ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 5,739
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 3394 46
2 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 26611 43
3 ดอนเมืองจาตุรจินดา 321216 60
4 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 784023 141
5 นนทรีวิทยา 5419131 87
6 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 631826 107
7 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 853418 137
8 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 7326211 121
9 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 6339231 126
10 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 712326 120
11 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 9370182 183
12 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1164527 188
13 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 73106 89
14 บางกะปิ 65911 85
15 ปทุมคงคา 771011 98
16 พรตพิทยพยัต 1022918 149
17 พระโขนงพิทยาลัย 56207 83
18 พุทธจักรวิทยา 1026 18
19 มัธยมวัดธาตุทอง 5956 70
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง 78126 96
21 มัธยมวัดหนองจอก 713431 136
22 ยานนาเวศวิทยาคม 521114 77
23 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 641019 93
24 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 78258 111
25 ราชดำริ 681317 98
26 ราชวินิตบางเขน 423310 85
27 ฤทธิยะวรรณาลัย 1323725 194
28 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 713515 121
29 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 621510 87
30 วชิรธรรมสาธิต 401712 69
31 วัดสุทธิวราราม 1111126 148
32 ศรีพฤฒา 501627 93
33 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 771214 103
34 สตรีวิทยา ๒ 12064291 214
35 สตรีศรีสุริโยทัย 27312 87
36 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 771711 105
37 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 65256 96
38 สารวิทยา 783315 126
39 สิริรัตนาธร 562611 93
40 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 64199 92
41 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 41179 67
42 สุรศักดิ์มนตรี 704232 144
43 หอวัง 11948371 205
44 เจ้าพระยาวิทยาคม 396 18
45 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 10136201 158
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1644126 231
47 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 99156 120
48 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 711111 84
49 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 56141 71
50 เทพลีลา 74238 105
51 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 622221 105
52 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1071424 145