ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,490
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 9830 47
2 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 148 13
3 ขวาววิทยาคาร 216 18
4 ขัติยะวงษา 4139 44
5 คำนาดีพิทยาคม 2610 18
6 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 107821 100
7 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 123 24
8 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 228671 98
9 ช้างเผือกวิทยาคม 2321 26
10 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 175 13
11 ดู่น้อยประชาสรรค์ 219 21
12 ทรายทองวิทยา 81217 37
13 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 111 12
14 ท่าม่วงวิทยาคม 1314 18
15 ธงธานี 3326 32
16 ธวัชบุรีวิทยาคม 8226 36
17 น้ำใสวรวิทย์ 113 14
18 ปทุมรัตต์พิทยาคม 17767 91
19 ผาน้ำทิพย์วิทยา 3410 17
20 พนมไพรวิทยาคาร 312148 100
21 พลับพลาวิทยาคม 2111 14
22 ม่วงมิตรวิทยาคม 5116 22
23 ม่วงลาดวิทยาคาร 20 20
24 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 319149 171
25 วังหลวงวิทยาคม 414 18
26 ศรีธวัชวิทยาลัย 117 18
27 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 2342 47
28 สตรีศึกษา 1710154 181
29 สตรีศึกษา 2 411 15
30 สามขาท่าหาดยาววิทยา 447 15
31 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 25994 128
32 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 141567 96
33 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1210 13
34 หนองผึ้งวิทยาคาร 11012 23
35 หนองพอกวิทยาลัย 171042 69
36 หนองหมื่นถ่านวิทยา 1622 29
37 หนองฮีเจริญวิทย์ 2222 26
38 หัวโทนวิทยา 1114 16
39 หินกองวิทยาคาร 147 12
40 อาจสามารถวิทยา 35401 49
41 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 535 40
42 เชียงขวัญพิทยาคม 1216 19
43 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 21025 37
44 เทอดไทยวิทยาคม 449 17
45 เมยวดีพิทยาคม 7432 43
46 เมืองน้อยวิทยาคม 138 12
47 เมืองสรวงวิทยา 4338 45
48 เสลภูมิ 431 35
49 เสลภูมิพิทยาคม 331376 122
50 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 273 12
51 โคกล่ามพิทยาคม 5813 26
52 โนนชัยศรีวิทยา 615 21
53 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 532 37
54 โพธิ์ทองวิทยาคาร 3214 19
55 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 128 11
56 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 4411 19
57 โพนทองพัฒนาวิทยา 262684 136
58 โพนทองวิทยายน 10825 43
59 โพนสูงประชาสรรค์ 2311 16
60 โพนเมืองประชารัฐฯ 3311 17