ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สหวิทยาเขตทับทิม 4
2 สหวิทยาเขตบุษราคัม 5
3 สหวิทยาเขตไพลิน 5
4 สหวิทยาเขตมรกต 4
5 สหวิทยาเขตสตาร์บุษ 5
6 สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ 6
7 สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ 5
8 สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ 5