ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,537
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 325 10
2 กุดฉิมวิทยาคม 814 13
3 กุตาไก้วิทยาคม 1865 29
4 คำชะอีพิทยาคม 412 16
5 คำชะอีวิทยาคาร 9536 50
6 คำบกวิทยาคาร 1311 15
7 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 1172 20
8 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 101323 46
9 คำเตยอุปถัมภ์ 2035 28
10 ค้อวิทยาคม 1445 23
11 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 577 19
12 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 6112 19
13 ดงมอนวิทยาคม 763 16
14 ดงหลวงวิทยา 121116 39
15 ดงเย็นวิทยาคม 1349 26
16 ดอนตาลวิทยา 1412221 49
17 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 256 13
18 ท่าจำปาวิทยา 513 9
19 ธรรมากรวิทยานุกูล 824 14
20 ธรรมโฆษิตวิทยา 91 10
21 ธาตุพนม 5412441 111
22 นครพนมวิทยาคม 6022412 125
23 นวมินทราชูทิศ อีสาน 5428 37
24 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 625 13
25 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 105 15
26 นาถ่อนพัฒนา 8812 28
27 นาทมวิทยา 1832 23
28 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 526 13
29 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 28622 56
30 นาเดื่อพิทยาคม 1322 17
31 นาแกพิทยาคม 15930 54
32 นาแกสามัคคีวิทยา 351436 85
33 นาโสกวิทยาคาร 1581 15
34 บ้านข่าพิทยาคม 7210 19
35 บ้านผึ้งวิทยาคม 1354 22
36 บ้านแพงพิทยาคม 32423 59
37 ปลาปากวิทยา 293151 48
38 ปิยะมหาราชาลัย 2717421 87
39 ผาเทิบวิทยา 176 23
40 ผึ่งแดดวิทยาคาร 7127 35
41 พระซองสามัคคีวิทยา 7119 27
42 พลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ 112 13
43 พะทายพิทยาคม 2545 34
44 ภูลังกาพิทยาคม 13211 17
45 มหาชัยวิทยาคม 835 16
46 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 16513 34
47 มุกดาวิทยานุกูล 131623 52
48 มุกดาหาร 401855 113
49 รามราชพิทยาคม 205 25
50 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 536 14
51 วังกระแสวิทยาคม 1043 17
52 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ 436 13
53 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 232120 64
54 ศรีบัวบานวิทยาคม 720 27
55 ศรีโคตรบูรณ์ 1136 20
56 สนธิราษฏร์วิทยา 1716 24
57 สหราษฏร์รังสฤษดิ์ 411225 78
58 สามผงวิทยาคม 1014 15
59 หนองซนพิทยาคม 1023 15
60 หนองบ่อวิทยานุกูล 310 13
61 หนองสูงสามัคคีวิทยา 1433 38
62 หนองแวงวิทยาคม 11111 14
63 หนองแวงวิทยานุกูล 1122 15
64 หนองโพธิ์พิทยาคม 454 13
65 อุดมพัฒนศึกษา 715 13
66 อุดมวิทย์ 849 21
67 อุเทนพัฒนา 3915201 75
68 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 9822 39
69 เชียงยืนวิทยา 643 13
70 เมืองมุกวิทยาคม 4211 17
71 เรณูนครวิทยานุกูล 351647 98
72 เหล่าประชาอุทิศ 653 14
73 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 713 11
74 โคกสว่างประชาสรรค์ 1313 17
75 โชคชัยวิทยา 1012 13
76 โพธิ์ไทรวิทยา 3313 19
77 โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา 32149 55
78 โพนแพงพิทยาคม 4310 17
79 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 535 13
80 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1118 20
81 ไชยบุรีวิทยาคม 917 17