ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,921
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 602216 98
2 กุยบุรีวิทยา 1914132 48
3 กุศลวิทยา 921 12
4 คงคาราม 432939 111
5 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 192218 59
6 ชัยเกษมวิทยา 1572 24
7 ดอนยางวิทยา 623 11
8 ถาวรานุกูล 543018 102
9 ทับสะแกวิทยา 10102 22
10 ท่ายางวิทยา 218141 44
11 ท้ายหาด 111010 31
12 ธงชัยวิทยา 12142 28
13 บางจานวิทยา 363 12
14 บางตะบูนวิทยา 515 11
15 บางสะพานน้อยวิทยาคม 2333 29
16 บางสะพานวิทยา 67149 90
17 บ้านลาดวิทยา 201826 64
18 บ้านแหลมวิทยา 1289 29
19 ประจวบวิทยาลัย 4238331 114
20 ปากน้ำปราณวิทยา 943 16
21 ป่าเด็งวิทยา 2512 28
22 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 574142 140
23 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 174 21
24 ยางชุมวิทยา 148 13
25 วชิรธรรมโศภิต 3111 15
26 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 3424211 80
27 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 8208 36
28 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 1021 13
29 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1144 19
30 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 625 13
31 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 40129 61
32 ศรัทธาสมุทร 4246281 117
33 สกลวิสุทธิ 722 11
34 สมุทรสาครบูรณะ 574410 111
35 สมุทรสาครวิทยาลัย 495616 121
36 สมุทรสาครวุฒิชัย 28164 48
37 สามร้อยยอดวิทยาคม 332521 79
38 หนองจอกวิทยา 644 14
39 หนองชุมแสงวิทยา 1726 34
40 หนองพลับวิทยา 1445 23
41 หนองหญ้าปล้องวิทยา 131010 33
42 หลักสองส่งเสริมวิทยา 356 14
43 หว้ากอวิทยาลัย 1012 13
44 หัวหิน 1655328 246
45 หัวหินวิทยาคม 1586 29
46 ห้วยทรายประชาสรรค์ 1337 23
47 ห้วยยางวิทยา 653 14
48 อัมพวันวิทยาลัย 242219 65
49 อ่าวน้อยวิทยานิคม 955 19
50 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 321818 68
51 เขาย้อยวิทยา 131710 40
52 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 15284 47
53 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 351226 73
54 เทพสุวรรณชาญวิทยา 912 12
55 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 475554 156
56 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1012 13
57 เมืองปราณบุรี 3812 23
58 แก่งกระจานวิทยา 18515 38
59 โตนดหลวงวิทยา 847 19
60 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 1414 19