ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 1,978
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กมลาไสย 299641 103
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1635 42
3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 30291261 186
4 กุฉินารายณ์ 14953 76
5 คำม่วง 211134 66
6 คำเจริญวิทยาคม 327 12
7 ฆ้องชัยวิทยาคม 417 12
8 จำปาหลวงวิทยาคม 429 15
9 ดงกลางพัฒนศึกษา 724 13
10 ดอนจานวิทยาคม 4419 27
11 ดอนไทรงามพิทยาคม 1118 20
12 ท่าคันโทวิทยาคาร 6334 43
13 ธัญญาพัฒนวิทย์ 211 13
14 นามนพิทยาคม 2215 19
15 นามะเขือพัฒนศึกษา 832 13
16 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 417 21
17 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 724 13
18 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 112 13
19 บ้านนาคูพัฒนา 140 41
20 ประชารัฐพัฒนศึกษา 37 10
21 ผาเสวยรังสรรค์ 1210 13
22 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 1210 13
23 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 14 14
24 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 16 16
25 มหาไชยพิทยาคม 6111 18
26 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 348 15
27 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 744 15
28 ยางตลาดวิทยาคาร 16854 78
29 ร่องคำ 212068 109
30 วังมนวิทยาคาร 115 16
31 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 112 13
32 สมเด็จพิทยาคม 382877 143
33 สหัสขันธ์ศึกษา 5839 52
34 สามขาสว่างวิทย์ 224 26
35 สามชัย 91220 41
36 หนองกุงศรีวิทยาคาร 4845 57
37 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 437 14
38 หนองสอพิทยาคม 114 15
39 หัวหินวัฒนาลัย 418 13
40 ห้วยผึ้งพิทยา 234 36
41 ห้วยเม็กวิทยาคม 5346 54
42 อนุกูลนารี 4033100 173
43 เขาพระนอนวิทยาคม 238 13
44 เขาวงพิทยาคาร 6643 55
45 เมืองกาฬสินธุ์ 14549 68
46 เมืองเหนือวิทยาคม 255 12
47 เหล่ากลางวิทยาคม 1217 20
48 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 16 16
49 แก่งนาจารย์พิทยาคม 226 10
50 แก้วเสด็จพิทยาคม 55 10
51 โคกศรีเมือง 417 12
52 โนนคำวิทยา 356 14
53 โนนศิลาพิทยาคม 426 12
54 โนนสูงพิทยาคม 13 13
55 ไตรรัตนวิทยาคม 2115 18