ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,315
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กระแชงวิทยา 173261 47
2 กันทรลักษ์วิทยา 4922961 168
3 กันทรลักษ์วิทยาคม 12216 30
4 กันทรารมณ์ 291084 123
5 กำแพง 211371 105
6 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1410 15
7 กุดชุมวิทยาคม 38546 89
8 กู่จานวิทยาคม 419 14
9 ขุขันธ์ 573291 180
10 คลีกลิ้งพัฒนาทร 2211 15
11 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 441252 108
12 คำเตยวิทยา 19114 34
13 คูซอดประชาสรรค์ 1214 17
14 ค้อวังวิทยาคม 13423 40
15 จตุรภูมิพิทยาคาร 2114 17
16 ดงมะไฟพิทยาคม 4110 15
17 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 5221 28
18 ตูมพิทยานุสรณ์ 265 31
19 ทรายมูลวิทยา 154291 49
20 ทุ่งสิมวิทยาคม 411 15
21 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 5314 22
22 นครศรีลำดวนวิทยา 11813 32
23 นาโปร่งประชาสรรค์ 139 13
24 น้ำคำวิทยา 337 13
25 น้ำคำวิทยาคม 523 10
26 น้ำเกลี้ยงวิทยา 11613 30
27 บัวน้อยวิทยา 76 13
28 บัวเจริญวิทยา 923 14
29 บึงบูรพ์ 10111 22
30 บึงมะลูวิทยา 32519 56
31 บุ่งค้าวิทยาคม 7210 19
32 ประสานมิตรวิทยา 311 14
33 ปรางค์กู่ 4215411 99
34 ป่าติ้ววิทยา 9221 32
35 ผักไหมวิทยานุกูล 1429 25
36 พยุห์วิทยา 5418 27
37 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 699 24
38 ภูมิซรอลวิทยา 10410 24
39 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 11414 29
40 มหาชนะชัยวิทยาคม 126302 50
41 มัธยมบักดองวิทยา 5218 25
42 มัธยมโพนค้อ 1213 16
43 ยางชุมน้อยพิทยาคม 18539 62
44 ยโสธรพิทยาคม 5610109 175
45 ยโสธรพิทยาสรรค์ 8117 26
46 ลมศักดิ์วิทยาคม 634 13
47 ละทายวิทยา 2225 29
48 ละลมวิทยา 14214 30
49 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 459 18
50 วรคุณอุปถัมภ์ 7111 19
51 ศรีฐานกระจายศึกษา 37 10
52 ศรีตระกูลวิทยา 1368 27
53 ศรีรัตนวิทยา 191938 76
54 ศรีสะเกษวิทยาลัย 31211311 184
55 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 1215 18
56 ศรีแก้วประชาสรรค์ 413 17
57 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 684 18
58 สตรีสิริเกศ 398981 146
59 สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 8220 30
60 สวงษ์วิทยาคม 827 17
61 สวายพิทยาคม 84 12
62 สอนแก้วว่องไววิทยา 6313 22
63 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 36 9
64 สิงห์สามัคคีวิทยา 3310 16
65 สิริเกศน้อมเกล้า 1222 25
66 ส้มป่อยพิทยาคม 4520 29
67 หนองคูวิทยา 843 15
68 ห้วยทับทันวิทยาคม 311134 76
69 ห้องแซงวิทยาคม 3417 24
70 เขื่อนช้างวิทยาคาร 2728 37
71 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 9333 45
72 เบญจประชาสรรค์ 526 13
73 เบญจลักษ์พิทยา 23102111 56
74 เมืองกลางประชานุกูล 54 9
75 เลิงนกทา 52961 122
76 โคกหล่ามวิทยา 616 13
77 โนนกระสังวิทยาคม 77 14
78 โนนค้อวิทยาคม 21213 36
79 โนนเพ็กวิทยาคม 2113 16
80 โพนงามพิทยาคาร 814 13
81 โพนทันเจริญวิทย์ 228 12
82 ไกรภักดีวิทยาคม 318 21
83 ไผ่งามพิทยาคม 58 13