ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,713
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 4623 33
2 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 93 12
3 ก้อนแก้วพิทยาคม 246 12
4 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 151011 36
5 ดัดดรุณี 742938 141
6 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 823515 132
7 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 692235 126
8 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 492025 94
9 บางคล้าพิทยาคม 334 10
10 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 16412 32
11 บางบ่อวิทยาคม 742530 129
12 บางปะกง 3688 52
13 บางพลีราษฏร์บำรุง 1102722 159
14 บางแก้วประชาสรรค์ 28913 50
15 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 28123 43
16 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 4921171 88
17 ผาณิตวิทยา 136 10
18 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 6532401 138
19 พุทธิรังสีพิบูล 71025 42
20 พูลเจริญวิทยาคม 953016 141
21 มัธยมวัดด่านสำโรง 452318 86
22 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 36105 51
23 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 1113 15
24 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 31123 46
25 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 922041 153
26 ราชวินิตบางแก้ว 952536 156
27 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 2383 34
28 ราชสาส์นวิทยา 543 12
29 วัดทรงธรรม 492435 108
30 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 310 13
31 วัดโสธรวรารามวราวิหาร 1282224 174
32 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ 4351 13
33 วิสุทธิกษัตรี 631217 92
34 สตรีสมุทรปราการ 852922 136
35 สนามชัยเขต 34228 64
36 สมุทรปราการ 983242 172
37 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 16 7
38 หนองแหนวิทยา 737 17
39 หนองไม้แก่นวิทยา 623 11
40 หมอนทองวิทยา 5811 24
41 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 26317 64
42 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 33224 59
43 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 883512 135
44 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา 1410 15
45 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1312 16
46 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 763121 128
47 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 6745681 181
48 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 12412 28
49 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 741 12
50 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 5621271 105
51 เปร็งวิสุทธาธิบดี 1252 19
52 แปลงยาวพิทยาคม 989 26
53 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 916 16
54 ไผ่แก้ววิทยา 6211 19