ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,352
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กัลยาณวัตร 3611143 190
2 กุดขอนแก่นวิทยาคม 1718 26
3 กู่ทองพิทยาลัย 633 12
4 ก้านเหลืองวิทยาคม 5312 20
5 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 3211 16
6 ขอนแก่นวิทยายน 41191612 223
7 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 133 34
8 ขอนแก่นวิทยายน 3 328 13
9 ขอนแก่นวิทยาลัย 215 8
10 ขัวเรียงศึกษา 319 13
11 ขามแก่นนคร 614762 98
12 คำแคนวิทยาคม 736 16
13 จตุรมิตรวิทยาคาร 12536 53
14 จระเข้วิทยายน 1420 25
15 ชนบทศึกษา 18439 61
16 ชุมแพพิทยาคม 945 18
17 ชุมแพวิทยายน 748 19
18 ชุมแพศึกษา 2721981 147
19 ซำยางวิทยายน 94 13
20 ดงบังวิทยายน 721 10
21 ดงมันพิทยาคม 319 13
22 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 918 18
23 ท่านางแนววิทยายน 888 24
24 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 718 16
25 นครขอนแก่น 182367 108
26 นาจานศึกษา 1127 29
27 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 10419 33
28 น้ำพองศึกษา 3917741 131
29 บัวแก้วพิทยาคม 921 12
30 บัวใหญ่พิทยาคม 8213 23
31 บึงไทรพิทยาคม 517 13
32 บ้านลานวิทยาคม 13416 33
33 บ้านแฮดศึกษา 722 29
34 บ้านไผ่ 17161102 145
35 บ้านไผ่พิทยาคม 8320 31
36 บ้านไผ่ศึกษา 39 12
37 ประชารัฐพัฒนาการ 103 13
38 ประชารัฐวิทยาเสริม 4518 27
39 ป่าหวายวิทยายน 93 12
40 ผาขามวิทยายน 1011 12
41 ฝางวิทยายน 8526 39
42 พล 7872 87
43 พลพัฒนศึกษา 642 12
44 พังทุยพัฒนศึกษา 1015 16
45 ภูผาม่าน 7712 26
46 ภูเวียงวิทยาคม 331756 106
47 มัญจาศึกษา 6870 84
48 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 715 13
49 มัธยมโพนเพ็ก 48 12
50 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 545 14
51 ยางคำพิทยาคม 96 15
52 ลำน้ำพอง 128 11
53 ศรีกระนวนวิทยาคม 3622801 139
54 ศรีหนองกาววิทยา 1313 17
55 สันติพัฒนกิจวิทยา 515 11
56 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1319 23
57 สีหราชเดโชชัย 138 12
58 หนองขามพิทยาคม 76 13
59 หนองตาไก้ศึกษา 710 17
60 หนองนาคำวิทยาคม 21314 38
61 หนองสองห้องวิทยา 211237 70
62 หนองเรือวิทยา 3621781 136
63 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 514 10
64 อุบลรัตน์พิทยาคม 1510281 54
65 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 7517 29
66 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 2213 17
67 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 119 11
68 เบญจมิตรวิทยา 922 13
69 เปือยน้อยศึกษา 1725 24
70 เวียงนครวิทยาคม 1575 27
71 เวียงวงกตวิทยาคม 12515 32
72 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 832 13
73 แก่นนครวิทยาลัย 30351441 210
74 แก่นนครวิทยาลัย 2 337 13
75 แวงน้อยศึกษา 3324 30
76 แวงใหญ่วิทยาคม 3425 32
77 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 847 19
78 โคกสีพิทยาสรรพ์ 1126 28
79 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 6916 31
80 โนนข่าวิทยา 15 15
81 โนนศิลาวิทยาคม 13214 29
82 โนนสะอาดวิทยาคาร 4211 17
83 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 426 12
84 ไตรคามวิทยา 715 13