ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,961
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 171614 47
2 กาญจนานุเคราะห์ 10054311 186
3 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 352533 93
4 ช่องพรานวิทยา 2525 32
5 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 1774 28
6 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 41163 60
7 ทองผาภูมิวิทยา 27105 42
8 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 121 13
9 ท่ามะกาวิทยาคม 372230 89
10 ท่ามะขามวิทยา 469 19
11 ท่าม่วงราษฏร์บำรุง 241618 58
12 ท่าเรือพิทยาคม 945 18
13 นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1656 27
14 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 33133 49
15 บางแพปฐมพิทยา 231118 52
16 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 31169 56
17 บ้านคาวิทยา 26126 44
18 ประชามงคล 39136 58
19 ประสาทรัฐประชากิจ 222611 59
20 ปากท่อพิทยาคม 16415 35
21 พนมทวนชนูปถัมภ์ 131414 41
22 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลื้มสุคนธ) 568 19
23 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 241018 52
24 พังตรุราษฏร์รังสรรค์ 536 14
25 มัธยมวัดดอนตูม 21116 38
26 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 21614 41
27 รัตนราษฏร์บำรุง 483836 122
28 ราชโบริกานุเคราะห์ 3648921 177
29 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 3385 46
30 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1474 25
31 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 9466362 198
32 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1285 25
33 สวนผึ้งวิทยา 391111 61
34 สายธรรมจันทร์ 4821211 91
35 หนองขาวโกวิทพิทยาคม 634 13
36 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บำรุง 1143 18
37 หนองปรือพิทยาคม 742 13
38 หนองปลาหมอพิทยาคม 1244 20
39 หนองรีประชานิมิต 2434 31
40 หนองโพวิทยา 1897 34
41 ห้วยกระเจาพิทยาคม 1156 22
42 อุดมสิทธิศึกษา 7162 79
43 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 143220 66
44 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 93 12
45 เทพมงคลรังษี 4925132 89
46 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 1411201 46
47 เนกขัมวิทยา 143 8
48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 374374 154
49 เลาขวัญราษฏร์บำรุง 28164 48
50 แคทรายวิทยา 57 12
51 โพธาวัฒนาเสนี 793128 138
52 โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 661 13
53 โสภณศิริราษฏร์ 1559 29
54 ไทรโยคน้อยวิทยา 1754 26
55 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 3374 44