ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 1,822
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 ถิ่นโอภาสวิทยา 5141 20
2 ทุ่งช้าง 4127 23
3 ท่าข้ามวิทยาคม 748 19
4 ท่าวังผาพิทยาคม 52942 76
5 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 20313 54
6 นาน้อย 82420 52
7 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 334974 156
8 นาหมื่นพิทยาคม 7135 25
9 น่านนคร 318 21
10 น่านประชาอุทิศ 44 8
11 บ่อสวกวิทยาคาร 284 14
12 บ่อเกลือ 2055 30
13 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 228 12
14 บ้านหลวง 3194 26
15 ปัว 1523651 104
16 พระธาตุพิทยาคม 156 12
17 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 4446751 166
18 มัธยมป่ากลาง 21971 29
19 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1431 18
20 ม่วงไข่พิทยาคม 2524 31
21 ร้องกวางอนุสรณ์ 12130 52
22 ลองวิทยา 73623 66
23 วังชิ้นวิทยา 17179 43
24 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 6721 34
25 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 712 19
26 ศรีนครน่าน 346 13
27 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 234246 111
28 สตรีศรีน่าน 3659501 146
29 สรอยเสรีวิทยา 7114 22
30 สองพิทยาคม 102318 51
31 สันติสุขพิทยาคม 2197 28
32 สา 524431 73
33 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 266 14
34 สารทิศพิทยาคม 463 13
35 สารธรรมวิทยาคาร 1310 14
36 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 52116 42
37 หนองบัวพิทยาคม 149 14
38 ห้วยม้าวิทยาคม 811 19
39 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 214241 41
40 เมืองยมวิทยาคาร 49 13
41 เมืองลีประชาสามัคคี 841 13
42 เมืองแงง 66 12
43 เมืองแพร่ 1044 18
44 เวียงเทพวิทยา 238 13
45 แม่จริม 6410 20
46 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 275 14