ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

ข้อมูลสหวิทยาเขต

จำนวน 42
รหัสเขตฯ ชื่อเขตพื้นที่ฯ จังหวัด เขตตรวจราชการ จำนวนโรงเรียน สหวิทยาเขต
1 101701 สพม.27 ร้อยเอ็ด เขตตรวจราชการ 12 60 6
2 101702 สพม.2 (กทม.2) กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการส่วนกลาง 52 11
3 101703 สพม.3 นนทบุรี , พระนครศรีอยุธยา เขตตรวจราชการ 1 47 8
4 101704 สพม.4 ปทุมธานี , สระบุรี เขตตรวจราชการ 1 43 8
5 101705 สพม.5 อ่างทอง , ลพบุรี , สิงห์บุรี , ชัยนาท เขตตรวจราชการ 2 64 9
6 101706 สพม.6 สมุทรปราการ , ฉะเชิงเทรา เขตตรวจราชการ 3 54 8
7 101707 สพม.7 ปราจีนบุรี , นครนายก , สระแก้ว เขตตรวจราชการ 3 44 7
8 101708 สพม.8 ราชบุรี , กาญจนบุรี เขตตรวจราชการ 4 55 10
9 101709 สพม.9 สุพรรณบุรี , นครปฐม เขตตรวจราชการ 4 61 8
10 101710 สพม.10 สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ เขตตรวจราชการ 5 60 9
11 101711 สพม.11 สุราษฎร์ธานี , ชุมพร เขตตรวจราชการ 6 66 5
12 101712 สพม.12 นครศรีธรรมราช , พัทลุง เขตตรวจราชการ 6 98 17
13 101713 สพม.13 กระบี่ , ตรัง เขตตรวจราชการ 7 44 7
14 101714 สพม.14 พังงา , ภูเก็ต , ระนอง เขตตรวจราชการ 7 27 4
15 101715 สพม.15 ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส เขตตรวจราชการ 8 46 6
16 101716 สพม.16 สงขลา , สตูล เขตตรวจราชการ 8 53 4
17 101717 สพม.17 จันทบุรี , ตราด เขตตรวจราชการ 9 39 8
18 101718 สพม.18 ชลบุรี , ระยอง เขตตรวจราชการ 9 50 5
19 101719 สพม.19 หนองบัวลำภู , เลย เขตตรวจราชการ 10 52 5
20 101720 สพม.20 อุดรธานี เขตตรวจราชการ 10 63 9
21 101721 สพม.21 หนองคาย , บึงกาฬ เขตตรวจราชการ 10 56 10
22 101722 สพม.22 นครพนม , มุกดาหาร เขตตรวจราชการ 11 81 12
23 101723 สพม.23 สกลนคร เขตตรวจราชการ 11 45 8
24 101724 สพม.24 กาฬสินธุ์ เขตตรวจราชการ 12 55 8
25 101725 สพม.25 ขอนแก่น เขตตรวจราชการ 12 84 11
26 101726 สพม.26 มหาสารคาม เขตตรวจราชการ 12 35 6
27 101727 สพม.27 ร้อยเอ็ด เขตตรวจราชการ 12 60 7
28 101728 สพม.28 ศรีสะเกษ , ยโสธร เขตตรวจราชการ 13 83 11
29 101729 สพม.29 อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ เขตตรวจราชการ 13 81 13
30 101730 สพม.30 ชัยภูมิ เขตตรวจราชการ 14 37 7
31 101731 สพม.31 นครราชสีมา เขตตรวจราชการ 14 50 5
32 101732 สพม.32 บุรีรัมย์ เขตตรวจราชการ 14 66 9
33 101733 สพม.33 สุรินทร์ เขตตรวจราชการ 14 85 8
34 101734 สพม.34 เชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน เขตตรวจราชการ 15 42 7
35 101735 สพม.35 ลำพูน , ลำปาง เขตตรวจราชการ 15 45 7
36 101736 สพม.เชียงราย เชียงราย เขตตรวจราชการ 16 41 6
37 101737 สพม.37 แพร่ , น่าน เขตตรวจราชการ 16 46 6
38 101738 สพม.38 ตาก , สุโขทัย เขตตรวจราชการ 17 47 6
39 101739 สพม.39 อุตรดิตถ์ , พิษณุโลก เขตตรวจราชการ 17 57 9
40 101740 สพม.40 เพชรบูรณ์ เขตตรวจราชการ 17 39 6
41 101741 สพม.41 กำแพงเพชร , พิจิตร เขตตรวจราชการ 18 62 8
42 101742 สพม.42 นครสวรรค์ , อุทัยธานี เขตตรวจราชการ 18 58 8