ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,756
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 ขุนควรวิทยาคม 791 17
2 ขุนตาลวิทยาคม 2911 22
3 งำเมืองวิทยาคม 1410 24
4 จันจว้าวิทยาคม 11051 17
5 จุนวิทยาคม 52623 54
6 ดงเจนวิทยาคม 1329 42
7 ดอกคำใต้วิทยาคม 62223 51
8 ดอนชัยวิทยาคม 2710 19
9 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 585 18
10 ดอยงามวิทยาคม 443 11
11 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 6142 22
12 ถ้ำปินวิทยาคม 2410 34
13 นครวิทยาคม 586 19
14 บุญเรืองวิทยาคม 643 13
15 บ้านแซววิทยาคม 882 18
16 ปงพัฒนาวิทยาคม 11712 30
17 ปงรัชดาภิเษก 91215 36
18 ปล้องวิทยาคม 11219 32
19 ป่าแดดวิทยาคม 31510 28
20 ฝายกวางวิทยาคม 1328 41
21 พญาลอวิทยาคม 3118 22
22 พญาเม็งราย 315111 30
23 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1143 18
24 พะเยาพิทยาคม 437265 180
25 พานพิทยาคม 113742 90
26 พานพิเศษพิทยา 11014 25
27 ฟากกว๊านวิทยาคม 11332 46
28 ภูซางวิทยาคม 22320 45
29 ยางฮอมวิทยาคม 157 13
30 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 474 15
31 วาวีวิทยาคม 3412 37
32 สันติคีรีวิทยาคม 4351 49
33 สามัคคีวิทยาคม 2875591 163
34 สามัคคีวิทยาคม 2 4411 19
35 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 8128 28
36 ห้วยสักวิทยาคม 113141 29
37 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 9335 47
38 เชียงของวิทยาคม 913311 54
39 เชียงคำวิทยาคม 375654 147
40 เชียงม่วนวิทยาคม 7157 29
41 เชียงแสนวิทยาคม 181721 56
42 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 31511 29
43 เทิงวิทยาคม 254949 123
44 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 1833 51
45 เวียงชัยวิทยาคม 52 7
46 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 172518 60
47 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 13910 32
48 เวียงแก่นวิทยาคม 29117 47
49 แม่จันวิทยาคม 2636381 101
50 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 493 16
51 แม่ลาววิทยาคม 10157 32
52 แม่สรวยวิทยาคม 8237 38
53 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 654832 145
54 แม่อ้อวิทยาคม 174 12
55 แม่เจดีย์วิทยาคม 917111 38
56 แม่ใจวิทยาคม 21926 47
57 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1972501 142
58 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 573327 117
59 ไม้ยาวิทยาคม 3112 16