ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,438
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กระเบื้องนอกพิทยาคม 3410 17
2 ขามทะเลสอวิทยา 101329 52
3 ขามสะแกแสง 261235 73
4 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 3912 24
5 จักราชวิทยา 572832 117
6 ชุมพวงศึกษา 292618 73
7 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 7825 40
8 ธารปราสาทเพชรวิทยา 11481 24
9 นิคมพิมายศึกษา 14912 35
10 บึงพะไล 1555 25
11 บุญวัฒนา 6543100 208
12 บุญวัฒนา 2 4421 29
13 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 301949 98
14 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 855 18
15 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 191311 43
16 ปักธงชัยประชานิรมิต 643740 141
17 ปากช่อง 623262 156
18 พิมายดำรงวิทยาคม 10317 30
19 พิมายวิทยา 822660 168
20 พุดซาพิทยาคม 382 13
21 ภู่วิทยา 20613 39
22 มหิศราธิบดี 17920 46
23 มัธยมด่านขุนทด 231953 95
24 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 24912 45
25 มิตรภาพวิทยา 913 13
26 ราชสีมาวิทยาลัย 1579116 210
27 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 2234 29
28 ศรีสุขวิทยา 747 18
29 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 499 22
30 สีดาวิทยา 142320 57
31 สุรธรรมพิทักษ์ 462678 150
32 สุรนารีวิทยา 7844103 225
33 สุรนารีวิทยา ๒ 41836 58
34 หนองกราดวัฒนา 746 17
35 หนองน้ำใสพิทยาคม 2864 38
36 หนองบัวละครวิทยา 1112 14
37 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 11911 31
38 หันห้วยทรายพิทยาคม 2671 16
39 ห้วยแถลงพิทยาคม 511636 103
40 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 383853 129
41 เกล็ดลิ้นวิทยา 71517 39
42 เทพาลัย 817 16
43 เมืองคง 532336 112
44 เมืองพลับพลาพิทยาคม 1268 26
45 เสิงสาง 4225221 90
46 แก้งสนามนางพิทยาคม 823 13
47 โคราชพิทยาคม 11817 36
48 โชคชัยสามัคคี 803443 157
49 โนนสมบูรณ์วิทยา 32114 47
50 โนนสูงศรีธานี 883233 153