ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 1,962
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กงไกรลาศวิทยา 131622 51
2 ขุนไกรพิทยาคม 823 13
3 คีรีมาศพิทยาคม 52027 52
4 ชัยมงคลพิทยา 596 20
5 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 842 14
6 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 913 13
7 ตากพิทยาคม 545527 136
8 ถนอมราษฏร์บำรุง 1551 21
9 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 274 13
10 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2522351 83
11 ท่าชัยวิทยา 555 15
12 ท่าสองยางวิทยาคม 18123 33
13 นาโบสถ์พิทยาคม 7612 25
14 บ้านด่านลานหอยวิทยา 22632 60
15 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 72513 45
16 บ้านสวนวิทยาคม 946 19
17 บ้านแก่งวิทยา 3610 19
18 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 665 17
19 บ้านไร่พิทยาคม 6818 32
20 ผดุงปัญญา 312321 75
21 พบพระวิทยาคม 271111 49
22 ยกกระบัตรวิทยาคม 635 14
23 ยางซ้ายพิทยาคม 625 13
24 ลิไทพิทยาคม 1645 25
25 วังทองวิทยา 346 13
26 วังประจบวิทยาคม 962 17
27 วังหินกิตติวิทยาคม 472 13
28 วังเจ้าวิทยาคม 821 11
29 ศรีนคร 151317 45
30 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 262129 76
31 สรรพวิทยาคม 584245 145
32 สวรรค์อนันต์วิทยา 323559 126
33 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 355 13
34 สามเงาวิทยาคม 10615 31
35 สุโขทัยวิทยาคม 3131701 133
36 หนองกลับวิทยาคม 346 13
37 หนองตูมวิทยา 665 17
38 หนองปลาหมอวิทยาคม 742 13
39 อุดมดรุณี 602031 111
40 อุ้มผางวิทยาคม 50166 72
41 เมืองด้งวิทยา 1178 26
42 เมืองเชลียง 182234 74
43 แม่กุวิทยาคม 8220 30
44 แม่จะเราวิทยาคม 9129 30
45 แม่ปะวิทยาคม 4126 22
46 แม่ระมาดวิทยาคม 171110 38
47 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5714 26