ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,909
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กงหราพิชากร 8714 29
2 กรุงหยันวิทยาคาร 1186 25
3 กัลยาณีศรีธรรมราช 305178 159
4 ก้างปลาวิทยาคม 72012 39
5 ขนอมพิทยา 25410 39
6 ขอนหาดประชาสรรค์ 543 12
7 ขุนทะเลวิทยาคม 685 19
8 คงคาประชารักษ์ 3413 20
9 ควนขนุน 10530 45
10 ควนพระสาครินทร์ 316 19
11 ควนเกยสุทธิวิทยา 264 12
12 คีรีราษฏร์พัฒนา 866 20
13 ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ 3163 22
14 ฉวางรัชดาภิเษก 212330 74
15 ชะรัดชนูปถัมภ์ 175 13
16 ชะอวด 63329 68
17 ชะอวดวิทยาคาร 252023 68
18 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 724 13
19 ช้างกลางประชานุกูล 5812 25
20 ดอนศาลานำวิทยา 410 14
21 ตระพังพิทยาคม 645 15
22 ตรีนิมิตรวิทยา 723 12
23 ตะแพนพิทยา 373 13
24 ตะโหมด 173243 92
25 ทรายขาววิทยา 864 18
26 ทางพูนวิทยาคาร 977 23
27 ทุ่งสง 265051 127
28 ทุ่งสงวิทยา 101528 53
29 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 237 12
30 ทุ่งสังพิทยาคม 832 13
31 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 143212 58
32 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 14149 37
33 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1828 37
34 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 135446 113
35 ท้องเนียนคณาภิบาล 634 13
36 ธัญญาวดีศึกษา 125 8
37 นบพิตำวิทยา 4721 32
38 นพคุณประชาสรรค์ 262 10
39 นาขยาดวิทยาคาร 427 13
40 นางเอื้อยวิทยา 732 12
41 นาบอน 111523 49
42 นิคมควนขนุนวิทยา 549 18
43 บางขันวิทยา 263113 70
44 บางแก้วพิทยาคม 71118 36
45 บ้านเกาะวิทยา 212 14
46 ประชาบำรุง 1410 15
47 ประภัสสรรังสิต 634 40
48 ประสาธน์ราษฏร์บำรุง 365 14
49 ปัญญาวุธ 714 21
50 ปากพนัง 313251 114
51 ปากพะยูนพิทยาคาร 714161 38
52 ปากพูน 259 16
53 ป่าบอนพิทยาคม 316 19
54 ป่าพะยอมพิทยาคม 310341 48
55 พนางตุง 379 19
56 พรหมคีรีพิทยาคม 131129 53
57 พรหมพินิตชัยบุรี 445 13
58 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 1111 22
59 พัทลุง 483282 162
60 พัทลุงพิทยาคม 112919 59
61 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 51012 27
62 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1620 27
63 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 131929 61
64 ละอายพิทยานุสรณ์ 346 13
65 วชิรธรรมสถิต 14 14
66 วังหินวิทยาคม 542 11
67 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 142428 66
68 วิเชียรประชาสรรค์ 1210 13
69 ศรีบรรพตพิทยาคม 3212 17
70 สตรีทุ่งสง 193139 89
71 สตรีปากพนัง 13731 51
72 สตรีพัทลุง 3827691 135
73 สระแก้วรัตนวิทย์ 31010 23
74 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 181616 50
75 สิชลคุณาธารวิทยา 162535 76
76 สิชลประชาสรรค์ 61131 48
77 หัวไทรบำรุงราษฏร์ 231537 75
78 หานโพธิ์พิทยาคม 86 14
79 หารเทารังสีประชาสรรค์ 17737 61
80 อินทร์ธานีวิทยาคม 643 13
81 อุดมวิทยายน 729 18
82 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 116 8
83 เขาชัยสน 201414 48
84 เขาพังไกร 454 13
85 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 73817 62
86 เฉลิมราชประชาอุทิศ 5710 22
87 เชียรใหญ่ 141928 61
88 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 553 13
89 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 123125 68
90 เทพราชพิทยาสรรค์ 67 13
91 เบญจมราชูทิศ 2851621 142
92 เมืองนครศรีธรรมราช 53929 73
93 เสม็ดจวนวิทยาคม 1382 23
94 เสาธงวิทยา 1016 26
95 แหลมราษฏร์บำรุง 397 19
96 โมคลานประชาสรรค์ 210 12
97 โยธินบำรุง 222752 101
98 โศภนคณาภรณ์ 337 13