ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,411
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 911 20
2 การุ้งวิทยาคม 1282 22
3 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 9211 22
4 ชุมแสงชนูทิศ 393133 103
5 ช่องแคพิทยาคม 8110 19
6 ตลุกดู่วิทยาคม 1522 28
7 ตะคร้อพิทยา 1662 24
8 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 24713 44
9 ตาคลีประชาสรรค์ 5526522 135
10 ทหารอากาศอนุสรณ์ 7911 27
11 ทองหลางวิทยาคม 545 14
12 ทับกฤชพัฒนา 776 20
13 ทัพทันอนุสรณ์ 131021 44
14 ทุ่งโพวิทยา 517 13
15 ท่าตะโกพิทยาคม 302133 84
16 นครสวรรค์ 3858751 172
17 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 363344 113
18 บรรพตพิสัยพิทยาคม 281017 55
19 บึงบอระเพ็ดวิทยา 652 13
20 บ่อยางวิทยา 1032 15
21 บ้านทุ่งนาวิทยา 3138 24
22 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 748 19
23 บ้านไร่วิทยา 422319 84
24 พนมรอกวิทยา 1145 20
25 พยุหะพิทยาคม 8923 40
26 พระบางวิทยา 91314 36
27 พุทธมงคลวิทยา 35131 22
28 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 636 15
29 ร่องตาทีวิทยา 143 17
30 ลาดทิพรสพิทยาคม 913 13
31 ลาดยาววิทยาคม 412424 89
32 ลานสักวิทยา 15158 38
33 วังข่อยพิทยา 1322 17
34 วังบ่อวิทยา 454 13
35 วังหินวิทยาคม 463 13
36 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 823 13
37 สตรีนครสวรรค์ 5926531 139
38 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 921 12
39 สว่างอารมณ์วิทยาคม 8148 30
40 หนองกรดพิทยาคม 14614 34
41 หนองขาหย่างวิทยา 31310 26
42 หนองจอกประชานุสรณ์ 953 17
43 หนองฉางวิทยา 462158 125
44 หนองบัว 342628 88
45 หนองเต่าวิทยา 319 13
46 หนองโพพิทยา 1062 18
47 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 348 15
48 ห้วยคตพิทยาคม 8144 26
49 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 32168 56
50 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 735 15
51 อุทัยวิทยาคม 412334 98
52 เก้าเลี้ยววิทยา 111016 37
53 เขากะลาวิทยาคม 552 12
54 เขาทองพิทยาคม 3610 19
55 เทพศาลาประชาสรรค์ 33168 57
56 แม่วงก์พิทยาคม 2231 26
57 โกรกพระ 9313 25
58 ไพศาลีพิทยา 281418 60