ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,638
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กรรณสูตศึกษาลัย 572352 132
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 574035 132
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 372346 106
4 กำแพงแสนวิทยา 482724 99
5 คงทองวิทยา 432526 94
6 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 636 15
7 ดอนคาวิทยา 18617 41
8 ด่านช้างวิทยา 1479 30
9 ตลิ่งชันวิทยา 5621 32
10 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 535 13
11 ทุ่งแฝกพิทยาคม 1029 21
12 ธรรมโชติศึกษาลัย 542136 111
13 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 701331 114
14 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 8820 36
15 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 73141 25
16 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 418 13
17 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 663434 134
18 บัวปากท่าวิทยา 115 16
19 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 482033 101
20 บางลี่วิทยา 241331 68
21 บางหลวงวิทยา 946 19
22 บางเลนวิทยา 151312 40
23 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 48 12
24 บ่อกรุวิทยา 1456 25
25 บ่อสุพรรณวิทยา 1151 17
26 บ้านหลวงวิทยา 937 19
27 ปรีดารามวิทยาคม 946 19
28 พระปฐมวิทยาลัย 944450 188
29 พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 1199 29
30 พลอยจาตุรจินดา 821 11
31 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 142736 77
32 ภัทรญาณวิทยา 421410 66
33 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 654018 123
34 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 283130 89
35 ราชินีบูรณะ 7134321 138
36 วังหว้าราษฏร์สามัคคี 177 15
37 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 603416 110
38 วัดไร่ขิงวิทยา 993427 160
39 ศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 29117 47
40 ศรีวิชัยวิทยา 1613291 59
41 ศาลาตึกวิทยา 13515 33
42 สงวนหญิง 7714311 123
43 สถาพรวิทยา 1024 16
44 สรวงสุทธาวิทยา 784 19
45 สระกระโจมโสภณพิทยา 11118 30
46 สระกะเทียมวิทยาคม 8414 26
47 สระยายโสมวิทยา 16710 33
48 สวนแตงวิทยา 12916 37
49 สองพี่น้องวิทยา 81021 39
50 สามชุกรัตนโภคาราม 3117462 96
51 สามพรานวิทยา 2423141 62
52 สิรินธรราชวิทยาลัย 6138471 147
53 หนองวัลย์เปรียงวิทยา 6310 19
54 หนองหญ้าไซวิทยา 251821 64
55 หรรษาสุจิตต์วิทยา2 517 13
56 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 2235 30
57 อู่ทอง 702237 129
58 อู่ทองศึกษาลัย 301211 53
59 เพิ่มวิทยา 762 15
60 แหลมบัววิทยา 712 10
61 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 11108 29