ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 1,713
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กุดรังประชาสรรค์ 237 12
2 กู่ทองพิทยาคม 219 12
3 ชื่นชมพิทยาคาร 10612 28
4 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 5218 25
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 222 24
6 นาดูนประชาสรรพ์ 201630 66
7 นาภูพิทยาคม 867 21
8 นาเชือกพิทยาสรรค์ 26643 75
9 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 5419 28
10 บรบือ 161169 96
11 บรบือวิทยาคาร 18689 113
12 ประชาพัฒนา 125 26
13 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 355 13
14 ผดุงนารี 6119123 203
15 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 3820681 127
16 มหาชัยพิทยาคาร 19 19
17 มหาวิชานุกูล 17 8
18 มัธยมยางสีสุราช 12515 32
19 มิตรภาพ 1521 27
20 ยางวิทยาคม 3110 14
21 วังยาวศึกษาวิทย์ 139 13
22 วาปีปทุม 4723892 161
23 สารคามพิทยาคม 267125 158
24 หนองม่วงวิทยาคาร 146 11
25 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 116 17
26 เขวาไร่ศึกษา 21635 62
27 เขื่อนพิทยาสรรค์ 112 13
28 เชียงยืนพิทยาคม 111147 69
29 เหล่ายาววิทยาคาร 2111 14
30 แกดำวิทยาคาร 729 18
31 โกสุมวิทยาสรรค์ 201176 107
32 โนนราษีวิทยา 652 13
33 โนนแดงวิทยาคม 1214 17
34 โพนงามพิทยานุกูล 435 12
35 โรงเรียนกันทรวิชัย 7232 41