ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,801
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กุดข้าวปุ้นวิทยา 241116 51
2 ขุมคำวิทยาคาร 1661 23
3 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 625 13
4 คึมใหญ่วิทยา 8717 32
5 จิกดู่วิทยา 533 11
6 ชานุมานวิทยาคม 44714 65
7 ชีทวนวิทยาสามัคคี 93 12
8 ดงยางวิทยาคม 525 12
9 ดงสว่างวิทยา 1723 22
10 ดอนมดแดงวิทยาคม 7320 30
11 ตาลสุมพัฒนา 1449 27
12 ทุ่งศรีอุดม 2667 39
13 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 15418 37
14 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 14615 35
15 นากระแซงศึกษา 9612 27
16 นาจะหลวย 54812 74
17 นาจิกพิทยาคม 8411 23
18 นายมวิทยาคาร 4113 18
19 นารีนุกูล 20121562 190
20 นารีนุกูล 2 201 21
21 นาวังวิทยา 5410 19
22 นาส่วงวิทยา 9719 35
23 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 10424 38
24 นาเวียงจุลดิศวิทยา 649 19
25 นาโพธิ์วิทยา 18913 40
26 น้ำปลีกศึกษา 9515 29
27 น้ำยืนวิทยา 41831 80
28 บุณฑริกวิทยาคาร 381330 81
29 บ้านไทยวิทยาคม 625 13
30 ปทุมพิทยาคม 6436 46
31 ปทุมราชวงศา 311244 87
32 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 8414 26
33 พนาศึกษา 271221 60
34 พะลานวิทยาคม 525 12
35 พังเคนพิทยา 10821 39
36 มัธยมตระการพืชผล 402389 152
37 มัธยมแมด 417 12
38 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 191446 79
39 ลือคำหาญวารินชำราบ 16181163 153
40 ลือวิทยาคม 5310 18
41 ลืออำนาจวิทยาคม 12422 38
42 วารินชำราบ 8542 55
43 วิจิตราพิทยา 8340 51
44 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 11611 28
45 ศรีน้ำคำศึกษา 436 13
46 ศรีเจริญศึกษา 48 12
47 ศรีเมืองวิทยาคาร 472334 104
48 สร้างนกทาวิทยาคม 577 19
49 สว่างวีระวงศ์ 7313 23
50 สหธาตุศึกษา 3310 16
51 สะพือวิทยาคาร 8614 28
52 สำโรงวิทยาคาร 15327 45
53 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 22514 41
54 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 6335 44
55 หนองขอนวิทยา 312 15
56 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 846 18
57 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1758 30
58 หัวตะพานวิทยาคม 24537 66
59 ห้วยขะยุงวิทยา 2215 19
60 อำนาจเจริญ 3536115 186
61 อำนาจเจริญพิทยาคม 5822 35
62 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 4412 20
63 อ่างศิลา 21616 43
64 เกษมสีมาวิทยาคาร 1257 24
65 เก่าขามวิทยา 823 13
66 เขมราฐพิทยาคม 381525 78
67 เขื่องในพิทยาคาร 362175 132
68 เชียงแก้วพิทยาคม 819 18
69 เดชอุดม 4513129 187
70 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 311143 85
71 เบ็ญจะมะมหาราช 27121544 197
72 เสนางคนิคม 10531 46
73 เสียมทองพิทยาคม 13 13
74 เอือดใหญ่พิทยา 18517 40
75 โขงเจียมวิทยาคม 2878 43
76 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1467 27
77 โดมประดิษฐ์วิทยา 214 25
78 โนนกุงวิทยาคม 1339 25
79 โนนสวางประชาสรรค์ 846 18
80 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 214261 52
81 ไผ่ใหญ่ศึกษา 8210 20