ข้อมูลเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ย้อนกลับ

ข้อมูลเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

จำนวน 77
จังหวัด ชื่อเขตพื้นที่ฯ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่ 34
2 ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 15
3 ลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 30
4 อุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 18
5 แพร่ สพม.แพร่ 16
6 น่าน สพม.น่าน 30
7 พะเยา สพม.พะเยา 18
8 เชียงราย สพม.เชียงราย 41
9 แม่ฮ่องสอน สพม.แม่ฮ่องสอน 8
10 กรุงเทพมหานคร สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 , สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 119
11 สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ 25 นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 นนทบุรี สพม.นนทบุรี 18
13 ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี 22
14 พระนครศรีอยุธยา สพม.พระนครศรีอยุธยา 29
15 อ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 14
16 ลพบุรี สพม.ลพบุรี 25
17 สิงห์บุรี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 12
18 ชัยนาท สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 13
19 สระบุรี สพม.สระบุรี 21
20 นครนายก สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 11
21 นครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์ 37
22 อุทัยธานี สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 21
23 กำแพงเพชร สพม.กำแพงเพชร 32
24 สุโขทัย สพม.สุโขทัย 27
25 พิษณุโลก สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 39
26 พิจิตร สพม.พิจิตร 30
27 เพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ 39
28 สุพรรณบุรี สพม.สุพรรณบุรี 32
29 นครปฐม สพม.นครปฐม 29
30 สมุทรสาคร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 11
31 สมุทรสงคราม สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 9
32 นครราชสีมา สพม.นครราชสีมา 50
33 บุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ 66
34 สุรินทร์ สพม.สุรินทร์ 85
35 ศรีสะเกษ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 56
36 อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 59
37 ยโสธร 27
38 ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ 37
39 อำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 22
40 หนองบัวลำภู สพม.เลย หนองบัวลำภู 21
41 ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น 84
42 อุดรธานี สพม.อุดรธานี 63
43 เลย สพม.เลย หนองบัวลำภู 31
44 หนองคาย สพม.หนองคาย 31
45 มหาสารคาม สพม.มหาสารคาม 35
46 ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 60
47 กาฬสินธุ์ สพม.กาฬสินธุ์ 55
48 สกลนคร สพม.สกลนคร 45 นางสัจจา ศิลปรัศมี
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
49 นครพนม สพม.นครพนม 51
50 มุกดาหาร สพม.มุกดาหาร 30
51 บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ , สพม.หนองคาย 25
52 ตาก สพม.ตาก 21
53 ราชบุรี สพม.ราชบุรี 26
54 กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี 29
55 เพชรบุรี สพม.เพชรบุรี 22
56 ประจวบคีรีขันธ์ สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 18
57 ชลบุรี สพม.ชลบุรี ระยอง 31
58 ระยอง สพม.ชลบุรี ระยอง 20
59 จันทบุรี สพม.จันทบุรี ตราด 23
60 ตราด สพม.จันทบุรี ตราด 16
61 ฉะเชิงเทรา สพม.ฉะเชิงเทรา 29
62 ปราจีนบุรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 19
63 สระแก้ว สพม.สระแก้ว 14
64 นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช 71
65 กระบี่ 16
66 พังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 13
67 ภูเก็ต 7
68 สุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 44
69 ระนอง 7
70 ชุมพร สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 22
71 สงขลา สพม.สงขลา สตูล 41
72 สตูล สพม.สงขลา สตูล 12
73 ตรัง สพม.ตรัง กระบี่ 28
74 พัทลุง สพม.พัทลุง 27
75 ปัตตานี สพม.ปัตตานี 17
76 ยะลา สพม.ยะลา 12
77 นราธิวาส สพม.นราธิวาส 17