ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,265
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 คันโช้งพิทยาคม 731 11
2 จ่านกร้อง 172874 119
3 ชาติตระการวิทยา 201621 57
4 ชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) 485 17
5 ดงประคำพิทยาคม 103 13
6 ดอนทองวิทยา 2510 17
7 ดาราพิทยาคม 922 13
8 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 963 18
9 ตรอนตรีสินธุ์ 13619 38
10 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 611 8
11 ทองแสนขันวิทยา 6148 28
12 ทุ่งกะโล่วิทยา 148 13
13 ท่าทองพิทยาคม 767 20
14 ท่าปลาประชาอุทิศ 131312 38
15 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 753 15
16 นครบางยางพิทยาคม 11104 25
17 นครไทย 111642 69
18 นาบัววิทยา 1310 14
19 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 62315 44
20 น้ำริดวิทยา 419 23
21 น้ำรินพิทยาคม 552 12
22 บางกระทุ่มพิทยาคม 171414 45
23 บางระกำวิทยศึกษา 151417 46
24 บ่อโพธิ์วิทยา 49 13
25 บ้านกร่างวิทยาคม 6416 26
26 บ้านกลางพิทยาคม 11106 27
27 บ้านโคกวิทยาคม 2159 35
28 บ้านโคนพิทยา 426 12
29 ประชาสงเคราะห์วิทยา 201113 44
30 พรหมพิรามวิทยา 162324 63
31 พิชัย 273450 111
32 พิษณุโลกพิทยาคม 2445711 141
33 พุทธชินราชพิทยา 2026531 100
34 ฟากท่าวิทยา 8159 32
35 ยางโกลนวิทยา 436 13
36 ลับแลพิทยาคม 4411 19
37 ลับแลศรีวิทยา 811 19
38 วังทองพิทยาคม 121423 49
39 วังน้ำคู้ศึกษา 562 13
40 วังพิกุลวิทยศึกษา 225 9
41 วังมะด่านพิทยาคม 1313 17
42 วังโพรงพิทยาคม 558 18
43 วัดโบสถ์ศึกษา 3618 27
44 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 421371 63
45 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 543 12
46 สวนเมี่ยงวิทยา 842 14
47 หนองพระพิทยา 967 22
48 อุตรดิตถ์ 3419841 138
49 อุตรดิตถ์ดรุณี 414570 156
50 เฉลิมขวัญสตรี 344078 152
51 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 31624 43
52 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 15941 65
53 เนินกุ่มวิทยา 443 11
54 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 19817 44
55 เนินสะอาดวิทยาคม 728 17
56 แสนตอวิทยา 337 13
57 ไทรย้อยพิทยาคม 725 14