปราการ 2,602 ขนาดใหญ่พิเศษ 023846320
44 11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ วิทยปราการ 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 023301987
45 11012009 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป้อมปราการ 3,040 ขนาดใหญ่พิเศษ 024635143
46 11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เมืองปราการ 2,666 ขนาดใหญ่พิเศษ 023830166
47 11022001 บางบ่อวิทยาคม สุวรรณภูมิปราการ 2,710 ขนาดใหญ่พิเศษ 027086118
48 11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิปราการ 2,542 ขนาดใหญ่พิเศษ 021818142
49 11022005 บางพลีราษฏร์บำรุง สุวรรณภูมิปราการ 3,356 ขนาดใหญ่พิเศษ 02 7511507
50 11022006 พูลเจริญวิทยาคม สุวรรณภูมิปราการ 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 023127109
51 11022007 ราชวินิตบางแก้ว สุวรรณภูมิปราการ 3,257 ขนาดใหญ่พิเศษ 023166313
52 12012001 วัดเขมาภิรตาราม 3,159 ขนาดใหญ่พิเศษ 025250470
53 12012003 สตรีนนทบุรี นนทบุรี 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 025251506
54 12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 025951240
55 12012005 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 02-580-6676
56 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 1 3,006 ขนาดใหญ่พิเศษ 029851995
57 12022004 ปากเกร็ด 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 029606060
58 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 3,693 ขนาดใหญ่พิเศษ 025838311ต่อ311
59 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 029618891-2
60 13012001 ปทุมวิไล สหวิทยาเขตที่ 1 3,234 ขนาดใหญ่พิเศษ 025816773
61 13012002 คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 2 2,527 ขนาดใหญ่พิเศษ 025816559
62 13012004 หอวัง ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 021941455
63 13012006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สหวิทยาเขตที่ 3 3,561 ขนาดใหญ่พิเศษ 029049803
64 13012007 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 025290661
65 13022001 ธัญรัตน์ สหวิทยาเขตที่ 3 3,404 ขนาดใหญ่พิเศษ 025771577
66 13022003 ธัญบุรี สหวิทยาเขตที่ 4 2,777 ขนาดใหญ่พิเศษ 025238840
67 14012001 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 1 4,139 ขนาดใหญ่พิเศษ 035241099
68 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 3,172 ขนาดใหญ่พิเศษ 035252269
69 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 2,861 ขนาดใหญ่พิเศษ 035612643
70 15012010 สตรีอ่างทอง 8 3,093 ขนาดใหญ่พิเศษ 035611511
71 16012002 พิบูลวิทยาลัย 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 036411051
72 16012006 พระนารายณ์ 3 2,667 ขนาดใหญ่พิเศษ 036413111
73 16022002 ชัยบาดาลวิทยา 4 2,635 ขนาดใหญ่พิเศษ 036689991
74 17012007 สิงห์บุรี 6 2,821 ขนาดใหญ่พิเศษ 036507171
75 18012001 ชัยนาทพิทยาคม 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056411645
76 19012004 สระบุรีวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 036211206
77 19012009 เสาไห้ สหวิทยาเขตที่ 6 2,931 ขนาดใหญ่พิเศษ 036-391217
78 19022001 แก่งคอย สหวิทยาเขตที่ 8 2,833 ขนาดใหญ่พิเศษ 036244033
79 19022002 หนองแค(สรกิจพิทยา) สหวิทยาเขตที่ 7 2,580 ขนาดใหญ่พิเศษ 036371211
80 20012001 ชลบุรี (สุขบท) ชลบุรี 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 038282294
81 20012002 ชลราษฏรอำรุง ชลบุรี 1 3,400 ขนาดใหญ่พิเศษ 038282078
82 20012003 ชลกันยานุกูล ชลบุรี 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 038282559
83 20012009 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี 1 3,165 ขนาดใหญ่พิเศษ 038 444480
84 20022003 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 2 3,075 ขนาดใหญ่พิเศษ 461201 461167
85 20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี 3 2,714 ขนาดใหญ่พิเศษ 038226229
86 20032004 ศรีราชา ชลบุรี 3 2,805 ขนาดใหญ่พิเศษ 038321015
87 20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 038119649
88 20032012 สิงห์สมุทร ชลบุรี 3 3,637 ขนาดใหญ่พิเศษ 038437095
89 21012001 วัดป่าประดู่ ระยอง 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 038611320
90 21012003 ระยองวิทยาคม ระยอง 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 038614332
91 21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง 1 2,691 ขนาดใหญ่พิเศษ 038694195
92 21022001 แกลง(วิทยสถาวร) ระยอง 2 2,679 ขนาดใหญ่พิเศษ 038671160
93 22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สหวิทยาเขตที่ 1 2,844 ขนาดใหญ่พิเศษ 039311170
94 22012003 ศรียานุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 4 2,751 ขนาดใหญ่พิเศษ 039311225
95 24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3,588 ขนาดใหญ่พิเศษ 038511249
96 24012002 ดัดดรุณี ดัดดรุณี 2,865 ขนาดใหญ่พิเศษ 038512547
97 24012003 วัดโสธรวรารามวราวิหาร แก้วโกวิท 2,560 ขนาดใหญ่พิเศษ 038511989
98 24022005 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" พนมสารคาม 2,850 ขนาดใหญ่พิเศษ 038551127
99 25012001 ปราจิณราษฏรอำรุง สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 037211070
100 26012002 นครนายกวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 2,655 ขนาดใหญ่พิเศษ 0373321
101 27012003 สระแก้ว 2,945 ขนาดใหญ่พิเศษ 037241091
102 30012001 ราชสีมาวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044214557
103 30012002 สุรนารีวิทยา กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044255740
104 30012003 บุญวัฒนา กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044920211
105 30012006 สุรธรรมพิทักษ์ กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 2,875 ขนาดใหญ่พิเศษ 044357990
106 30012014 โนนสูงศรีธานี กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044-379250
107 30022006 โชคชัยสามัคคี กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 3,250 ขนาดใหญ่พิเศษ 044491087
108 30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044441080
109 30042012 ปากช่อง กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 3,031 ขนาดใหญ่พิเศษ 044311098
110 30072004 พิมายวิทยา กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044471105
111 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 3,547 ขนาดใหญ่พิเศษ 044611098
112 31012011 ลำปลายมาศ สหวิทยาเขตที่ 5 2,608 ขนาดใหญ่พิเศษ 044661432
113 31022001 กระสังพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044691036
114 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 2,895 ขนาดใหญ่พิเศษ 044671484
115 31032001 นางรอง สหวิทยาเขตที่ 8 2,977 ขนาดใหญ่พิเศษ 044 632298
116 31032010 หนองกี่พิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 9 2,687 ขนาดใหญ่พิเศษ 044641324
117 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 4 2,614 ขนาดใหญ่พิเศษ 044649007
118 31042005 พุทไธสง สหวิทยาเขตที่ 6 2,618 ขนาดใหญ่พิเศษ 044689014
119 32012001 สุรวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 1 3,381 ขนาดใหญ่พิเศษ 044511193
120 32012002 สิรินธร สหวิทยาเขตที่ 2 3,225 ขนาดใหญ่พิเศษ 044511189
121 32032001 ประสาทวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 044551245
122 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 1 3,686 ขนาดใหญ่พิเศษ 045612611
123 33012002 สตรีสิริเกศ สหวิทยาเขตที่ 2 2,994 ขนาดใหญ่พิเศษ 045612868
124 33012013 กันทรารมณ์ สหวิทยาเขตที่ 3 2,542 ขนาดใหญ่พิเศษ 045651143
125 33032002 ขุขันธ์ สหวิทยาเขตที่ 6 3,427 ขนาดใหญ่พิเศษ 045671249
126 33042004 กันทรลักษ์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 3,576 ขนาดใหญ่พิเศษ 045661420
127 34012001 เบ็ญจะมะมหาราช สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 045474423
128 34012002 เขื่องในพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 045391105
129 34012003 นารีนุกูล สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 045245784
130 34022001 มัธยมตระการพืชผล สหวิทยาเขตที่ 4 2,897 ขนาดใหญ่พิเศษ 045481168
131 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 045321467
132 34052001 เดชอุดม สหวิทยาเขตที่ 8 3,598 ขนาดใหญ่พิเศษ 045959676
133 35012001 ยโสธรพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 045711655
134 36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล สหวิทยาเขตที่ 1 2,875 ขนาดใหญ่พิเศษ 044811849
135 36012002 สตรีชัยภูมิ สหวิทยาเขตที่ 2 3,064 ขนาดใหญ่พิเศษ 044811162
136 36012020 หนองบัวแดงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 2,735 ขนาดใหญ่พิเศษ 044872827
137 36022006 ภูเขียว สหวิทยาเขตที่ 5 2,947 ขนาดใหญ่พิเศษ 044861430
138 36022014 แก้งคร้อวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 2,619 ขนาดใหญ่พิเศษ 044882908
139 37012001 อำนาจเจริญ สหวิทยาเขตที่ 10 3,512 ขนาดใหญ่พิเศษ 045511959
140 39012001 หนองบัวพิทยาคาร บัวบาน 3,521 ขนาดใหญ่พิเศษ 042312547
141 40012001 ขอนแก่นวิทยายน 1 4,616 ขนาดใหญ่พิเศษ 043246958
142 40012002 กัลยาณวัตร 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043224175
143 40012003 แก่นนครวิทยาลัย 3 4,307 ขนาดใหญ่พิเศษ 043221783
144 40022001 บ้านไผ่ 4 2,802 ขนาดใหญ่พิเศษ 043272622
145 40042001 น้ำพองศึกษา 8 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043431701
146 40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม 9 2,653 ขนาดใหญ่พิเศษ 043251350
147 40052001 หนองเรือวิทยา 10 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043294073
148 40052004 ชุมแพศึกษา 11 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043311118
149 41012001 อุดรพิทยานุกูล 7 4,705 ขนาดใหญ่พิเศษ 042212693
150 41012002 สตรีราชินูทิศ 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042244415
151 41012007 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 7 2,822 ขนาดใหญ่พิเศษ 042221331
152 41032001 หนองหานวิทยา 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042261184
153 41032008 บ้านดุงวิทยา 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 0422713234
154 42012001 เลยพิทยาคม หลักเมืองเลย 3,376 ขนาดใหญ่พิเศษ 042811290
155 42022002 ศรีสงครามวิทยา วังภูผา 2,832 ขนาดใหญ่พิเศษ 042841409
156 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042411203
157 43022001 ชุมพลโพนพิสัย 5 3,035 ขนาดใหญ่พิเศษ 042471050
158 43032001 บึงกาฬ 6 2,702 ขนาดใหญ่พิเศษ 042491188
159 44012001 สารคามพิทยาคม สหวิทยาเขต 1 3,820 ขนาดใหญ่พิเศษ 043711585
160 44012002 ผดุงนารี สหวิทยาเขต 2 3,865 ขนาดใหญ่พิเศษ 043711075
161 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สหวิทยาเขต 5 2,686 ขนาดใหญ่พิเศษ 043791427
162 44022015 วาปีปทุม สหวิทยาเขต 4 3,112 ขนาดใหญ่พิเศษ 043799373
163 45012005 สตรีศึกษา สหวิทยาเขตที่ 2 3,631 ขนาดใหญ่พิเศษ 043511410
164 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043511795
165 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043581034
166 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043571338
167 45032008 เสลภูมิพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 2,590 ขนาดใหญ่พิเศษ 043551395
168 46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 043 811278
169 46012005 อนุกูลนารี สหวิทยาเขตที่ 1 3,448 ขนาดใหญ่พิเศษ 043811271
170 46032015 สมเด็จพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 2,695 ขนาดใหญ่พิเศษ 043861137
171 47012001 สกลราชวิทยานุกูล สหวิทยาเขตที่ 1 3,643 ขนาดใหญ่พิเศษ 042713566
172 47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 3,122 ขนาดใหญ่พิเศษ 042970128
173 47022021 สว่างแดนดิน สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042721030
174 47032001 มัธยมวานรนิวาส สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 042791644
175 50012001 ยุพราชวิทยาลัย 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 053418673
176 50012002 วัฒโนทัยพายัพ 1 2,854 ขนาดใหญ่พิเศษ 053277151
177 51012003 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน หริภุญชัย 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 053525746
178 51012007 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จามเทวี 3,152 ขนาดใหญ่พิเศษ 053535303
179 52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย บุญวาทย์ 3,982 ขนาดใหญ่พิเศษ 054230432
180 52012008 ลำปางกัลยาณี กัลยา 3,163 ขนาดใหญ่พิเศษ 054227654
181 53012001 อุตรดิตถ์ สหวิทยาเขตที่ 7 2,604 ขนาดใหญ่พิเศษ 055411104
182 53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี สหวิทยาเขตที่ 9 3,013 ขนาดใหญ่พิเศษ 055411105
183 54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ พลนคร 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 054511124
184 54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ โกศักนคร 3,030 ขนาดใหญ่พิเศษ 054511104
185 55012002 สตรีศรีน่าน เวียงป้อ 2,702 ขนาดใหญ่พิเศษ 054710373
186 56012001 พะเยาพิทยาคม ภูกามยาว 3,406 ขนาดใหญ่พิเศษ 054431275
187 56022004 เชียงคำวิทยาคม ภูลังกา 2,704 ขนาดใหญ่พิเศษ 054451982
188 57012001 สามัคคีวิทยาคม ริมกก 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 053711018
189 57012002 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ริมกก 2,655 ขนาดใหญ่พิเศษ 053711450
190 57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สุดถิ่นไทย 2,961 ขนาดใหญ่พิเศษ 053731007
191 60012001 นครสวรรค์ 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056221151
192 60012002 สตรีนครสวรรค์ 2 2,842 ขนาดใหญ่พิเศษ 056221207
193 60032003 ตาคลีประชาสรรค์ 5 2,727 ขนาดใหญ่พิเศษ 056261158
194 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม 1 2,704 ขนาดใหญ่พิเศษ 055711212
195 63012001 ตากพิทยาคม สหวิทยาลุ่มน้ำปิง 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 055511134
196 63022004 สรรพวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 055531094
197 65012001 พิษณุโลกพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 055265000
198 65012002 เฉลิมขวัญสตรี สหวิทยาเขตที่ 1 3,101 ขนาดใหญ่พิเศษ 055241947
199 66012001 พิจิตรพิทยาคม 5 2,562 ขนาดใหญ่พิเศษ 056990341
200 67012002 วิทยานุกูลนารี 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 056711454
201 67022001 หล่มสักวิทยาคม 3 2,810 ขนาดใหญ่พิเศษ 056701755
202 70012003 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สหวิทยาเขตที่ 1 3,108 ขนาดใหญ่พิเศษ 032337302
203 70012007 ราชโบริกานุเคราะห์ สหวิทยาเขตที่ 2 3,566 ขนาดใหญ่พิเศษ 032337039
204 70022002 โพธาวัฒนาเสนี สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 032231011
205 70022014 รัตนราษฏร์บำรุง สหวิทยาเขตที่ 5 2,704 ขนาดใหญ่พิเศษ 032211400
206 71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 034511773
207 71012007 กาญจนานุเคราะห์ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 034511060
208 72012002 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 035525629
209 72012003 สงวนหญิง สุพรรณบุรี 1 2,793 ขนาดใหญ่พิเศษ 0-3552-1659
210 72022010 อู่ทอง สุพรรณบุรี 3 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 035551046
211 72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 035595005
212 73012001 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 1 3,604 ขนาดใหญ่พิเศษ 034252613
213 73012002 ราชินีบูรณะ นครปฐม 3 2,990 ขนาดใหญ่พิเศษ 034258345
214 73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 034250948
215 73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 034996460
216 73022014 วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 3 3,157 ขนาดใหญ่พิเศษ 034318087
217 73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 4 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 02-4313614
218 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย 2,910 ขนาดใหญ่พิเศษ 034411885
219 74012002 สมุทรสาครบูรณะ 2,682 ขนาดใหญ่พิเศษ 034411787
220 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 1 2,781 ขนาดใหญ่พิเศษ 032425070
221 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 3 2,995 ขนาดใหญ่พิเศษ 032425404
222 80012001 เบญจมราชูทิศ สหวิทยาเขต 1 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 075447004
223 80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช สหวิทยาเขต 2 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 075356137
224 80022006 ทุ่งสง สหวิทยาเขต 4 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 075773152
225 81012007 อำมาตย์พานิชนุกูล สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 075611181
226 83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2,921 ขนาดใหญ่พิเศษ 076212075
227 83012002 สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2,794 ขนาดใหญ่พิเศษ 076211034,22236
228 84012002 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 4,092 ขนาดใหญ่พิเศษ 077272300
229 84012003 สุราษฏร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 1 2,868 ขนาดใหญ่พิเศษ 077275860
230 86012001 ศรียาภัย ชุมพร 1 3,338 ขนาดใหญ่พิเศษ 077503376
231 86012002 สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 1 2,564 ขนาดใหญ่พิเศษ 0 7751 1014
232 86022001 สวนศรีวิทยา ชุมพร 2 2,614 ขนาดใหญ่พิเศษ 077541050
233 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 074311006
234 90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1 3,525 ขนาดใหญ่พิเศษ 074314415
235 90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 4,150 ขนาดใหญ่พิเศษ 074243599
236 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 3,529 ขนาดใหญ่พิเศษ 074253272
237 90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2 2,751 ขนาดใหญ่พิเศษ 074251886
238 90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 2 3,012 ขนาดใหญ่พิเศษ 074553107
239 92012001 วิเชียรมาตุ สหวิทยาเขตที่ 3 2,840 ขนาดใหญ่พิเศษ 0755720578
240 92012002 สภาราชินี จังหวัดตรัง สหวิทยาเขตที่ 4 2,855 ขนาดใหญ่พิเศษ 075218792
241 93012001 พัทลุง สหวิทยาเขต 14 3,067 ขนาดใหญ่พิเศษ 074613022
242 93012006 สตรีพัทลุง สหวิทยาเขต 14 0 ขนาดใหญ่พิเศษ 074613023
243 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2,034 ขนาดใหญ่ 022365758
244 10012010 วัดราชบพิธ 1,789 ขนาดใหญ่ 0222630712
245 10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 1,811 ขนาดใหญ่ 022227881
246 10012013 ราชวินิต มัธยม 0 ขนาดใหญ่ 022820117
247 10012021 พระโขนงพิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 5 1,675 ขนาดใหญ่ 023115185
248 10012023 นนทรีวิทยา 1,648 ขนาดใหญ่ 022862105
249 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย 1,817 ขนาดใหญ่ 022110383
250 10012037 ปทุมคงคา สหวิทยาเขตที่ 5 1,525 ขนาดใหญ่ 023912444
251 10012040 สันติราษฏร์วิทยาลัย 1,828 ขนาดใหญ่ 023544990
252 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2,303 ขนาดใหญ่ 029480621
253 10022002 บางกะปิ สหวิทยาเขตที่ 11 2,022 ขนาดใหญ่ 023775870
254 10022005 เทพลีลา สหวิทยาเขตที่ 8 2,078 ขนาดใหญ่ 023180625
255 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สหวิทยาเขตที่ 1 1,778 ขนาดใหญ่ 021766010
256 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง สหวิทยาเขตที่ 8 1,785 ขนาดใหญ่ 023760462
257 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 2,343 ขนาดใหญ่ 025439521
258 10022019 ราชดำริ สหวิทยาเขตที่ 10 1,981 ขนาดใหญ่ 023374429
259 10022022 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สหวิทยาเขตที่ 9 1,875 ขนาดใหญ่ 025661456
260 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 1,634 ขนาดใหญ่ 025707343
261 10022026 ราชวินิตบางเขน สหวิทยาเขตที่ 6 1,707 ขนาดใหญ่ 025801555
262 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ สหวิทยาเขตที่ 9 1,580 ขนาดใหญ่ 025360017
263 10022029 ศรีพฤฒา สหวิทยาเขตที่ 10 1,684 ขนาดใหญ่ +6623682148
264 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สหวิทยาเขตที่ 8 2,336 ขนาดใหญ่ 025302326
265 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สหวิทยาเขตที่ 10 0 ขนาดใหญ่ 021306445
266 10032004 วัดอินทาราม 1,502 ขนาดใหญ่ 024653310
267 10032013 ชิโนรสวิทยาลัย 3 1,950 ขนาดใหญ่ 0286618813
268 10032014 สตรีวัดระฆัง 1,730 ขนาดใหญ่ 024129103
269 10032022 วัดนวลนรดิศ 2,349 ขนาดใหญ่ 024672817
270 10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 6 2,070 ขนาดใหญ่ 024570505
271 10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 6 0 ขนาดใหญ่ 028696465
272 10032032 ปัญญาวรคุณ 6 1,727 ขนาดใหญ่ 024131657
273 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ 0 ขนาดใหญ่ 024210119
274 10032034 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สหวิทยาเขตที่ 3 2,270 ขนาดใหญ่ 028067492
275 10032036 วัดพุทธบูชา 5 2,058 ขนาดใหญ่ 024263441
276 10032037 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 5 0 ขนาดใหญ่ 024261369
277 10032042 บางมดวิทยา 2,100 ขนาดใหญ่ 024683877
278 11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง เมืองปราการ 1,692 ขนาดใหญ่ 023843679
279 11012008 วัดทรงธรรม ป้อมปราการ 2,098 ขนาดใหญ่ 0246333456
280 11012011 วิสุทธิกษัตรี ป้อมปราการ 1,786 ขนาดใหญ่ 024625428
281 11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ป้อมปราการ 0 ขนาดใหญ่ 024258547
282 11012015 ปทุมคงคา สมุทรปราการ เมืองปราการ 1,988 ขนาดใหญ่ 0814301710
283 11022009 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วิทยปราการ 1,892 ขนาดใหญ่ 023151456
284 12012002 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี 3 2,171 ขนาดใหญ่ 029691402
285 12012008 รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 3 0 ขนาดใหญ่ 025276128
286 12022003 ไทรน้อย นนทบุรี 3 2,121 ขนาดใหญ่ 025971199
287 12022010 ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี 2 1,513 ขนาดใหญ่ 029277239
288 12022011 บางบัวทอง นนทบุรี 2 0 ขนาดใหญ่ 025717595
289 13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 1,997 ขนาดใหญ่ 024210652
290 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 2,142 ขนาดใหญ่ 020110991
291 13022002 สายปัญญารังสิต สหวิทยาเขตที่ 4 2,149 ขนาดใหญ่ 025363544
292 13022004 หนองเสือวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่ 025491124
293 13022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 4 2,451 ขนาดใหญ่ 02-569-1051
294 13022007 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดใหญ่ 021496400
295 14012003 อยุธยานุสรณ์ 2,255 ขนาดใหญ่ 035251028
296 14012005 โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" 1,536 ขนาดใหญ่ 035341120
297 14022003 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) พระนครศรีอยุธยา 2 0 ขนาดใหญ่ 035261922
298 14022010 เสนา(เสนาประสิทธิ์) 0 ขนาดใหญ่ 035201311
299 16012001 โคกสำโรงวิทยา 5 1,716 ขนาดใหญ่ 036441641
300 16012012 บ้านหมี่วิทยา 1,523 ขนาดใหญ่ 036471031
301 18012010 คุรุประชาสรรค์ 1 1,511 ขนาดใหญ่ 056481439
302 18012013 หันคาพิทยาคม 1 1,682 ขนาดใหญ่ 056451184
303 19012003 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 036214099
304 19012011 เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สหวิทยาเขตที่ 6 1,836 ขนาดใหญ่ 0897422356
305 19022003 ประเทียบวิทยาทาน 0 ขนาดใหญ่ 036377456
306 19022008 มวกเหล็กวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดใหญ่ 036341777
307 20012004 แสนสุข ชลบุรี 1 1,629 ขนาดใหญ่ 038381669
308 20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี 1 2,172 ขนาดใหญ่ 038273174
309 20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี 2 0 ขนาดใหญ่ 038452305
310 20022002 พานทอง ชลบุรี 2 0 ขนาดใหญ่ 038206000
311 20032001 บางละมุง ชลบุรี 3 2,194 ขนาดใหญ่ 038221620
312 20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี 3 1,618 ขนาดใหญ่ 038350456
313 20032010 สัตหีบวิทยาคม ชลบุรี 3 0 ขนาดใหญ่ 038237299
314 21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง 1 2,336 ขนาดใหญ่ 038602333
315 21012010 บ้านค่าย ระยอง 1 1,969 ขนาดใหญ่ 038641404
316 21012011 ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง 1 1,892 ขนาดใหญ่ 038659071
317 21012012 นิคมวิทยา ระยอง 1 1,692 ขนาดใหญ่ 038636110
318 21022002 วังจันทร์วิทยา ระยอง 2 0 ขนาดใหญ่ 038666247
319 21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง 2 1,601 ขนาดใหญ่ 038669383
320 22012004 เบญจมานุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 2 1,694 ขนาดใหญ่ 039325990
321 22012005 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) สหวิทยาเขตที่ 3 1,586 ขนาดใหญ่ 039431341
322 23012001 ตราษตระการคุณ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 039511151
323 23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ สหวิทยาเขตที่ 8 1,845 ขนาดใหญ่ 039511209
324 24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2,134 ขนาดใหญ่ 038981614
325 25012002 ปราจีนกัลยาณี สหวิทยาเขตที่ 2 2,425 ขนาดใหญ่ 037211071
326 25012008 กบินทร์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่ 037480727
327 26012007 บ้านนา(นายกพิทยากร) สหวิทยาเขตที่ 5 2,165 ขนาดใหญ่ 037381785
328 26012010 องครักษ์ สหวิทยาเขตที่ 5 1,518 ขนาดใหญ่ 037291299
329 27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม 2,116 ขนาดใหญ่ 037251429
330 27022002 อรัญประเทศ 2,355 ขนาดใหญ่ 037231135
331 30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 0 ขนาดใหญ่ 044214935
332 30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 1,975 ขนาดใหญ่ 044000825
333 30022001 จักราชวิทยา กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 2,300 ขนาดใหญ่ 044399167
334 30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 2,133 ขนาดใหญ่ 044391202
335 30032009 เสิงสาง กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดใหญ่ 044447127
336 30052001 มัธยมด่านขุนทด กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 1,842 ขนาดใหญ่ 044389333
337 30062001 เมืองคง กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 0 ขนาดใหญ่ 044459133
338 31012003 บัวหลวงวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 1,659 ขนาดใหญ่ 044183101
339 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สหวิทยาเขตที่ 2 2,026 ขนาดใหญ่ 044670431
340 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 2 2,497 ขนาดใหญ่ 044679098
341 31042011 สตึก สหวิทยาเขตที่ 7 2,054 ขนาดใหญ่ 04461124
342 32012012 วีรวัฒน์โยธิน สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่ 044519689
343 32012020 จอมพระประชาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 3 1,877 ขนาดใหญ่ 044581138
344 32012024 ศีขรภูมิพิสัย สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดใหญ่ 044560087
345 32012034 สุรพินท์พิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 1,511 ขนาดใหญ่ 044541096
346 32022004 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 044591159
347 32022012 รัตนบุรี สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 044599249
348 32032012 สังขะ สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดใหญ่ 044571126
349 32032019 บัวเชดวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 1,848 ขนาดใหญ่ 044579107
350 33022005 กำแพง สหวิทยาเขตที่ 4 2,029 ขนาดใหญ่ 045691536
351 33032001 ปรางค์กู่ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่ 045697088
352 34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่ 045314709
353 34022002 เขมราฐพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 045491783
354 34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 045251623
355 34052009 น้ำยืนวิทยา สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่ 045371105
356 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่ 045201228
357 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 10 2,102 ขนาดใหญ่ 045791035
358 35022001 เลิงนกทา สหวิทยาเขตที่ 11 2,380 ขนาดใหญ่ 045781116
359 35022003 กุดชุมวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 11 1,762 ขนาดใหญ่ 045789101
360 36012003 เมืองพญาแลวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่ 044811768
361 36022021 คอนสารวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 044867177
362 37012003 ปทุมราชวงศา สหวิทยาเขตที่ 11 1,559 ขนาดใหญ่ 045459229
363 39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร บัวบาน 0 ขนาดใหญ่ 042354079
364 39022003 คำแสนวิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ 0 ขนาดใหญ่ 042359125
365 40012007 นครขอนแก่น 3 0 ขนาดใหญ่ 043255272
366 40012016 ขามแก่นนคร 1 1,605 ขนาดใหญ่ 043241720
367 40022007 มัญจาศึกษา 5 1,852 ขนาดใหญ่ 043289167
368 40032002 พล 6 1,623 ขนาดใหญ่ 043414211
369 40052017 ภูเวียงวิทยาคม 10 0 ขนาดใหญ่ 043291711
370 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร 2,392 ขนาดใหญ่ 042223279
371 41012020 เพ็ญพิทยาคม 7 1,681 ขนาดใหญ่ 042279116
372 41022001 กุมภวาปี 7 2,170 ขนาดใหญ่ 042334687
373 41022003 ศรีธาตุพิทยาคม 7 1,553 ขนาดใหญ่ 042382452
374 41042002 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 7 0 ขนาดใหญ่ 042281279
375 41042003 น้ำโสมพิทยาคม 7 0 ขนาดใหญ่ 042219371
376 42012006 เชียงคาน หลักเมืองเลย 0 ขนาดใหญ่ 042821159
377 43012008 ท่าบ่อ 4 0 ขนาดใหญ่ 042431728
378 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม 9 1,681 ขนาดใหญ่ 042485055
379 43022012 ปากคาดพิทยาคม 9 0 ขนาดใหญ่ 042481123-4
380 43032005 พรเจริญวิทยา 8 1,728 ขนาดใหญ่ 042487097
381 43032008 เซกา 7 1,746 ขนาดใหญ่ 042489156
382 43032016 ศรีวิไลวิทยา 8 0 ขนาดใหญ่ 042497429
383 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ สหวิทยาเขต 6 2,027 ขนาดใหญ่ 043761654
384 44012022 เชียงยืนพิทยาคม สหวิทยาเขต 6 1,526 ขนาดใหญ่ 043781463
385 44022001 บรบือ สหวิทยาเขต 3 1,991 ขนาดใหญ่ 043771049
386 44022008 บรบือวิทยาคาร สหวิทยาเขต 3 2,113 ขนาดใหญ่ 043771026
387 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ สหวิทยาเขต 5 1,829 ขนาดใหญ่ 043779225
388 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่ 043561149
389 45022001 พนมไพรวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 043030251
390 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 3 1,880 ขนาดใหญ่ 043589161
391 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่ 043587071
392 45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 4 1,751 ขนาดใหญ่ 043580649
393 46012004 กมลาไสย สหวิทยาเขตที่ 2 2,304 ขนาดใหญ่ 043899037
394 46012014 ร่องคำ สหวิทยาเขตที่ 2 2,248 ขนาดใหญ่ 043897030
395 46022001 ยางตลาดวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่ 043891378
396 47012003 สกลนครพัฒนศึกษา สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่ 042728195
397 47022001 พังโคนวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดใหญ่ 042771218
398 47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดใหญ่ 042721181
399 47032009 บ้านม่วงพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 042794116
400 47032012 อากาศอำนวยศึกษา สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 042799121
401 48012001 ปิยะมหาราชาลัย สหวิทยาเขตที่ 1 2,204 ขนาดใหญ่ 042511188
402 48012003 นครพนมวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 2,369 ขนาดใหญ่ 042511509
403 48012014 ธาตุพนม สหวิทยาเขตที่ 3 2,314 ขนาดใหญ่ 042540842
404 48012020 เรณูนครวิทยานุกูล สหวิทยาเขตที่ 3 2,073 ขนาดใหญ่ 042579295
405 48012026 นาแกสามัคคีวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 1,965 ขนาดใหญ่ 042571254
406 48022009 สหราษฏร์รังสฤษดิ์ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 042190131
407 49012001 มุกดาหาร สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่ 042611087
408 50012010 สันกำแพง 1 2,435 ขนาดใหญ่ 053331907
409 50022004 แม่ริมวิทยาคม 2 1,573 ขนาดใหญ่ 053297520
410 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ 2 0 ขนาดใหญ่ 053112181
411 50022009 สันทรายวิทยาคม 2 1,505 ขนาดใหญ่ 053498220
412 50032004 ฝางชนูปถัมภ์ 3 1,650 ขนาดใหญ่ 053346740
413 50042001 สันป่าตองวิทยาคม 4 0 ขนาดใหญ่ 053311360
414 50052001 จอมทอง 1 0 ขนาดใหญ่ 053341163
415 51022006 เวียงเจดีย์วิทยา ศรีวิชัย 0 ขนาดใหญ่ 053979822
416 53012011 พิชัย สหวิทยาเขตที่ 8 2,050 ขนาดใหญ่ 055421402
417 55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เวียงภูเพียง 2,155 ขนาดใหญ่ 054710411
418 55022001 ปัว วรนคร 1,949 ขนาดใหญ่ 054791243
419 57022001 พานพิทยาคม เบญจมิตร 1,717 ขนาดใหญ่ 053721512
420 57032003 แม่จันวิทยาคม สุดถิ่นไทย 2,011 ขนาดใหญ่ 053771787
421 57042004 เทิงวิทยาคม อิงโขง 0 ขนาดใหญ่ 053795474
422 58012001 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 6 0 ขนาดใหญ่ 053611349
423 60012006 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 3 0 ขนาดใหญ่ 056226967
424 60012012 ชุมแสงชนูทิศ 3 1,884 ขนาดใหญ่ 056282040
425 60022006 ลาดยาววิทยาคม 4 1,798 ขนาดใหญ่ 056271397
426 60032001 หนองบัว 2 1,793 ขนาดใหญ่ 056251281
427 60032009 ท่าตะโกพิทยาคม 2 1,786 ขนาดใหญ่ 056249419
428 61012003 หนองฉางวิทยา 7 0 ขนาดใหญ่ 056531146
429 61012004 อุทัยวิทยาคม 6 2,021 ขนาดใหญ่ 056511334
430 61012013 บ้านไร่วิทยา 8 0 ขนาดใหญ่ 056539014
431 62012004 วัชรวิทยา 1 0 ขนาดใหญ่ 055 711 901
432 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม 2 1,752 ขนาดใหญ่ 055775655
433 62022004 ขาณุวิทยา 3 1,968 ขนาดใหญ่ 055779226
434 63012002 ผดุงปัญญา สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง 1,646 ขนาดใหญ่ 055511135
435 64012001 สุโขทัยวิทยาคม สหวิทยาเขตเจ้าราม 2,487 ขนาดใหญ่ 055611786
436 64012011 อุดมดรุณี สหวิทยาเขตพระแม่ย่า 0 ขนาดใหญ่ 055611271
437 64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตพระแม่ย่า 0 ขนาดใหญ่ 055681344
438 64022003 สวรรค์อนันต์วิทยา สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ 2,377 ขนาดใหญ่ 055642028
439 64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตพระแม่ย่า 1,548 ขนาดใหญ่ 055659217
440 65012003 จ่านกร้อง สหวิทยาเขตที่ 6 2,313 ขนาดใหญ่ 055245743
441 65012009 พุทธชินราชพิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 1,929 ขนาดใหญ่ 055304180
442 66012005 สระหลวงพิทยาคม 5 1,625 ขนาดใหญ่ 056608830
443 66022001 ตะพานหิน 7 2,154 ขนาดใหญ่ 056621054
444 66022004 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 8 2,117 ขนาดใหญ่ 056632577
445 67012001 เพชรพิทยาคม 1 0 ขนาดใหญ่ 056711453
446 67022008 หล่มเก่าพิทยาคม 4 0 ขนาดใหญ่ 056709283
447 67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 6 1,768 ขนาดใหญ่ 056792132
448 67032010 หนองไผ่ 5 1,978 ขนาดใหญ่ 056781622
449 70012004 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่ 032261390
450 70022001 สายธรรมจันทร์ สหวิทยาเขตที่ 3 1,666 ขนาดใหญ่ 032241004
451 71012002 ท่าม่วงราษฏร์บำรุง สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดใหญ่ 034611034
452 71012008 เทพมงคลรังษี สหวิทยาเขตที่ 6 1,633 ขนาดใหญ่ 034511320
453 71022002 ท่ามะกาวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดใหญ่ 034541044
454 71032004 อุดมสิทธิศึกษา 0 ขนาดใหญ่ 034595027
455 72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1 2,364 ขนาดใหญ่ 035494715
456 72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) สุพรรณบุรี 1 0 ขนาดใหญ่ 035587339
457 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 0 ขนาดใหญ่ 035591012
458 72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี 2 2,134 ขนาดใหญ่ 035578088
459 72032009 สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี 4 2,038 ขนาดใหญ่ 035571244
460 73012004 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 1 0 ขนาดใหญ่ 034-261587
461 73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 1 2,126 ขนาดใหญ่ 034250934
462 73012009 กำแพงแสนวิทยา นครปฐม 2 2,033 ขนาดใหญ่ 034351047
463 73012012 คงทองวิทยา นครปฐม 2 1,974 ขนาดใหญ่ 034381769
464 73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นครปฐม 4 1,628 ขนาดใหญ่ 024821153
465 74012006 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 2,010 ขนาดใหญ่ 034471902
466 74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 7 1,627 ขนาดใหญ่ 024202435
467 75012001 ศรัทธาสมุทร สหวิทยาเขตที่ 9 2,187 ขนาดใหญ่ 034 711221
468 75012002 ถาวรานุกูล 2,232 ขนาดใหญ่ 034711238
469 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สหวิทยาเขตที่ 4 1,522 ขนาดใหญ่ 032425383
470 76012005 คงคาราม สหวิทยาเขตที่ 2 2,166 ขนาดใหญ่ 032425492
471 76022009 บ้านลาดวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดใหญ่ 032491343
472 77012001 ประจวบวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดใหญ่ 032611103
473 77012006 บางสะพานวิทยา 2,113 ขนาดใหญ่ 032691385
474 77022007 หัวหิน สหวิทยาเขตที่ 5 2,382 ขนาดใหญ่ 032511127
475 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 1,718 ขนาดใหญ่ 032688488
476 80012005 โยธินบำรุง สหวิทยาเขต 2 1,990 ขนาดใหญ่ 075313271
477 80022001 ฉวางรัชดาภิเษก สหวิทยาเขต 7 0 ขนาดใหญ่ 075481169
478 80022007 สตรีทุ่งสง สหวิทยาเขต 5 2,098 ขนาดใหญ่ 075411348
479 80032012 ปากพนัง สหวิทยาเขต 10 2,088 ขนาดใหญ่ 075517186
480 80042003 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สหวิทยาเขต 13 0 ขนาดใหญ่ 075521052
481 81012003 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 0 ขนาดใหญ่ 075699209
482 81012005 พนมเบญจา สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดใหญ่ 075689028
483 81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 7 2,157 ขนาดใหญ่ 075619068
484 81012008 เมืองกระบี่ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดใหญ่ 075663646
485 81012017 เหนือคลองประชาบำรุง สหวิทยาเขตที่ 5 1,821 ขนาดใหญ่ 075691470
486 82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 1,863 ขนาดใหญ่ 076412065
487 82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) พังงา 0 ขนาดใหญ่ 076421118
488 83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2,244 ขนาดใหญ่ 076224125
489 83012005 เมืองถลาง ภูเก็ต 1,822 ขนาดใหญ่ 076621142
490 84012004 เมืองสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 2,380 ขนาดใหญ่ 077285686
491 84012007 สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี 1 0 ขนาดใหญ่ 077355351
492 84012017 ทีปราษฏร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 1 0 ขนาดใหญ่ 077425053
493 84022003 ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 0 ขนาดใหญ่ 077431079
494 84022013 พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2 2,027 ขนาดใหญ่ 077311321
495 84032002 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 3 1,565 ขนาดใหญ่ 077341044
496 84032005 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 3 2,230 ขนาดใหญ่ 077361996
497 84032006 พระแสงวิทยา 1,701 ขนาดใหญ่ 077369121
498 85012001 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 2,064 ขนาดใหญ่ 077811078
499 85012002 สตรีระนอง ระนอง 1,918 ขนาดใหญ่ 077811484
500 86022007 สวีวิทยา ชุมพร 2 1,946 ขนาดใหญ่ 077531217
501 90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1 2,134 ขนาดใหญ่ 074802131
502 90032003 นาทวีวิทยาคม 3 2,193 ขนาดใหญ่ 074371018
503 90032013 สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 3 0 ขนาดใหญ่ 074411070
504 91012004 กำแพงวิทยา 4 0 ขนาดใหญ่ 074701204
505 91012007 สตูลวิทยา 4 0 ขนาดใหญ่ 074711955
506 91012012 พิมานพิทยาสรรค์ 4 1,873 ขนาดใหญ่ 074711086
507 92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดใหญ่ 075281474
508 92022004 ห้วยยอด สหวิทยาเขตที่ 1 2,339 ขนาดใหญ่ 075235179
509 93012012 ตะโหมด สหวิทยาเขต 16 0 ขนาดใหญ่ 074695392
510 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 0 ขนาดใหญ่ 073336575
511 94012002 เดชะปัตตนยานุกูล 3 0 ขนาดใหญ่ 073336182
512 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 2,322 ขนาดใหญ่ 073212820
513 96012001 นราธิวาส 2,154 ขนาดใหญ่ 073541771
514 96022005 สุไหงโกลก 1,511 ขนาดใหญ่ 073611053
515 10012005 วัดราชาธิวาส 789 ขนาดกลาง 022432159
516 10012014 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 2 621 ขนาดกลาง 022813535
517 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1,300 ขนาดกลาง 022210196
518 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย 919 ขนาดกลาง 026230904
519 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 761 ขนาดกลาง 0-269-9152
520 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 1,395 ขนาดกลาง 022113518
521 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 0 ขนาดกลาง 029593747
522 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง สหวิทยาเขตที่ 5 1,362 ขนาดกลาง 023902543
523 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สหวิทยาเขตที่ 11 1,461 ขนาดกลาง 025407202
524 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 771 ขนาดกลาง 022772653
525 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1,180 ขนาดกลาง 023647335
526 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา สหวิทยาเขตที่ 9 1,343 ขนาดกลาง 025653725
527 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สหวิทยาเขตที่ 4 1,445 ขนาดกลาง 021754825
528 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 671 ขนาดกลาง 024182911
529 10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 0 ขนาดกลาง 024247882
530 10032008 ฤทธิณรงค์รอน 0 ขนาดกลาง 024654580
531 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 501 ขนาดกลาง 024657753
532 10032012 มหรรณพาราม 1,200 ขนาดกลาง 024486258
533 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม 1,474 ขนาดกลาง 024241671
534 10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม 3 1,027 ขนาดกลาง 024248870
535 10032017 มัธยมวัดนายโรง 1,124 ขนาดกลาง 0922826530
536 10032021 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 5 1,236 ขนาดกลาง 028493310
537 10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 0 ขนาดกลาง 024293740
538 11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา วิทยปราการ 0 ขนาดกลาง 023890800
539 11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ วิทยปราการ 954 ขนาดกลาง 023232853
540 11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิปราการ 512 ขนาดกลาง 021706512
541 11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ วิทยปราการ 0 ขนาดกลาง 023301276
542 11022008 บางแก้วประชาสรรค์ เมืองปราการ 0 ขนาดกลาง 027102005
543 12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี 1 719 ขนาดกลาง 024475774
544 12022005 ราษฏร์นิยม นนทบุรี 2 0 ขนาดกลาง 029855662
545 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 0 ขนาดกลาง 025017463
546 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม 1,044 ขนาดกลาง 025843878
547 13012003 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 025811825
548 13012008 บัวแก้วเกษร สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 0962536525
549 13012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 1 720 ขนาดกลาง 025994462
550 13012014 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 2 1,159 ขนาดกลาง 025931965
551 13022006 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สหวิทยาเขตที่ 3 878 ขนาดกลาง 021901003
552 13022008 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 025320569
553 14012007 นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา พระนครศรีอยุธยา 4 0 ขนาดกลาง 035259201
554 14012009 บางปะหัน 934 ขนาดกลาง 035381630
555 14012010 ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) 1,401 ขนาดกลาง 035311131
556 14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา 1 0 ขนาดกลาง 035271010
557 14012012 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 0 ขนาดกลาง 035257262
558 14012013 อุทัย 0 ขนาดกลาง 035356502
559 14022001 บางไทรวิทยา 0 ขนาดกลาง 038371250
560 14022006 ผักไห่(สุทธาประมุข) 0 ขนาดกลาง 035391381
561 14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 708 ขนาดกลาง 035951542
562 14022013 บางซ้ายวิทยา พระนครศรีอยุธยา 5 542 ขนาดกลาง 035959719
563 15012001 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 9 596 ขนาดกลาง 035661274
564 15012002 แสวงหาวิทยาคม 8 507 ขนาดกลาง 035610960
565 15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) 9 1,396 ขนาดกลาง 035631206
566 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 1,047 ขนาดกลาง 035691828
567 15012014 สามโก้วิทยาคม 0 ขนาดกลาง 035631425
568 16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย 3 0 ขนาดกลาง 036486333
569 16012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 5 721 ขนาดกลาง 036776925
570 16012010 ท่าวุ้งวิทยาคาร 3 0 ขนาดกลาง 036481206
571 16022001 พัฒนานิคม 4 0 ขนาดกลาง 036491338
572 16022004 ชัยบาดาลพิทยาคม 4 0 ขนาดกลาง 036689817
573 16022007 ท่าหลวงวิทยาคม 4 0 ขนาดกลาง 036689228
574 16022009 โคกเจริญวิทยา 5 562 ขนาดกลาง 036651123
575 16022011 ลำสนธิวิทยา 4 0 ขนาดกลาง 036689836
576 16022012 หนองม่วงวิทยา 0 ขนาดกลาง 036431737
577 17012003 บางระจันวิทยา 7 0 ขนาดกลาง 036591470
578 17012006 อินทร์บุรี 7 1,317 ขนาดกลาง 036581528
579 18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 2 668 ขนาดกลาง 056491323
580 18012006 วัดสิงห์ 2 700 ขนาดกลาง 056461603
581 18012007 สรรพยาวิทยา 1 585 ขนาดกลาง 056499154
582 19012001 สุธีวิทยา 0 ขนาดกลาง 036239314
583 19012007 บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) สหวิทยาเขตที่ 6 959 ขนาดกลาง 036202106
584 19012008 หนองแซงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 522 ขนาดกลาง 036399161
585 20012006 อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี 1 0 ขนาดกลาง 038397054
586 20012010 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร ชลบุรี 1 0 ขนาดกลาง 0800657345
587 20012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 1 714 ขนาดกลาง 038485149
588 20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี 1 530 ขนาดกลาง 038201393
589 20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ชลบุรี 1 0 ขนาดกลาง 038219193
590 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี 2 0 ขนาดกลาง 038466110
591 20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี 2 1,135 ขนาดกลาง 038211446
592 20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ชลบุรี 2 0 ขนาดกลาง 038209278
593 20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี 3 1,043 ขนาดกลาง 038347815
594 20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี 3 1,249 ขนาดกลาง 038338053
595 21012005 เพรักษมาตาวิทยา ระยอง 1 762 ขนาดกลาง 038651971
596 21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ ระยอง 1 884 ขนาดกลาง 038 940381
597 21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 1 1,025 ขนาดกลาง 038029050
598 21022006 สุนทรภู่พิทยา ระยอง 2 702 ขนาดกลาง 038657658
599 21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 2 972 ขนาดกลาง 038671112
600 22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 3 866 ขนาดกลาง 039308273
601 22012010 นายายอามพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 818 ขนาดกลาง 039491061
602 22022003 ขลุงรัชดาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 2 813 ขนาดกลาง 039441789
603 22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 654 ขนาดกลาง 039447020
604 22022006 หนองตาคงพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 5 633 ขนาดกลาง 039496030
605 22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" สหวิทยาเขตที่ 2 879 ขนาดกลาง 039434135
606 22022009 สอยดาววิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 039381140
607 22022010 ทุ่งขนานวิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 587 ขนาดกลาง 039497546
608 22022011 คิชฌกูฏวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 674 ขนาดกลาง 039309099
609 23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 526 ขนาดกลาง 039511251
610 23012009 คลองใหญ่วิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 039581192
611 23012010 เขาสมิงวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 1,031 ขนาดกลาง 039619095
612 23012013 บ่อไร่วิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 773 ขนาดกลาง 039591043
613 24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา ดัดดรุณี 0 ขนาดกลาง 038581109
614 24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม แก้วโกวิท 633 ขนาดกลาง 038585097
615 24012015 บางปะกง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1,078 ขนาดกลาง 038531400
616 24012016 พุทธิรังสีพิบูล แก้วโกวิท 788 ขนาดกลาง 038577021
617 24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 0 ขนาดกลาง 038553884
618 24022007 สนามชัยเขต พนมสารคาม 0 ขนาดกลาง 038-086431
619 24022011 แปลงยาวพิทยาคม ดัดดรุณี 0 ขนาดกลาง 038589123
620 24022012 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 847 ขนาดกลาง 038556062
621 25012011 วังตะเคียนวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 683 ขนาดกลาง 037452743
622 25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 3 772 ขนาดกลาง 037289096
623 25012018 ชิตใจชื่น สหวิทยาเขตที่ 1 520 ขนาดกลาง 037271223
624 25012021 ประจันตราษฏร์บำรุง สหวิทยาเขตที่ 1 1,350 ขนาดกลาง
625 25012024 ศรีมหาโพธิ สหวิทยาเขตที่ 2 1,189 ขนาดกลาง 037279200
626 25012026 ศรีมโหสถ สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 037276486
627 26012003 นวมราชานุสรณ์ 800 ขนาดกลาง 037311467
628 26012004 ปิยชาติพัฒนา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 037393055
629 27012001 คลองหาดพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 วังบูรพา 1,027 ขนาดกลาง 037512233
630 27012007 ท่าเกษมพิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 วังบูรพา 542 ขนาดกลาง 037447058
631 27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม 765 ขนาดกลาง 037449190
632 27022003 ทัพราชวิทยา 711 ขนาดกลาง 037247898
633 27022008 ตาพระยา 959 ขนาดกลาง 037269079
634 27022009 ทัพพระยาพิทยา 0 ขนาดกลาง 037441111
635 30012004 มหิศราธิบดี กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 902 ขนาดกลาง 044415231
636 30012007 สุรนารีวิทยา ๒ กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 0 ขนาดกลาง 044927070
637 30012011 บุญวัฒนา 2 กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดกลาง 044924533
638 30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดกลาง 044001650
639 30022013 ท่าช้างราษฏร์บำรุง กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 0 ขนาดกลาง 044300504
640 30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดกลาง 044961088
641 30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 742 ขนาดกลาง 044985121
642 30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 0 ขนาดกลาง 044328668
643 30052010 ขามสะแกแสง กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 1,347 ขนาดกลาง 044 014017
644 30052011 ขามทะเลสอวิทยา กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 971 ขนาดกลาง 044397229
645 30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 701 ขนาดกลาง 044387122
646 30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 0 ขนาดกลาง 044975228-9
647 30062013 สีดาวิทยา กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 1,009 ขนาดกลาง 044329034
648 30072006 นิคมพิมายศึกษา กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 0 ขนาดกลาง 044965448
649 30072007 ชุมพวงศึกษา กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 0 ขนาดกลาง 044477223
650 30072010 ภู่วิทยา กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 0 ขนาดกลาง 044475070
651 31012002 ภัทรบพิตร 1,369 ขนาดกลาง 044611984
652 31012004 พระครูพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 837 ขนาดกลาง 044666122
653 31012010 ธารทองพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 1,407 ขนาดกลาง 044661207
654 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 1 878 ขนาดกลาง 044186439
655 31022007 ไพศาลพิทยาคม 601 ขนาดกลาง 044110113
656 31022011 โนนเจริญพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 612 ขนาดกลาง 044197228
657 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 044608090
658 31022013 ห้วยราชพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 1,095 ขนาดกลาง 044696097
659 31032002 สิงหวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 566 ขนาดกลาง 044666858
660 31032003 นางรองพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 044631065
661 31032016 ไทยเจริญวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 044654229
662 31032018 หนองหงส์พิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 9 995 ขนาดกลาง 044669030
663 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดกลาง 044607150
664 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 044606169
665 31042001 คูเมืองวิทยาคม 1,035 ขนาดกลาง 044699055
666 31042002 ตูมใหญ่วิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 818 ขนาดกลาง 044699981
667 31042006 เมืองแกพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 833 ขนาดกลาง 044193416
668 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 719 ขนาดกลาง 044 681 947
669 31042012 นาโพธิ์พิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 990 ขนาดกลาง 044686116
670 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 971 ขนาดกลาง 044650316
671 31042015 แคนดงพิทยาคม 706 ขนาดกลาง 044193064
672 32012003 สวายวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 044546597
673 32012004 นาดีวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 514 ขนาดกลาง 044069732
674 32012006 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 2 1,089 ขนาดกลาง 044549072
675 32012026 ห้วยจริงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 0885906080
676 32012030 หนองแวงวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 521 ขนาดกลาง 044558797
677 32012037 สำโรงทาบวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 044569334
678 32012038 สินรินทร์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 044582044
679 32022001 ชุมพลวิทยาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 5 1,210 ขนาดกลาง 044596104
680 32022014 เบิดพิทยาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 6 541 ขนาดกลาง 044144065
681 32022020 สนมวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 6 831 ขนาดกลาง 044589043
682 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 0885908851
683 32032003 ตานีวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 044146206
684 32032008 กาบเชิงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 821 ขนาดกลาง 044559120
685 32032009 แนงมุดวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 625 ขนาดกลาง 044069765
686 32032010 โคกตะเคียนวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 504 ขนาดกลาง 044069951
687 32032013 กระเทียมวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 979 ขนาดกลาง 044060537
688 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 0885909597
689 32032021 พนมดงรักวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 822 ขนาดกลาง 044558953
690 33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 1,013 ขนาดกลาง 045687116
691 33012022 โนนค้อวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 3 611 ขนาดกลาง 045659051
692 33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 3 702 ขนาดกลาง 045655080
693 33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 504 ขนาดกลาง 045609048
694 33012028 นครศรีลำดวนวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 504 ขนาดกลาง 045969807
695 33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 1,346 ขนาดกลาง 045699052
696 33032016 ละลมวิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 045920112
697 33042002 กันทรลักษ์วิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 580 ขนาดกลาง 0900427055
698 33042008 บึงมะลูวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 985 ขนาดกลาง 045924657
699 33042012 กระแชงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 643 ขนาดกลาง 045810509
700 33042018 ศรีรัตนวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 1,430 ขนาดกลาง 045677094
701 33042020 เบญจลักษ์พิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 999 ขนาดกลาง 045605041
702 34012005 ปทุมพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 790 ขนาดกลาง 045244283
703 34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 1,496 ขนาดกลาง 045429613
704 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม 0 ขนาดกลาง 045308005
705 34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 045428560
706 34022006 โนนกุงวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 045239015
707 34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 045959765
708 34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 045496030
709 34022013 พังเคนพิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 684 ขนาดกลาง 045861438
710 34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 045409112
711 34032004 โขงเจียมวิทยาคม 0 ขนาดกลาง 045351005
712 34032006 เอือดใหญ่พิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 632 ขนาดกลาง 0 4534 6040
713 34032007 อ่างศิลา สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดกลาง 0897216319
714 34032010 ตาลสุมพัฒนา สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 045427258
715 34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 0858595403
716 34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 045306095
717 34042002 สำโรงวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 7 809 ขนาดกลาง 045854426
718 34042007 วารินชำราบ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 0956012223
719 34042008 วิจิตราพิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 821 ขนาดกลาง 045321022
720 34052002 นาจะหลวย สหวิทยาเขตที่ 9 1,371 ขนาดกลาง 045379112
721 34052003 นาส่วงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 045251587
722 34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 045865045
723 34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สหวิทยาเขตที่ 8 721 ขนาดกลาง 045865644
724 34052012 นาโพธิ์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 9 0 ขนาดกลาง 045 405 876
725 34052014 ทุ่งศรีอุดม สหวิทยาเขตที่ 8 545 ขนาดกลาง 045959943
726 35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 10 1,010 ขนาดกลาง 045799097
727 35012014 ค้อวังวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 10 766 ขนาดกลาง 045 797061
728 35022002 ทรายมูลวิทยา สหวิทยาเขตที่ 9 953 ขนาดกลาง 045787063
729 35022004 ป่าติ้ววิทยา สหวิทยาเขตที่ 9 612 ขนาดกลาง 045795064
730 35022015 คำเตยวิทยา สหวิทยาเขตที่ 11 525 ขนาดกลาง 045718128
731 36012005 บ้านค่ายวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 521 ขนาดกลาง 044899115
732 36012013 บ้านเขว้าวิทยายน สหวิทยาเขตที่ 1 635 ขนาดกลาง 044839036
733 36012016 คอนสวรรค์ สหวิทยาเขตที่ 3 815 ขนาดกลาง 044848022
734 36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 4 563 ขนาดกลาง 044056570
735 36012023 ภักดีชุมพลวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 044133111
736 36012024 เจียงทองพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 594 ขนาดกลาง 044810411
737 36022013 บ้านแท่นวิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 044887107
738 36022016 นาหนองทุ่มวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 604 ขนาดกลาง 044883100
739 36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 044100226
740 36032001 จัตุรัสวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 044851163
741 36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 044897109
742 36032012 เทพสถิตวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 910 ขนาดกลาง 044857108
743 36032013 นายางกลักพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 044874120
744 37012002 ชานุมานวิทยาคม 0 ขนาดกลาง 080 334 0630
745 37012005 คึมใหญ่วิทยา สหวิทยาเขตที่ 10 0 ขนาดกลาง 045553098
746 37012013 อำนาจเจริญพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 10 0 ขนาดกลาง 045-525463
747 37012015 พนาศึกษา สหวิทยาเขตที่ 13 0 ขนาดกลาง 045463510
748 37012017 เสนางคนิคม สหวิทยาเขตที่ 10 918 ขนาดกลาง 045461009
749 37012019 หัวตะพานวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 12 0 ขนาดกลาง 045469506
750 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 13 0 ขนาดกลาง 045272336
751 39012002 บ้านขามพิทยาคม บัวบาน 0 ขนาดกลาง 042000234
752 39012005 โนนสังวิทยาคาร บัวบาน 1,102 ขนาดกลาง 042375308
753 39012007 กุดดู่พิทยาคม บัวบาน 608 ขนาดกลาง 042356162
754 39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ 0 ขนาดกลาง 042372068
755 39022002 นาวังศึกษาวิช วังแสน-สุวรรณ 1,350 ขนาดกลาง 042004090
756 39022006 กุดดินจี่พิทยาคม วังแสน-สุวรรณ 0 ขนาดกลาง 042357457
757 39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ 510 ขนาดกลาง 042004255
758 40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1 585 ขนาดกลาง 043337811
759 40012019 ฝางวิทยายน 3 0 ขนาดกลาง 043269096
760 40022002 บ้านลานวิทยาคม 4 557 ขนาดกลาง 043210016
761 40022004 บ้านไผ่พิทยาคม 4 0 ขนาดกลาง 0864514156
762 40022013 ชนบทศึกษา 5 1,102 ขนาดกลาง 043286208
763 40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 5 0 ขนาดกลาง 0821141140
764 40022018 บ้านแฮดศึกษา 4 0 ขนาดกลาง 043218214
765 40032009 แวงน้อยศึกษา 7 0 ขนาดกลาง 043499060
766 40032012 หนองสองห้องวิทยา 6 1,145 ขนาดกลาง 043491131
767 40032016 โนนศิลาวิทยาคม 7 0 ขนาดกลาง 043281060
768 40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม 8 0 ขนาดกลาง 043446100
769 40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร 11 0 ขนาดกลาง 043296087
770 40052019 เวียงวงกตวิทยาคม 10 530 ขนาดกลาง 043438044
771 40052022 หนองนาคำวิทยาคม 10 0 ขนาดกลาง 043217118
772 41012006 โนนสูงพิทยาคาร 7 609 ขนาดกลาง 042295203
773 41012012 อุดรพัฒนาการ 7 591 ขนาดกลาง 042123115
774 41012017 หนองวัวซอพิทยาคม 7 923 ขนาดกลาง 042298660
775 41012021 สุมเส้าพิทยาคาร 7 0 ขนาดกลาง 042146585
776 41012024 สร้างคอมวิทยา 7 666 ขนาดกลาง 042276300
777 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 739 ขนาดกลาง 042392090
778 41022004 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 7 0 ขนาดกลาง 042398578
779 41022014 วังสามหมอวิทยาคาร 7 0 ขนาดกลาง 042387593
780 41022017 หนองแสงวิทยศึกษา 7 0 ขนาดกลาง 042396367
781 41032002 ทุ่งฝนวิทยาคาร 7 627 ขนาดกลาง 042268036
782 41032003 ไชยวานวิทยา 7 543 ขนาดกลาง 042265392
783 41032014 พิบูลย์รักษ์พิทยา 7 531 ขนาดกลาง 042258141
784 41042001 กุดจับประชาสรรค์ 7 0 ขนาดกลาง 042293311
785 41042011 ยูงทองพิทยาคม 7 747 ขนาดกลาง 042257105
786 42012002 เลยอนุกูลวิทยา หลักเมืองเลย 0 ขนาดกลาง 042812428
787 42012005 นาด้วงวิทยา หลักเมืองเลย 632 ขนาดกลาง 042887108
788 42012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย หลักเมืองเลย 717 ขนาดกลาง 042877025
789 42012011 เชียงกลมวิทยา หลักเมืองเลย 0 ขนาดกลาง 042075075
790 42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา ศรีสองรัก 1,023 ขนาดกลาง 042891313
791 42012017 ภูเรือวิทยา ศรีสองรัก 1,034 ขนาดกลาง 042899432
792 42012018 ท่าลี่วิทยา หลักเมืองเลย 0 ขนาดกลาง 042889214
793 42022004 ภูกระดึงวิทยาคม วังภูผา 972 ขนาดกลาง 042810827
794 42022005 ภูหลวงวิทยา วังภูผา 639 ขนาดกลาง 042039965
795 42022006 สันติวิทยาสรรพ์ วังภูผา 1,030 ขนาดกลาง 042818074
796 42022016 หนองหินวิทยาคม วังภูผา 989 ขนาดกลาง 042852296-7
797 43012005 หนองคายวิทยาคาร 2 0 ขนาดกลาง 042422775
798 43012017 สังคมวิทยา 3 845 ขนาดกลาง 042441118
799 43012019 น้ำสวยวิทยา 1 0 ขนาดกลาง 042419880
800 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม 3 0 ขนาดกลาง 04248133
801 43022002 เซิมพิทยาคม 10 0 ขนาดกลาง 042017136
802 43022006 กุดบงพิทยาคาร 5 724 ขนาดกลาง 0864563011
803 43022009 ศรีชมภูวิทยา 9 0 ขนาดกลาง 042018014
804 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 10 819 ขนาดกลาง 042414520
805 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม 7 0 ขนาดกลาง 042416191
806 43032018 บุ่งคล้านคร 6 706 ขนาดกลาง 042499078
807 44012010 เขวาไร่ศึกษา สหวิทยาเขต 6 0 ขนาดกลาง 043756074
808 44012021 โรงเรียนกันทรวิชัย สหวิทยาเขต 2 687 ขนาดกลาง 043789036
809 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร สหวิทยาเขต 6 0 ขนาดกลาง 043751173
810 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ สหวิทยาเขต 4 1,167 ขนาดกลาง 043797074
811 44022027 มัธยมยางสีสุราช สหวิทยาเขต 5 524 ขนาดกลาง 0819541659
812 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 043569113
813 45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตที่ 2 759 ขนาดกลาง 043624180
814 45012009 ขัติยะวงษา สหวิทยาเขตที่ 1 698 ขนาดกลาง 043512950
815 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 808 ขนาดกลาง 043508150
816 45022017 เมืองสรวงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 043597072
817 45022019 ทรายทองวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 693 ขนาดกลาง 043595088
818 45022021 อาจสามารถวิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 918 ขนาดกลาง 0435990856
819 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 043625079
820 45032004 เมยวดีพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 749 ขนาดกลาง 043577021
821 45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 7 627 ขนาดกลาง 043567079
822 45032007 หนองพอกวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 7 1,294 ขนาดกลาง 043 579 173
823 45032009 โพนทองวิทยายน สหวิทยาเขตที่ 7 725 ขนาดกลาง 043571389
824 45032013 เสลภูมิ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 043551336
825 46012008 เมืองกาฬสินธุ์ สหวิทยาเขตที่ 1 1,066 ขนาดกลาง 043811678
826 46012015 สหัสขันธ์ศึกษา สหวิทยาเขตที่ 3 957 ขนาดกลาง 043871100
827 46012018 สามชัย สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 043818138
828 46012019 ดอนจานวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 043120599
829 46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 043889016
830 46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดกลาง 043877036
831 46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 6 957 ขนาดกลาง 043881026
832 46032002 เขาวงพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 5 895 ขนาดกลาง 043859115
833 46032004 กุฉินารายณ์ สหวิทยาเขตที่ 5 1,439 ขนาดกลาง 043851366
834 46032013 คำม่วง สหวิทยาเขตที่ 3 1,318 ขนาดกลาง 043879050
835 46032022 ห้วยผึ้งพิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 043869036
836 46032024 บ้านนาคูพัฒนา สหวิทยาเขตที่ 4 694 ขนาดกลาง 043126939
837 47012002 ดงมะไฟวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 515 ขนาดกลาง 042759107
838 47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 4 1,480 ขนาดกลาง 042769056
839 47012009 โพธิแสนวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 042162422
840 47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 042761022
841 47012011 ร่มเกล้า สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 042766063
842 47012014 คำเพิ่มพิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 558 ขนาดกลาง 0819759374
843 47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สหวิทยาเขตที่ 1 548 ขนาดกลาง 042704700
844 47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา สหวิทยาเขตที่ 7 1,267 ขนาดกลาง 042784026
845 47022003 พรรณาวุฒาจารย์ สหวิทยาเขตที่ 3 1,208 ขนาดกลาง 042779117
846 47022012 มัธยมวาริชภูมิ สหวิทยาเขตที่ 7 1,182 ขนาดกลาง 042781190
847 47022013 ธรรมบวรวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 747 ขนาดกลาง 042774113
848 47022017 แวงพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 042729090
849 47022018 หนองหลวงศึกษา สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 042704615
850 47022022 ส่องดาววิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 670 ขนาดกลาง 042786023
851 47032002 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 042796084
852 47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 042764042
853 47032013 โพนงามศึกษา สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 042168095
854 47032015 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สหวิทยาเขตที่ 6 687 ขนาดกลาง 042709142
855 48012008 ปลาปากวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 955 ขนาดกลาง 042589089
856 48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 042199716
857 48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 3 633 ขนาดกลาง 042199522
858 48012022 นาแกพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 729 ขนาดกลาง 042571238
859 48022001 อุเทนพัฒนา สหวิทยาเขตที่ 5 1,324 ขนาดกลาง 042581261
860 48022003 พะทายพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 0872217595
861 48022007 บ้านแพงพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 1,119 ขนาดกลาง 042591228
862 48022015 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สหวิทยาเขตที่ 4 1,083 ขนาดกลาง 042597131
863 48022019 โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา สหวิทยาเขตที่ 5 1,025 ขนาดกลาง 042595072
864 48022021 นาทมวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 532 ขนาดกลาง 042519174
865 49012003 ผึ่งแดดวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 9 644 ขนาดกลาง 042636196
866 49012004 นวมินทราชูทิศ อีสาน สหวิทยาเขตที่ 10 573 ขนาดกลาง 042672056
867 49012008 มุกดาวิทยานุกูล สหวิทยาเขตที่ 10 0 ขนาดกลาง 042639219
868 49012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สหวิทยาเขตที่ 10 876 ขนาดกลาง 042660445
869 49012012 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 11 0 ขนาดกลาง 042681135
870 49012017 ดอนตาลวิทยา สหวิทยาเขตที่ 9 1,078 ขนาดกลาง 042689088
871 49012020 ดงหลวงวิทยา สหวิทยาเขตที่ 10 738 ขนาดกลาง 042697040
872 49012022 คำชะอีวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 12 887 ขนาดกลาง 042691082
873 49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา สหวิทยาเขตที่ 12 775 ขนาดกลาง 042635113
874 50012003 หอพระ 1 0 ขนาดกลาง 053221419
875 50012004 กาวิละวิทยาลัย 1 1,081 ขนาดกลาง 053 247724
876 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 1 636 ขนาดกลาง 053104811
877 50022001 แม่แตง 2 784 ขนาดกลาง 053471102
878 50022007 สะเมิงพิทยาคม 2 581 ขนาดกลาง 053487097
879 50022008 พร้าววิทยาคม 2 1,212 ขนาดกลาง 053475303
880 50032001 เชียงดาววิทยาคม 3 1,082 ขนาดกลาง 053455245
881 50032002 อรุโณทัยวิทยาคม 3 974 ขนาดกลาง 053045559
882 50032007 เวียงแหงวิทยาคม 3 0 ขนาดกลาง 053477053
883 50032008 ไชยปราการ 3 0 ขนาดกลาง 053457031
884 50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 4 515 ขนาดกลาง 052000185
885 50042003 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 4 1,208 ขนาดกลาง 053441809
886 50042004 สารภีพิทยาคม 4 847 ขนาดกลาง 053321254
887 50042005 บ้านกาดวิทยาคม 4 654 ขนาดกลาง 053489170
888 50042006 สองแคววิทยาคม 4 538 ขนาดกลาง 052-808838
889 50052002 แม่แจ่ม 5 0 ขนาดกลาง 0–5348–5104
890 50052004 ฮอดพิทยาคม 5 1,073 ขนาดกลาง 053461109
891 50052005 ดอยเต่าวิทยาคม 5 0 ขนาดกลาง 053469103
892 50052006 อมก๋อยวิทยาคม 5 1,085 ขนาดกลาง 053467061
893 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม 5 652 ขนาดกลาง 053903924
894 51022001 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ศรีวิชัย 0 ขนาดกลาง 053591335
895 51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ศรีวิชัย 503 ขนาดกลาง 053975144
896 52012007 แม่เมาะวิทยา บุญวาทย์ 812 ขนาดกลาง 054266031
897 52012010 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กัลยา 1,084 ขนาดกลาง 054230475
898 52012013 ประชารัฐธรรมคุณ บุญวาทย์ 837 ขนาดกลาง 054261413
899 52022002 สบปราบพิทยาคม เถินบุรินทร์ 0 ขนาดกลาง 054296161
900 52022004 เสริมงามวิทยาคม เถินบุรินทร์ 917 ขนาดกลาง 054286123
901 52022010 เถินวิทยา เถินบุรินทร์ 1,225 ขนาดกลาง 054291624
902 52032002 วังเหนือวิทยา พญาวัง 1,197 ขนาดกลาง 054279074
903 52032006 แจ้ห่มวิทยา พญาวัง 1,096 ขนาดกลาง 054271399
904 53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สหวิทยาเขตที่ 9 833 ขนาดกลาง 055479933
905 53012003 ตรอนตรีสินธุ์ สหวิทยาเขตที่ 8 679 ขนาดกลาง 0864454224
906 53022001 ฟากท่าวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 596 ขนาดกลาง 055489075
907 53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 055499094
908 53022003 บ้านโคกวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 620 ขนาดกลาง 055486363
909 53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 7 825 ขนาดกลาง 055481003
910 54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ โกศักนคร 962 ขนาดกลาง 054597300
911 54012010 สองพิทยาคม โกศักนคร 927 ขนาดกลาง 054591709
912 54022001 ลองวิทยา พลนคร 1,224 ขนาดกลาง 054581439
913 54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ พลนคร 883 ขนาดกลาง 054541604
914 54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ พลนคร 672 ขนาดกลาง 054613377
915 54022005 วังชิ้นวิทยา พลนคร 784 ขนาดกลาง 054589102
916 55012008 นาน้อย เวียงป้อ 0 ขนาดกลาง 054789093
917 55012009 สา เวียงป้อ 1,310 ขนาดกลาง 054781764
918 55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เวียงภูเพียง 506 ขนาดกลาง 054711751
919 55022005 ท่าวังผาพิทยาคม ศิลาทอง 1,381 ขนาดกลาง 054799115
920 55022010 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" วรนคร 721 ขนาดกลาง 054797017
921 55022012 บ่อเกลือ วรนคร 525 ขนาดกลาง 054778078
922 56012002 ฟากกว๊านวิทยาคม ภูกามยาว 562 ขนาดกลาง 0864285731
923 56012004 ดอกคำใต้วิทยาคม ภูกามยาว 0 ขนาดกลาง 054491486
924 56012007 แม่ใจวิทยาคม ภูกามยาว 0 ขนาดกลาง 054499023
925 56012008 ดงเจนวิทยาคม ภูกามยาว 581 ขนาดกลาง 054422776
926 56022001 จุนวิทยาคม ภูลังกา 961 ขนาดกลาง 054459238
927 56022005 ฝายกวางวิทยาคม ภูลังกา 550 ขนาดกลาง 054883516
928 56022006 เชียงม่วนวิทยาคม ภูลังกา 519 ขนาดกลาง 054495121
929 56022007 ปงรัชดาภิเษก ภูลังกา 0 ขนาดกลาง 054497229
930 56022008 ปงพัฒนาวิทยาคม ภูลังกา 529 ขนาดกลาง 054448356
931 56022010 ภูซางวิทยาคม ภูลังกา 725 ขนาดกลาง 054445582
932 57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม ริมกก 0 ขนาดกลาง 053705944
933 57012004 ห้วยสักวิทยาคม ริมกก 518 ขนาดกลาง 053678723
934 57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ริมกก 714 ขนาดกลาง 053174551 ถึง 4
935 57022007 แม่สรวยวิทยาคม เบญจมิตร 612 ขนาดกลาง 053786078
936 57022008 วาวีวิทยาคม เบญจมิตร 708 ขนาดกลาง 053760029
937 57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เบญจมิตร 0 ขนาดกลาง 053781376
938 57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เบญจมิตร 669 ขนาดกลาง 053789302
939 57022011 แม่ลาววิทยาคม เบญจมิตร 0 ขนาดกลาง 053666619
940 57032004 เชียงแสนวิทยาคม สุดถิ่นไทย 1,084 ขนาดกลาง 053650754
941 57032008 สันติคีรีวิทยาคม สุดถิ่นไทย 0 ขนาดกลาง 053765248
942 57042001 เชียงของวิทยาคม อิงโขง 0 ขนาดกลาง 053791434
943 57042005 ปล้องวิทยาคม อิงโขง 0 ขนาดกลาง 053954170
944 57042006 พญาเม็งราย อิงโขง 545 ขนาดกลาง 053799200
945 57042009 เวียงแก่นวิทยาคม อิงโขง 743 ขนาดกลาง 053608130
946 58012003 ขุนยวมวิทยา 6 1,082 ขนาดกลาง 053691107
947 58012004 ปายวิทยาคาร 6 1,121 ขนาดกลาง 053699216
948 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 7 1,468 ขนาดกลาง 053681251
949 58022002 สบเมยวิทยาคม 7 703 ขนาดกลาง 053618106
950 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 7 0 ขนาดกลาง 053689242
951 60012005 พระบางวิทยา 3 610 ขนาดกลาง 056296109
952 60012013 เก้าเลี้ยววิทยา 3 0 ขนาดกลาง 056383528
953 60012015 พยุหะพิทยาคม 1 0 ขนาดกลาง 056341505
954 60022001 บรรพตพิสัยพิทยาคม 4 0 ขนาดกลาง 056279259
955 60022002 หนองกรดพิทยาคม 3 630 ขนาดกลาง 056288166
956 60022005 เทพศาลาประชาสรรค์ 4 1,004 ขนาดกลาง 056000818
957 60022007 แม่วงก์พิทยาคม 4 505 ขนาดกลาง 056238046
958 60022008 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 4 0 ขนาดกลาง 056293056
959 60032006 ทหารอากาศอนุสรณ์ 5 507 ขนาดกลาง 056262346
960 60032011 ไพศาลีพิทยา 2 0 ขนาดกลาง 056259200
961 60032014 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 5 843 ขนาดกลาง 056241342
962 61012001 ทัพทันอนุสรณ์ 6 838 ขนาดกลาง 056591285
963 61012006 ตลุกดู่วิทยาคม 6 0 ขนาดกลาง 056040140
964 61012018 ลานสักวิทยา 7 755 ขนาดกลาง 056040228
965 62012002 วชิรปราการวิทยาคม 1 1,428 ขนาดกลาง 055799035
966 62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1 771 ขนาดกลาง 055736235
967 62012005 คณฑีพิทยาคม 4 0 ขนาดกลาง 055729168
968 62012006 นาบ่อคำวิทยาคม 1 0 ขนาดกลาง 055763308
969 62012007 นครไตรตรึงษ์ 4 0 ขนาดกลาง 055796114
970 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 0 ขนาดกลาง 055773504
971 62012011 ไทรงามพิทยาคม 2 664 ขนาดกลาง 055791165
972 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม 2 0 ขนาดกลาง 055853063
973 62012016 ลานกระบือวิทยา 2 1,049 ขนาดกลาง 055769099
974 62022001 คลองลานวิทยา 4 0 ขนาดกลาง 055786129
975 62022005 โค้งไผ่วิทยา 3 608 ขนาดกลาง 055741568
976 62022007 สลกบาตรวิทยา 3 776 ขนาดกลาง 055772029
977 62022008 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 4 1,452 ขนาดกลาง 055781587
978 62022009 วังแขมวิทยาคม 3 502 ขนาดกลาง 055870227
979 62022011 ทุ่งทรายวิทยา 3 0 ขนาดกลาง 055-12345678
980 62022012 ปางศิลาทองศึกษา 3 928 ขนาดกลาง 055727117
981 62022013 ระหานวิทยา 3 932 ขนาดกลาง 055733176
982 63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง 733 ขนาดกลาง 055591026
983 63012010 สามเงาวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง 539 ขนาดกลาง 055599026
984 63022001 แม่ระมาดวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 0 ขนาดกลาง 055581238
985 63022003 ท่าสองยางวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 716 ขนาดกลาง 055589101
986 63022007 แม่กุวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 653 ขนาดกลาง 055030153
987 63022008 พบพระวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 1,016 ขนาดกลาง 055569081
988 63022009 อุ้มผางวิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 1,420 ขนาดกลาง 055561005
989 64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา สหวิทยาเขตพระแม่ย่า 0 ขนาดกลาง 055689118
990 64012003 คีรีมาศพิทยาคม สหวิทยาเขตเจ้าราม 1,056 ขนาดกลาง 055695022
991 64012004 กงไกรลาศวิทยา สหวิทยาเขตเจ้าราม 0 ขนาดกลาง 055691221
992 64022001 เมืองเชลียง สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ 0 ขนาดกลาง 055671034
993 64022013 ศรีนคร สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ 0 ขนาดกลาง 055652988
994 65012004 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก สหวิทยาเขตที่ 5 1,222 ขนาดกลาง 055322685
995 65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สหวิทยาเขตที่ 5 724 ขนาดกลาง 055245115
996 65012011 บางระกำวิทยศึกษา สหวิทยาเขตที่ 4 847 ขนาดกลาง 055371822
997 65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 973 ขนาดกลาง 055371556
998 65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 943 ขนาดกลาง 055391123
999 65022003 วังทองพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 1,016 ขนาดกลาง 055986555
1000 65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 815 ขนาดกลาง 0559921456
1001 65032001 นครไทย สหวิทยาเขตที่ 3 1,418 ขนาดกลาง 055389892
1002 65032010 ชาติตระการวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 1,071 ขนาดกลาง 055381044
1003 65032012 พรหมพิรามวิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 1,199 ขนาดกลาง 055369100
1004 66012010 สามง่ามชนูปถัมภ์ 6 568 ขนาดกลาง 056691244
1005 66012013 หนองโสนพิทยาคม 6 675 ขนาดกลาง 056901108
1006 66012014 สากเหล็กวิทยา 5 1,012 ขนาดกลาง 056699331
1007 66022006 โพธิธรรมสุวัฒน์ 8 1,068 ขนาดกลาง 056681431
1008 66022010 เขาทรายทับคล้อพิทยา 7 868 ขนาดกลาง 056649372
1009 67012010 ชนแดนวิทยาคม 2 700 ขนาดกลาง 056761262
1010 67012011 ดงขุยวิทยาคม 2 918 ขนาดกลาง 056769251
1011 67022011 แคมป์สนวิทยาคม 519 ขนาดกลาง 056750334
1012 67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ 6 1,081 ขนาดกลาง 056799333
1013 67032011 เพชรละครวิทยา 5 764 ขนาดกลาง 056927133
1014 67032012 นาเฉลียงพิทยาคม 5 0 ขนาดกลาง 056789222
1015 67032014 บึงสามพันวิทยาคม 5 1,151 ขนาดกลาง 056731263
1016 67032015 วังพิกุลพิทยาคม 5 504 ขนาดกลาง 056757019
1017 70012001 สวนผึ้งวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 1,288 ขนาดกลาง 032395442
1018 70012002 ปากท่อพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 1 625 ขนาดกลาง 032281056
1019 70012005 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 524 ขนาดกลาง 032265300
1020 70012009 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 032719222
1021 70012010 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 032352018
1022 70012011 โสภณศิริราษฏร์ สหวิทยาเขตที่ 3 510 ขนาดกลาง 032399226
1023 70012012 บ้านคาวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 032721011
1024 70022003 ประสาทรัฐประชากิจ สหวิทยาเขตที่ 3 1,085 ขนาดกลาง 032249109
1025 70022006 หนองโพวิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 032389491
1026 70022008 ช่องพรานวิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 588 ขนาดกลาง 032919128
1027 70022010 มัธยมวัดดอนตูม สหวิทยาเขตที่ 5 609 ขนาดกลาง 032211415
1028 70022012 บางแพปฐมพิทยา สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 032381186
1029 70022013 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 1,018 ขนาดกลาง 032291252
1030 71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 034589242
1031 71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 6 1,146 ขนาดกลาง 034642023
1032 71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สหวิทยาเขตที่ 9 1,257 ขนาดกลาง 034600631
1033 71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สหวิทยาเขตที่ 10 0 ขนาดกลาง 034581235
1034 71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตที่ 6 825 ขนาดกลาง 034579228
1035 71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดกลาง 034-601967
1036 71022011 เลาขวัญราษฏร์บำรุง สหวิทยาเขตที่ 10 0 ขนาดกลาง 034576210
1037 71022013 ประชามงคล สหวิทยาเขตที่ 10 1,057 ขนาดกลาง 034675057
1038 71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 1,057 ขนาดกลาง 034591016
1039 71032003 ทองผาภูมิวิทยา สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 034599464
1040 71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สหวิทยาเขตที่ 7 0 ขนาดกลาง 034684266
1041 72012001 ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี 1 0 ขนาดกลาง 035431571
1042 72012008 ศรีประจันต์ "เมธีประมุข" สุพรรณบุรี 4 894 ขนาดกลาง 035581050
1043 72012010 สวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี 1 750 ขนาดกลาง 035599200
1044 72022002 สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี 3 690 ขนาดกลาง 035437021
1045 72022003 อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 3 0 ขนาดกลาง 035-565455
1046 72022005 ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี 3 730 ขนาดกลาง 035495559
1047 72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี 3 0 ขนาดกลาง 035528308
1048 72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี 4 0 ขนาดกลาง 035557115
1049 72022011 บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี 3 0 ขนาดกลาง 035531051
1050 72032007 หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี 2 1,202 ขนาดกลาง 035577337
1051 72032010 ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี 2 571 ขนาดกลาง 035595651
1052 73012003 พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม 1 544 ขนาดกลาง 034229715
1053 73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม นครปฐม 1 605 ขนาดกลาง 034387038
1054 73012011 ศาลาตึกวิทยา นครปฐม 2 530 ขนาดกลาง 032291307
1055 73022002 ภัทรญาณวิทยา นครปฐม 3 1,273 ขนาดกลาง 034331803
1056 73022008 บางเลนวิทยา นครปฐม 4 0 ขนาดกลาง 034391983
1057 73022012 สามพรานวิทยา นครปฐม 3 1,365 ขนาดกลาง 034222888
1058 73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ นครปฐม 4 616 ขนาดกลาง 034311278
1059 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 1,287 ขนาดกลาง 034839201
1060 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 0 ขนาดกลาง 034869663
1061 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย 1,144 ขนาดกลาง 034468043
1062 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 851 ขนาดกลาง 034481468
1063 75012003 ท้ายหาด สหวิทยาเขตที่ 9 534 ขนาดกลาง 034 763423
1064 75012006 อัมพวันวิทยาลัย สหวิทยาเขตที่ 9 1,322 ขนาดกลาง 034751371
1065 76012008 เขาย้อยวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 766 ขนาดกลาง 032562512
1066 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา สหวิทยาเขตที่ 3 567 ขนาดกลาง 032494350
1067 76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สหวิทยาเขตที่ 4 717 ขนาดกลาง 032470294
1068 76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สหวิทยาเขตที่ 4 890 ขนาดกลาง 032471372
1069 76022008 ท่ายางวิทยา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 032461112
1070 76022010 แก่งกระจานวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 032465165
1071 76022011 ป่าเด็งวิทยา สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 032829086
1072 77012004 ทับสะแกวิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 032671102
1073 77022001 กุยบุรีวิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 860 ขนาดกลาง 032681574
1074 77022003 เมืองปราณบุรี 604 ขนาดกลาง 032621773
1075 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 032622188
1076 77022008 หัวหินวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 5 0 ขนาดกลาง 032511399
1077 80012004 เมืองนครศรีธรรมราช สหวิทยาเขต 1 1,466 ขนาดกลาง 075764131
1078 80012008 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สหวิทยาเขต 2 718 ขนาดกลาง 075399123
1079 80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สหวิทยาเขต 1 0 ขนาดกลาง 075374794
1080 80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สหวิทยาเขต 3 0 ขนาดกลาง 075378888
1081 80012014 ทางพูนวิทยาคาร สหวิทยาเขต 3 553 ขนาดกลาง 075845001
1082 80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สหวิทยาเขต 3 0 ขนาดกลาง 075772633
1083 80022004 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สหวิทยาเขต 7 0 ขนาดกลาง 075499114
1084 80022008 ทุ่งสงวิทยา สหวิทยาเขต 5 0 ขนาดกลาง 075 757052
1085 80022010 ก้างปลาวิทยาคม สหวิทยาเขต 4 0 ขนาดกลาง 075363484
1086 80022015 นาบอน สหวิทยาเขต 5 0 ขนาดกลาง 075491475
1087 80022016 ทุ่งใหญ่วิทยาคม สหวิทยาเขต 8 0 ขนาดกลาง 075489212
1088 80022018 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขต 8 0 ขนาดกลาง 075489775
1089 80022021 บางขันวิทยา สหวิทยาเขต 4 0 ขนาดกลาง 075371170
1090 80032001 เชียรใหญ่ สหวิทยาเขต 9 0 ขนาดกลาง 075362135
1091 80032005 ชะอวด สหวิทยาเขต 11 0 ขนาดกลาง 075381377
1092 80032006 ชะอวดวิทยาคาร สหวิทยาเขต 11 0 ขนาดกลาง 075381366
1093 80032015 สตรีปากพนัง สหวิทยาเขต 10 0 ขนาดกลาง 075517215
1094 80032016 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สหวิทยาเขต 6 1,398 ขนาดกลาง 075449104
1095 80032021 หัวไทรบำรุงราษฏร์ สหวิทยาเขต 9 1,450 ขนาดกลาง 075389489
1096 80042001 พรหมคีรีพิทยาคม สหวิทยาเขต 13 1,230 ขนาดกลาง 075396136
1097 80042006 สิชลคุณาธารวิทยา สหวิทยาเขต 12 0 ขนาดกลาง 075367523
1098 80042008 สิชลประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 12 860 ขนาดกลาง 075376186
1099 80042010 ขนอมพิทยา สหวิทยาเขต 12 0 ขนาดกลาง 075529501
1100 81012002 คลองยางประชานุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 6 0 ขนาดกลาง 075652517
1101 81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 552 ขนาดกลาง 075641161
1102 81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สหวิทยาเขตที่ 6 1,298 ขนาดกลาง 075702741
1103 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 990 ขนาดกลาง 075687020
1104 81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ สหวิทยาเขตที่ 6 775 ขนาดกลาง 075810504
1105 82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 647 ขนาดกลาง 076494338
1106 82012008 สตรีพังงา พังงา 838 ขนาดกลาง 076412050
1107 82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 845 ขนาดกลาง 076491274
1108 82012011 ทับปุดวิทยา พังงา 0 ขนาดกลาง 076599012
1109 82012012 ท้ายเหมืองวิทยา พังงา 0 ขนาดกลาง 0
1110 83012004 กะทู้วิทยา ภูเก็ต 0 ขนาดกลาง 076321311
1111 84012005 สุราษฎร์พิทยา ๒ สุราษฎร์ธานี 1 0 ขนาดกลาง 077200198
1112 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 571 ขนาดกลาง 077211439
1113 84012010 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1 611 ขนาดกลาง 077379034
1114 84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 1,020 ขนาดกลาง 077452610
1115 84012016 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1 1,419 ขนาดกลาง 077423251
1116 84012018 เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี 1 599 ขนาดกลาง 077377066
1117 84022004 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 2 1,212 ขนาดกลาง 077381087
1118 84022006 บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2 0 ขนาดกลาง 077397115
1119 84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2 1,203 ขนาดกลาง 077435200
1120 84022012 พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี 2 793 ขนาดกลาง 077399115
1121 84032003 บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 507 ขนาดกลาง 077359096
1122 84032004 เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 0 ขนาดกลาง 077387125
1123 84032007 พรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 500 ขนาดกลาง 077267173
1124 84032010 บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 3 1,330 ขนาดกลาง 077365011
1125 84032013 ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี 3 0 ขนาดกลาง 077367081
1126 85012005 กะเปอร์วิทยา ระนอง 0 ขนาดกลาง 077897014
1127 85012006 กระบุรีวิทยา ระนอง 1,199 ขนาดกลาง 077891041
1128 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก 1,142 ขนาดกลาง 077599179
1129 86012011 มาบอำมฤตวิทยา ชุมพร 2 693 ขนาดกลาง 077578577
1130 86022004 เมืองหลังสวน 830 ขนาดกลาง 077582153
1131 86022005 ละแมวิทยา ชุมพร 2 1,235 ขนาดกลาง 077559104
1132 86022006 พะโต๊ะวิทยา ชุมพร 2 0 ขนาดกลาง 077979239
1133 86022012 ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร 2 0 ขนาดกลาง 077536854
1134 90012002 สทิงพระวิทยา 1 868 ขนาดกลาง 074397160
1135 90012009 ระโนด 1 738 ขนาดกลาง 074391185
1136 90012012 ระโนดวิทยา 1 0 ขนาดกลาง 074391017
1137 90012015 สงขลาวิทยาคม 1 819 ขนาดกลาง 074331454
1138 90022001 รัตภูมิวิทยา 2 1,041 ขนาดกลาง 074584107
1139 90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 2 1,463 ขนาดกลาง 074256117
1140 90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 2 868 ขนาดกลาง 074291157
1141 90022012 ควนเนียงวิทยา 2 1,180 ขนาดกลาง 074386443
1142 90032001 เทพา 3 1,085 ขนาดกลาง 074376302
1143 90032004 จะนะชนูปถัมภ์ 3 676 ขนาดกลาง 074890505
1144 90032012 สะบ้าย้อยวิทยา 3 838 ขนาดกลาง 074377040
1145 91012001 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 4 747 ขนาดกลาง 074725985
1146 91012002 ท่าแพผดุงวิทย์ 4 0 ขนาดกลาง 074839655
1147 91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 4 734 ขนาดกลาง 0747507277
1148 91012010 ละงูพิทยาคม 4 605 ขนาดกลาง 074773094
1149 92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สหวิทยาเขตที่ 3 718 ขนาดกลาง 075590367
1150 92012005 สภาราชินี 2 สหวิทยาเขตที่ 4 1,156 ขนาดกลาง 075570481
1151 92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ สหวิทยาเขตที่ 2 657 ขนาดกลาง 075291444
1152 92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 075208009
1153 92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุข สหวิทยาเขตที่ 2 953 ขนาดกลาง 075299033
1154 92012017 หาดสำราญวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 2 0 ขนาดกลาง 075208791
1155 92022001 กันตังพิทยากร สหวิทยาเขตที่ 4 1,339 ขนาดกลาง 075251100
1156 92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์ สหวิทยาเขตที่ 4 919 ขนาดกลาง 075291075
1157 92022005 สามัคคีศึกษา สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 075270514
1158 92022010 วังวิเศษ สหวิทยาเขตที่ 4 0 ขนาดกลาง 075270447
1159 92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดกลาง 075296030
1160 92022012 รัษฎา สหวิทยาเขตที่ 1 1,197 ขนาดกลาง 075286045
1161 93012002 พัทลุงพิทยาคม สหวิทยาเขต 14 0 ขนาดกลาง 074 740840
1162 93012008 กงหราพิชากร สหวิทยาเขต 16 0 ขนาดกลาง 074687028
1163 93012013 ควนขนุน สหวิทยาเขต 15 1,019 ขนาดกลาง 074681773
1164 93012018 ปากพะยูนพิทยาคาร สหวิทยาเขต 17 563 ขนาดกลาง 074699033
1165 93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 17 0 ขนาดกลาง 074676064
1166 93012023 บางแก้วพิทยาคม สหวิทยาเขต 17 0 ขนาดกลาง 074697164
1167 93012024 ป่าพะยอมพิทยาคม สหวิทยาเขต 15 848 ขนาดกลาง 074624412
1168 93012026 เขาชัยสน สหวิทยาเขต 16 0 ขนาดกลาง 074691187
1169 94012005 สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 3 0 ขนาดกลาง 073411031
1170 94022002 โพธิ์คีรีราชศึกษา 3 747 ขนาดกลาง 073431683
1171 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 736 ขนาดกลาง 073288015
1172 95012006 สตรียะลา 5 1,136 ขนาดกลาง 073212965
1173 95022001 เบตง 0 ขนาดกลาง 073230449
1174 96012002 นราสิกขาลัย 5 1,084 ขนาดกลาง 073511115
1175 96012005 ร่มเกล้า 1,014 ขนาดกลาง 073591519
1176 96012006 ตันหยงมัส 589 ขนาดกลาง 073671083
1177 96012007 รือเสาะชนูปถัมภ์ 6 697 ขนาดกลาง 073571035
1178 96022002 เวียงสุวรรณวิทยาคม 5 919 ขนาดกลาง 073659140
1179 96022007 มัธยมสุไหงปาดี 610 ขนาดกลาง 073651151
1180 96022008 สวนพระยาวิทยา 0 ขนาดกลาง 073589009
1181 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 458 ขนาดเล็ก 022814050
1182 10012006 พุทธจักรวิทยา 227 ขนาดเล็ก 026371178
1183 10012009 วัดบวรนิเวศ 2 309 ขนาดเล็ก 022820025
1184 10012011 วัดน้อยนพคุณ 2 477 ขนาดเล็ก 022433219
1185 10012015 วัดสังเวช 1 144 ขนาดเล็ก 026292509
1186 10012018 วัดสระเกศ 275 ขนาดเล็ก 022216028
1187 10012022 วชิรธรรมสาธิต สหวิทยาเขตที่ 5 ขนาดเล็ก 02 361 6692
1188 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 7 341 ขนาดเล็ก 022951338
1189 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ 426 ขนาดเล็ก 025852901
1190 10012035 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) 322 ขนาดเล็ก 025870978
1191 10012041 มักกะสันพิทยา 300 ขนาดเล็ก 022528642
1192 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม 420 ขนาดเล็ก 024574430
1193 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง 366 ขนาดเล็ก 024682163
1194 10032011 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 3 0 ขนาดเล็ก 024107803
1195 10032018 สวนอนันต์ 3 0 ขนาดเล็ก 024110721
1196 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 313 ขนาดเล็ก 024524740
1197 10032023 วัดรางบัว 411 ขนาดเล็ก
1198 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 0 ขนาดเล็ก 024101662
1199 10032029 แจงร้อนวิทยา 5 401 ขนาดเล็ก 028168591
1200 10032030 วัดบวรมงคล 3 364 ขนาดเล็ก 024247483
1201 10032031 วิมุตยารามพิทยากร 3 0 ขนาดเล็ก 024242598
1202 11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ป้อมปราการ 63 ขนาดเล็ก 028484380
1203 11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ป้อมปราการ 213 ขนาดเล็ก 028156936
1204 11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี สุวรรณภูมิปราการ 0 ขนาดเล็ก 020002947
1205 12012006 นนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี 1 0 ขนาดเล็ก 025882826
1206 13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สหวิทยาเขตที่ 1 0 ขนาดเล็ก 025994305
1207 13012013 ชัยสิทธาวาส สหวิทยาเขตที่ 2 254 ขนาดเล็ก 025815570
1208 13012015 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สหวิทยาเขตที่ 3 0 ขนาดเล็ก 029049803
1209 14012004 ปากกรานพิทยา 0 ขนาดเล็ก 035210878
1210 14012006 ท่าหลวงวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา 4 165 ขนาดเล็ก 035951755
1211 14012008 ท่าช้างวิทยาคม 374 ขนาดเล็ก 035761274
1212 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม 0 ขนาดเล็ก 035255237
1213 14012016 มหาราช(ประชานิมิต) พระนครศรีอยุธยา 1 116 ขนาดเล็ก 035389131
1214 14012017 บ้านแพรกประชาสรรค์ พระนครศรีอยุธยา 1 251 ขนาดเล็ก 035386120
1215 14022002 บางบาล พระนครศรีอยุธยา 2 0 ขนาดเล็ก 035950402
1216 14022004 บางปะอิน 0 ขนาดเล็ก 035270400
1217 14022005 อุดมศีลวิทยา 209 ขนาดเล็ก 035264100
1218 14022007 ลาดชะโดสามัคคี 190 ขนาดเล็ก 035740102
1219 14022008 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) 277 ขนาดเล็ก 035355320
1220 14022011 สาคลีวิทยา 149 ขนาดเล็ก 035788463
1221 14022012 ลาดงาประชาบำรุง 63 ขนาดเล็ก 035720063
1222 15012005 ราชสถิตย์วิทยา 9 240 ขนาดเล็ก 035862404
1223 15012006 บางเสด็จวิทยาคม 273 ขนาดเล็ก 035868395
1224 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม 79 ขนาดเล็ก 035861471
1225 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 132 ขนาดเล็ก 035631503
1226 15012009 ไผ่วงวิทยา 8 68 ขนาดเล็ก 035610901
1227 15012011 โยธินบูรณะอ่างทอง 9 99 ขนาดเล็ก 035610466
1228 15012013 ริ้วหว้าวิทยาคม 8 166 ขนาดเล็ก 035632080
1229 16012005 ดงตาลวิทยา 3 494 ขนาดเล็ก 036781052
1230 16012007 บ้านข่อยวิทยา 3 0 ขนาดเล็ก 036785618
1231 16012008 โคกตูมวิทยา 3 0 ขนาดเล็ก 036499176
1232 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม 205 ขนาดเล็ก 036655403
1233 16012013 ปิยะบุตร์ 5 307 ขนาดเล็ก 036 629175
1234 16012014 บ้านชีวิทยา 5 0 ขนาดเล็ก 036700953
1235 16022003 โคกสลุงวิทยา 4 396 ขนาดเล็ก 036483118
1236 16022005 ขุนรามวิทยา 4 150 ขนาดเล็ก 036776572
1237 16022006 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 203 ขนาดเล็ก 036689807
1238 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร 391 ขนาดเล็ก 036439077
1239 16022010 ยางรากวิทยา 0 ขนาดเล็ก 036796477
1240 17012001 ท่าช้างวิทยาคาร 6 0 ขนาดเล็ก 036595017
1241 17012002 หัวไผ่วิทยาคม 6 68 ขนาดเล็ก 036588414
1242 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม 314 ขนาดเล็ก 036699353
1243 17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 144 ขนาดเล็ก
1244 17012008 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 7 242 ขนาดเล็ก 036814585
1245 17012009 บ้านแป้งวิทยา 6 0 ขนาดเล็ก 036510697
1246 17012010 ทองเอนวิทยา 7 107 ขนาดเล็ก 036811621
1247 17012011 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) 6 318 ขนาดเล็ก 036813455
1248 17012012 ศรีวินิตวิทยาคม 7 134 ขนาดเล็ก 036581189
1249 18012005 สาครพิทยาคม 2 400 ขนาดเล็ก 056431380-1
1250 18012008 บุญนาคพิทยาคม 1 69 ขนาดเล็ก 056426248
1251 18012009 ชยานุกิจพิทยาคม 2 0 ขนาดเล็ก 0648133913
1252 18012011 ห้วยกรดวิทยา 1 324 ขนาดเล็ก 056438026
1253 18012012 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ 1 349 ขนาดเล็ก 056 489115
1254 18012014 ศรีสโมสรวิทยา 2 0 ขนาดเล็ก 056466081
1255 18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1 0 ขนาดเล็ก 056946306
1256 19012002 ดอนพุดวิทยา สหวิทยาเขตที่ 6 322 ขนาดเล็ก 036385030
1257 19012005 หนองโดนวิทยา สหวิทยาเขตที่ 5 119 ขนาดเล็ก 036397229
1258 19012006 พระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) สหวิทยาเขตที่ 5 361 ขนาดเล็ก 036733100
1259 19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 425 ขนาดเล็ก 036301023
1260 19022004 สองคอนวิทยาคม สหวิทยาเขตที่ 8 0 ขนาดเล็ก 036 241864
1261