ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,251
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กุดบากพัฒนาศึกษา 24931 64
2 กุดเรือคำพิทยาคาร 21211 34
3 กุสุมาลย์วิทยาคม 401216 68
4 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 281519 62
5 คำเพิ่มพิทยา 11910 30
6 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 417 12
7 ดงมะไฟวิทยา 9518 32
8 ด่านม่วงคำพิทยาคม 2518 25
9 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 15411 30
10 ท่าสงครามวิทยา 853 16
11 ท่าแร่ศึกษา 9716 32
12 ธรรมบวรวิทยา 10622 38
13 ธาตุนารายณ์วิทยา 3112109 152
14 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 9412 25
15 บงเหนือวิทยาคม 5110 16
16 บะฮีวิทยาคม 837 18
17 บ้านบัวราษฏร์บำรุง 4415 23
18 บ้านม่วงพิทยาคม 371430 81
19 พรรณาวุฒาจารย์ 16936 61
20 พังโคนวิทยาคม 311255 98
21 ภูริทัตต์วิทยา 428 14
22 มัธยมวานรนิวาส 5415661 136
23 มัธยมวาริชภูมิ 261325 64
24 ร่มเกล้า 18546 69
25 ลำปลาหางวิทยา 424 10
26 วาริชวิทยา 211 13
27 ศึกษาประชาสามัคคี 1733 23
28 สกลนครพัฒนศึกษา 91659 84
29 สกลราชวิทยานุกูล 4712136 195
30 สว่างแดนดิน 4818591 126
31 ส่องดาววิทยาคม 17517 39
32 หนองหลวงศึกษา 16419 39
33 หนองแวงวิทยา 53101 19
34 อากาศอำนวยศึกษา 1711721 101
35 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 15420 39
36 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดสกลนคร 119 20
37 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 391032 81
38 เต่างอยพัฒนศึกษา 18723 48
39 เทพสวัสดิ์วิทยา 210 12
40 แวงพิทยาคม 4424 32
41 โคกสีวิทยาสรรค์ 1627 25
42 โพธิแสนวิทยา 18815 41
43 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 814 13
44 โพนงามศึกษา 18724 49
45 โพนพิทยาคม 3171 21