ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 1,765
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 316221 42
2 กุดตุ้มวิทยา 346 13
3 คอนสวรรค์ 4340 47
4 คอนสารวิทยาคม 411623 80
5 คูเมืองวิทยา 1733 23
6 จัตุรัสวิทยาคาร 141139 64
7 ชัยภูมิภักดีชุมพล 332986 148
8 ชีลองวิทยา 326 11
9 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 756 18
10 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 173101 31
11 นายางกลักพิทยาคม 2769 42
12 นาหนองทุ่มวิทยา 10617 33
13 บางอำพันธ์วิทยาคม 634 13
14 บ้านค่ายวิทยา 4520 29
15 บ้านเขว้าวิทยายน 614191 40
16 บ้านแท่นวิทยา 31928 68
17 ปู่ด้วงศึกษาลัย 418 13
18 พระธาตุหนองสามหมื่น 4210 16
19 ภักดีชุมพลวิทยา 15417 36
20 ภูพระวิทยาคม 426 12
21 ภูเขียว 381698 152
22 ละหานเจริญวิทยา 638 17
23 สตรีชัยภูมิ 503276 158
24 สามหมอวิทยา 1315 19
25 หนองคอนไทยวิทยาคม 215 17
26 หนองบัวบานวิทยา 112 13
27 หนองบัวระเหววิทยาคาร 12824 44
28 หนองบัวแดงวิทยา 652146 132
29 ห้วยแย้วิทยา 103 13
30 เจียงทองพิทยาคม 17514 36
31 เทพสถิตวิทยา 221014 46
32 เพชรพิทยาสรรค์ 3617 26
33 เมืองพญาแลวิทยา 501937 106
34 เริงรมย์วิทยาคม 633 12
35 แก้งคร้อวิทยา 302286 138
36 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 17851 31
37 โนนสะอาดวิทยา 412 16