ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,940
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 คลองกิ่วยิ่งวิทยา 1649 29
2 ชลกันยานุกูล 11940431 203
3 ชลบุรี (สุขบท) 743925 138
4 ชลราษฏรอำรุง 7240571 170
5 ชำฆ้อพิทยาคม 713 11
6 ชำนาญสามัคคีวิทยา 479211 78
7 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 6438 75
8 ทุ่งเหียงพิทยาคม 1757 29
9 นิคมวิทยา 591813 90
10 บางละมุง 513226 109
11 บึงศรีราชาพิทยาคม 4053 48
12 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 291214 55
13 บ้านค่าย 602322 105
14 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 641718 99
15 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 884228 158
16 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร 1386 27
17 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 6515241 105
18 ปลวกแดงพิทยาคม 671413 94
19 ผินแจ่มวิชาสอน 1525 22
20 พนัสพิทยาคาร 5834502 144
21 พานทอง 371626 79
22 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 50513 68
23 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 2214191 56
24 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 873412 133
25 ระยองวิทยาคม 834850 181
26 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1152 18
27 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 221617 55
28 วังจันทร์วิทยา 36721 64
29 วัดป่าประดู่ 572848 133
30 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 202017 57
31 ศรีราชา 902829 147
32 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 961881 123
33 สัตหีบวิทยาคม 4225121 80
34 สิงห์สมุทร 942562 181
35 สุนทรภู่พิทยา 20413 37
36 สุรศักดิ์วิทยาคม 391114 64
37 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1117 19
38 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 2313 27
39 ห้วยยางศึกษา 1165 22
40 อุทกวิทยาคม 612 9
41 อ่างศิลาพิทยาคม 281012 50
42 เกาะจันทร์พิทยาคาร 938 20
43 เกาะสีชัง 1834 25
44 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 141010 34
45 เขาชะเมาวิทยา 1412 17
46 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2414171 56
47 เพรักษมาตาวิทยา 5281 34
48 แกลง(วิทยสถาวร) 6336291 129
49 แสนสุข 541713 84
50 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 872523 135