ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 1,411
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กระบุรีวิทยา 351111 57
2 กะทู้วิทยา 331112 56
3 กะปงพิทยาคม 1153 19
4 กะเปอร์วิทยา 20143 37
5 คลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ 721 10
6 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 21174 42
7 ดีบุกพังงาวิทยายน 50327 89
8 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 821 11
9 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 473714 98
10 ตะกั่วป่าคีรีเขต 451 10
11 ทับปุดวิทยา 18266 50
12 ทุ่งมะพร้าววิทยา 783 18
13 ทุ่งโพธิ์วิทยา 21116 38
14 ท้ายเหมืองวิทยา 31124 47
15 ปากจั่นวิทยา 455 14
16 พิชัยรัตนาคาร 71317 109
17 ภูเก็ตวิทยาลัย 694133 143
18 ละอุ่นวิทยาคาร 734 14
19 วีรสตรีอนุสรณ์ 553 13
20 สตรีพังงา 221213 47
21 สตรีภูเก็ต 8141261 149
22 สตรีระนอง 5021181 90
23 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 82 10
24 เกาะยาววิทยา 971 17
25 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 633771 108
26 เชิงทะเลวิทยาคมฯ 1623 21
27 เมืองถลาง 502415 89