ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,246
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กนกศิลป์พิทยาคม 4223 29
2 กระสังพิทยาคม 654042 147
3 กลันทาพิทยาคม 716 23
4 กู่สวนแตงพิทยาคม 29612 47
5 คูเมืองวิทยาคม 17823 48
6 จตุราษฏร์พิทยาคม 514 19
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 251925 69
8 ชำนิพิทยาคม 855 18
9 ชุมแสงพิทยาคม 857 20
10 ดงพลองพิทยาคม 1024 16
11 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 8212 22
12 ตาจงพิทยาสรรค์ 1231 16
13 ตูมใหญ่วิทยา 16922 47
14 ถนนหักพิทยาคม 3720 30
15 ทะเมนชัยพิทยาคม 247 13
16 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 4113 18
17 ธารทองพิทยาคม 72337 67
18 นางรอง 5923801 163
19 นางรองพิทยาคม 8845 61
20 นาโพธิ์พิทยาคม 14929 52
21 บัวหลวงวิทยาคม 151954 88
22 บุรีรัมย์พิทยาคม 3426116 176
23 บ้านกรวดวิทยาคาร 4526471 119
24 บ้านบุวิทยาสรรค์ 7611 24
25 ประโคนชัยพิทยาคม 3923842 148
26 ปะคำพิทยาคม 1013 14
27 พนมรุ้ง 1019 29
28 พระครูพิทยาคม 8435 47
29 พลับพลาชัยพิทยาคม 4926 39
30 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 2420 26
31 พุทไธสง 5533471 136
32 ภัทรบพิตร 82339 70
33 มัธยมพรสำราญ 544 13
34 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 91227 48
35 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 11526 42
36 ร่วมจิตต์วิทยา 1634 23
37 ร่อนทองพิทยาคม 5611 22
38 ละหานทรายรัชดาภิเษก 532941 123
39 ละหานทรายวิทยา 916 16
40 ลำดวนพิทยาคม 14210 26
41 ลำปลายมาศ 603139 130
42 สตึก 211858 97
43 สมเสม็ดวิทยา 1032 15
44 สวายจีกพิทยาคม 5715 27
45 สองห้องพิทยาคม 5514 24
46 สะแกพิทยาคม 849 21
47 สามัคคีพิทยาคม 715 13
48 สิงหวิทยาคม 5721 33
49 สูงเนินพิทยาคม 145 19
50 หนองกี่พิทยาคม 691445 128
51 หนองตาดพิทยาคม 2110 13
52 หนองหงส์พิทยาคม 25918 52
53 ห้วยราชพิทยาคม 9448 61
54 ห้วยหินพิทยาคม 1166 23
55 อุดมอักษรพิทยาคม 848 20
56 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 271469 110
57 เมืองแกพิทยาคม 121124 47
58 เมืองแฝกพิทยาคม 633 12
59 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1144 19
60 เหลืองพนาวิทยาคม 1644 24
61 แคนดงพิทยาคม 11824 43
62 แสลงโทนพิทยาคม 1078 25
63 โนนสุวรรณพิทยาคม 211211 44
64 โนนเจริญพิทยาคม 12813 33
65 ไทยเจริญวิทยา 1037 20
66 ไพศาลพิทยาคม 1778 32