ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 5,049
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 4626131 86
2 ชิโนรสวิทยาลัย 791112 102
3 ทวีธาภิเศก 762630 132
4 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 4953 57
5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 731710 100
6 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3072 39
7 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 5139 27
8 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 472335 105
9 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 22127 41
10 บางปะกอกวิทยาคม 873324 144
11 บางมดวิทยา 342113 68
12 ปัญญาวรคุณ 61195 85
13 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1432 19
14 มหรรณพาราม 26714 47
15 มักกะสันพิทยา 2811 21
16 มัธยมวัดดาวคนอง 747 18
17 มัธยมวัดดุสิตาราม 22265 53
18 มัธยมวัดนายโรง 2356 34
19 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 22116 39
20 มัธยมวัดสิงห์ 983321 152
21 มัธยมวัดหนองแขม 1102125 156
22 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 643 13
23 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1073324 164
24 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 57179 83
25 ราชวินิต มัธยม 74719 100
26 ราชวินิตบางแคปานขำ 59106 75
27 ฤทธิณรงค์รอน 25124 41
28 วัดนวลนรดิศ 522913 94
29 วัดน้อยนพคุณ 172121 32
30 วัดบวรนิเวศ 258 15
31 วัดบวรมงคล 16103 29
32 วัดประดู่ในทรงธรรม 1084 22
33 วัดพุทธบูชา 72209 101
34 วัดรางบัว 278 17
35 วัดราชบพิธ 491315 77
36 วัดราชาธิวาส 3886 52
37 วัดราชโอรส 4216121 71
38 วัดสระเกศ 952 16
39 วัดสังเวช 624 12
40 วัดอินทาราม 481661 71
41 วิมุตยารามพิทยากร 1693 28
42 ศรีอยุธยา 882837 153
43 ศีลาจารพิพัฒน์ 15112 28
44 ศึกษานารี 592427 110
45 ศึกษานารีวิทยา 8630151 132
46 สตรีวัดระฆัง 441612 72
47 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 72248 104
48 สตรีวิทยา 8137291 148
49 สวนกุหลาบวิทยาลัย 8046331 160
50 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1201415 149
51 สวนอนันต์ 2103 15
52 สันติราษฏร์วิทยาลัย 531610 79
53 สามเสนวิทยาลัย 592131 111
54 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 49159 73
55 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 0
56 สุวรรณารามวิทยาคม 55147 76
57 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 442618 88
58 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2414 29
59 เตรียมอุดมศึกษา 11967261 213
60 เทพศิรินทร์ 179751 192
61 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 612113 95
62 แจงร้อนวิทยา 14152 31
63 โพธิสารพิทยากร 323331 96
64 โยธินบูรณะ 5629271 113
65 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) 195 24
66 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 1563 24
67 ไตรมิตรวิทยาลัย 37119 57