ข้อมูลเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ย้อนกลับ

ข้อมูลเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

จำนวน 77
จังหวัด ชื่อเขตพื้นที่ฯ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เชียงใหม่ สพม.34 33
2 ลำพูน สพม.35 15
3 ลำปาง สพม.35 30
4 อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 18
5 แพร่ สพม.37 16
6 น่าน สพม.37 30
7 พะเยา สพม.36 18
8 เชียงราย สพม.36 41
9 แม่ฮ่องสอน สพม.34 8
10 กรุงเทพมหานคร สพม.1  (กทม.1) , สพม.2 (กทม.2) 119
11 สมุทรปราการ สพม.6 25 นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 นนทบุรี สพม.3 18
13 ปทุมธานี สพม.4 22
14 พระนครศรีอยุธยา สพม.3 29
15 อ่างทอง สพม.5 14
16 ลพบุรี สพม.5 25
17 สิงห์บุรี สพม.5 12
18 ชัยนาท สพม.5 13
19 สระบุรี สพม.4 21
20 นครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 11
21 นครสวรรค์ สพม.42 37
22 อุทัยธานี สพม.42 21
23 กำแพงเพชร สพม.41 32
24 สุโขทัย สพม.38 27
25 พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 39
26 พิจิตร สพม.41 30
27 เพชรบูรณ์ สพม.40 39
28 สุพรรณบุรี สพม.9 32
29 นครปฐม สพม.9 29
30 สมุทรสาคร สพม.10 11
31 สมุทรสงคราม สพม.10 9
32 นครราชสีมา สพม.31 50
33 บุรีรัมย์ สพม.32 66
34 สุรินทร์ สพม.33 85
35 ศรีสะเกษ สพม.28 56
36 อุบลราชธานี สพม.29 59
37 ยโสธร สพม.28 27
38 ชัยภูมิ สพม.30 37
39 อำนาจเจริญ สพม.29 22
40 หนองบัวลำภู สพม.ลยนภ 21
41 ขอนแก่น สพม.25 84
42 อุดรธานี สพม.20 63
43 เลย สพม.ลยนภ 31
44 หนองคาย สพม.21 31
45 มหาสารคาม สพม.26 35
46 ร้อยเอ็ด สพม.27 60
47 กาฬสินธุ์ สพม.24 55
48 สกลนคร สพม.23 45 นางสัจจา ศิลปรัศมี
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
49 นครพนม สพม.22 51
50 มุกดาหาร สพม.22 30
51 บึงกาฬ สพม.21 25
52 ตาก สพม.38 20
53 ราชบุรี สพม.8 26
54 กาญจนบุรี สพม.8 29
55 เพชรบุรี สพม.10 22
56 ประจวบคีรีขันธ์ สพม.10 18
57 ชลบุรี สพม.18 31
58 ระยอง สพม.18 19
59 จันทบุรี สพม.17 23
60 ตราด สพม.17 16
61 ฉะเชิงเทรา สพม.6 29
62 ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 19
63 สระแก้ว 14
64 นครศรีธรรมราช สพม.12 71
65 กระบี่ สพม.13 16
66 พังงา สพม.14 13
67 ภูเก็ต สพม.14 7
68 สุราษฎร์ธานี สพม.11 44
69 ระนอง สพม.14 7
70 ชุมพร สพม.11 22
71 สงขลา สพม.16 41
72 สตูล สพม.16 12
73 ตรัง สพม.13 28
74 พัทลุง สพม.12 27
75 ปัตตานี สพม.15 17
76 ยะลา สพม.15 12
77 นราธิวาส สพม.15 17