ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 1,995
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กบินทร์บุรี 928 19
2 กบินทร์วิทยา 29934 72
3 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม 941 14
4 กระทุ่มแพ้ววิทยา 912 12
5 คลองน้ำใสวิทยาคาร 7118 26
6 คลองหาดพิทยาคม 221019 51
7 ชิตใจชื่น 1847 29
8 ซับม่วงวิทยา 954 18
9 ตาพระยา 221022 54
10 ทัพพระยาพิทยา 221812 52
11 ทัพราชวิทยา 2087 35
12 ท่าเกษมพิทยา 12513 30
13 นครนายกวิทยาคม 593042 131
14 นวมราชานุสรณ์ 12718 37
15 บ้านนา(นายกพิทยากร) 551738 110
16 ประจันตราษฏร์บำรุง 2216322 72
17 ปราจิณราษฎรอำรุง2 622 10
18 ปราจิณราษฏรอำรุง 7038571 166
19 ปราจีนกัลยาณี 543238 124
20 ปากพลีวิทยาคาร 13411 28
21 ปิยชาติพัฒนา 328 31
22 ภัทรพิทยาจารย์ 937 19
23 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 11518 34
24 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี 543 12
25 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1354 22
26 ลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 363 12
27 วังดาลวิทยาคม 922 13
28 วังตะเคียนวิทยาคม 16112 29
29 วังน้ำเย็นวิทยาคม 5815342 109
30 วังสมบูรณ์วิทยาคม 1810171 46
31 วังหลังวิทยาคม 10610 26
32 วังไพรวิทยาคม 913 13
33 วัดพรหมประสิทธิ์ 57 12
34 ศรีมหาโพธิ 291119 59
35 ศรีมโหสถ 2076 33
36 สระแก้ว 712949 149
37 สุวรรณวิทยา 328 13
38 องครักษ์ 41328 72
39 อรัญประเทศ 3029681 128
40 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 54 9
41 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1033 16
42 เมืองนครนายก 624 12
43 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 846 18
44 ไทยรัฐวิทยา 7 617 14