ข้อมูลเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ย้อนกลับ

ข้อมูลเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

จำนวน 77
จังหวัด ชื่อเขตพื้นที่ฯ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เชียงใหม่ 33
2 ลำพูน 15
3 ลำปาง 30
4 อุตรดิตถ์ 18
5 แพร่ สพม.แพร่ 16
6 น่าน 30
7 พะเยา 18
8 เชียงราย 41
9 แม่ฮ่องสอน 8
10 กรุงเทพมหานคร สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) , สพม.1  (กทม.1) 119
11 สมุทรปราการ 25 นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 นนทบุรี 18
13 ปทุมธานี 22
14 พระนครศรีอยุธยา 29
15 อ่างทอง 14
16 ลพบุรี 25
17 สิงห์บุรี 12
18 ชัยนาท 13
19 สระบุรี 21
20 นครนายก 11
21 นครสวรรค์ 37
22 อุทัยธานี 21
23 กำแพงเพชร 32
24 สุโขทัย 27
25 พิษณุโลก 39
26 พิจิตร 30
27 เพชรบูรณ์ 39
28 สุพรรณบุรี 32
29 นครปฐม 29
30 สมุทรสาคร 11
31 สมุทรสงคราม 9
32 นครราชสีมา 50
33 บุรีรัมย์ 66
34 สุรินทร์ 85
35 ศรีสะเกษ 56
36 อุบลราชธานี 59
37 ยโสธร 27
38 ชัยภูมิ 37
39 อำนาจเจริญ 22
40 หนองบัวลำภู 21
41 ขอนแก่น 84
42 อุดรธานี 63
43 เลย 31
44 หนองคาย 31
45 มหาสารคาม 35
46 ร้อยเอ็ด 60
47 กาฬสินธุ์ 55
48 สกลนคร 45 นางสัจจา ศิลปรัศมี
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
49 นครพนม 51
50 มุกดาหาร 30
51 บึงกาฬ 25
52 ตาก 20
53 ราชบุรี 26
54 กาญจนบุรี 29
55 เพชรบุรี 22
56 ประจวบคีรีขันธ์ 18
57 ชลบุรี 31
58 ระยอง 19
59 จันทบุรี 23
60 ตราด 16
61 ฉะเชิงเทรา 29
62 ปราจีนบุรี 19
63 สระแก้ว 14
64 นครศรีธรรมราช 71
65 กระบี่ 16
66 พังงา 13
67 ภูเก็ต 7
68 สุราษฎร์ธานี 44
69 ระนอง 7
70 ชุมพร 22
71 สงขลา 41
72 สตูล 12
73 ตรัง 28
74 พัทลุง 27
75 ปัตตานี 17
76 ยะลา 12
77 นราธิวาส 17