โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลจำนวนนักเรียน : ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,890
# รหัสโรงเรียน โรงเรียน ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 10012001 สตรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
2 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
3 10012008 โยธินบูรณะ 0 0 0 0 0.00
4 10012017 เตรียมอุดมศึกษา 0 0 0 0 0.00
5 10012019 เทพศิรินทร์ 0 0 0 0 0.00
6 10012022 วชิรธรรมสาธิต 0 0 0 0 0.00
7 10012026 สามเสนวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
8 10012027 สุรศักดิ์มนตรี 0 0 0 0 0.00
9 10012030 วัดสุทธิวราราม 0 0 0 0 0.00
10 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
11 10012039 ศรีอยุธยา 0 0 0 0 0.00
12 10012043 สิริรัตนาธร 0 0 0 0 0.00
13 10022004 มัธยมวัดหนองจอก 69 1,149 1,436 2,585 1.03
14 10022009 พรตพิทยพยัต 0 0 0 0 0.00
15 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 77 1,430 1,755 3,185 1.27
16 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 43 998 1,509 2,507 1.00
17 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0.00
18 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 0 0 0 0 0.00
19 10022017 หอวัง 0 0 0 0 0.00
20 10022018 สารวิทยา 0 0 0 0 0.00
21 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
22 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 0 0 0 0 0.00
23 10022025 สตรีวิทยา ๒ 105 1,840 2,499 4,339 1.73
24 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 0 0 0 0.00
25 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
26 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
27 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 0 0 0 0 0.00
28 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
29 10032001 ศึกษานารี 0 0 0 0 0.00
30 10032002 ทวีธาภิเศก 0 0 0 0 0.00
31 10032009 โพธิสารพิทยากร 0 0 0 0 0.00
32 10032020 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 0 0 0 0 0.00
33 10032027 มัธยมวัดหนองแขม 0 0 0 0 0.00
34 10032028 บางปะกอกวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
35 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 0 0 0 0 0.00
36 10032038 ศึกษานารีวิทยา 0 0 0 0 0.00
37 10032040 มัธยมวัดสิงห์ 0 0 0 0 0.00
38 10032041 วัดราชโอรส 0 0 0 0 0.00
39 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 0 0 0 0 0.00
40 11012001 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
41 11012002 สตรีสมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
42 11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
43 11012009 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
44 11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
45 11022001 บางบ่อวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
46 11022005 บางพลีราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
47 11022006 พูลเจริญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
48 11022007 ราชวินิตบางแก้ว 0 0 0 0 0.00
49 12012001 วัดเขมาภิรตาราม 0 0 0 0 0.00
50 12012003 สตรีนนทบุรี 0 0 0 0 0.00
51 12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ 0 0 0 0 0.00
52 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
53 12022004 ปากเกร็ด 0 0 0 0 0.00
54 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
55 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
56 13012001 ปทุมวิไล 0 0 0 0 0.00
57 13012004 หอวัง ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
58 13012006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 0 0 0 0 0.00
59 13012007 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
60 13022001 ธัญรัตน์ 0 0 0 0 0.00
61 13022003 ธัญบุรี 0 0 0 0 0.00
62 14012001 อยุธยาวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
63 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
64 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
65 15012010 สตรีอ่างทอง 0 0 0 0 0.00
66 16012002 พิบูลวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
67 16022002 ชัยบาดาลวิทยา 0 0 0 0 0.00
68 17012007 สิงห์บุรี 0 0 0 0 0.00
69 18012001 ชัยนาทพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
70 19012004 สระบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
71 19012009 เสาไห้ 0 0 0 0 0.00
72 19022001 แก่งคอย 0 0 0 0 0.00
73 20012001 ชลบุรี (สุขบท) 0 0 0 0 0.00
74 20012002 ชลราษฏรอำรุง 0 0 0 0 0.00
75 20012003 ชลกันยานุกูล 0 0 0 0 0.00
76 20012009 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 0 0 0 0 0.00
77 20022003 พนัสพิทยาคาร 73 1,141 1,875 3,016 1.20
78 20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 69 1,089 1,634 2,723 1.08
79 20032004 ศรีราชา 69 986 1,819 2,805 1.12
80 20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0.00
81 20032012 สิงห์สมุทร 84 1,762 1,875 3,637 1.45
82 21012001 วัดป่าประดู่ 0 0 0 0 0.00
83 21012003 ระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
84 21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
85 21022001 แกลง(วิทยสถาวร) 70 1,203 1,476 2,679 1.07
86 22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 0 0 0 0 0.00
87 22012003 ศรียานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
88 24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 0 0 0 0 0.00
89 24012002 ดัดดรุณี 0 0 0 0 0.00
90 24012003 วัดโสธรวรารามวราวิหาร 0 0 0 0 0.00
91 24022005 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 0 0 0 0 0.00
92 25012001 ปราจิณราษฏรอำรุง 0 0 0 0 0.00
93 26012002 นครนายกวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
94 27012003 สระแก้ว 85 1,267 1,742 3,009 1.20
95 30012001 ราชสีมาวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
96 30012002 สุรนารีวิทยา 0 0 0 0 0.00
97 30012003 บุญวัฒนา 0 0 0 0 0.00
98 30012006 สุรธรรมพิทักษ์ 0 0 0 0 0.00
99 30012014 โนนสูงศรีธานี 0 0 0 0 0.00
100 30022006 โชคชัยสามัคคี 84 1,379 1,871 3,250 1.29
101 30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต 0 0 0 0 0.00
102 30042012 ปากช่อง 0 0 0 0 0.00
103 30072004 พิมายวิทยา 0 0 0 0 0.00
104 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
105 31012011 ลำปลายมาศ 0 0 0 0 0.00
106 31022001 กระสังพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
107 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
108 31032001 นางรอง 0 0 0 0 0.00
109 31032010 หนองกี่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
110 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
111 31042005 พุทไธสง 0 0 0 0 0.00
112 32012001 สุรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
113 32012002 สิรินธร 0 0 0 0 0.00
114 32032001 ประสาทวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
115 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
116 33012002 สตรีสิริเกศ 0 0 0 0 0.00
117 33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม 31 1,442 1,566 3,008 1.20
118 33012013 กันทรารมณ์ 74 1,022 1,521 2,543 1.01
119 33032002 ขุขันธ์ 91 1,202 2,184 3,386 1.35
120 33042004 กันทรลักษ์วิทยา 96 1,393 2,233 3,626 1.44
121 34012001 เบ็ญจะมะมหาราช 0 0 0 0 0.00
122 34012002 เขื่องในพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
123 34012003 นารีนุกูล 0 0 0 0 0.00
124 34022001 มัธยมตระการพืชผล 0 0 0 0 0.00
125 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ 0 0 0 0 0.00
126 34052001 เดชอุดม 0 0 0 0 0.00
127 35012001 ยโสธรพิทยาคม 93 1,349 2,061 3,410 1.36
128 36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 0 0 0 0.00
129 36012002 สตรีชัยภูมิ 0 0 0 0 0.00
130 36012020 หนองบัวแดงวิทยา 0 0 0 0 0.00
131 36022006 ภูเขียว 0 0 0 0 0.00
132 36022014 แก้งคร้อวิทยา 0 0 0 0 0.00
133 37012001 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0.00
134 39012001 หนองบัวพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
135 40012001 ขอนแก่นวิทยายน 0 0 0 0 0.00
136 40012002 กัลยาณวัตร 0 0 0 0 0.00
137 40012003 แก่นนครวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
138 40022001 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0.00
139 40042001 น้ำพองศึกษา 0 0 0 0 0.00
140 40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
141 40052001 หนองเรือวิทยา 0 0 0 0 0.00
142 40052004 ชุมแพศึกษา 0 0 0 0 0.00
143 41012001 อุดรพิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
144 41012002 สตรีราชินูทิศ 0 0 0 0 0.00
145 41012007 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
146 41032001 หนองหานวิทยา 0 0 0 0 0.00
147 41032008 บ้านดุงวิทยา 0 0 0 0 0.00
148 42022002 ศรีสงครามวิทยา 75 1,079 1,736 2,815 1.12
149 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
150 43022001 ชุมพลโพนพิสัย 0 0 0 0 0.00
151 43032001 บึงกาฬ 0 0 0 0 0.00
152 44012001 สารคามพิทยาคม 102 1,531 2,289 3,820 1.52
153 44012002 ผดุงนารี 99 1,816 2,049 3,865 1.54
154 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 72 1,132 1,491 2,623 1.04
155 44022015 วาปีปทุม 84 1,323 1,789 3,112 1.24
156 45012005 สตรีศึกษา 98 322 3,248 3,570 1.42
157 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
158 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 0 0 0 0.00
159 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา 0 0 0 0 0.00
160 45032008 เสลภูมิพิทยาคม 69 1,087 1,469 2,556 1.02
161 46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
162 46012005 อนุกูลนารี 88 1,168 2,140 3,308 1.32
163 46032015 สมเด็จพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
164 47012001 สกลราชวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
165 47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
166 47022021 สว่างแดนดิน 0 0 0 0 0.00
167 47032001 มัธยมวานรนิวาส 0 0 0 0 0.00
168 50012002 วัฒโนทัยพายัพ 0 0 0 0 0.00
169 51012003 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 0.00
170 51012007 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0 0 0 0 0.00
171 52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
172 52012008 ลำปางกัลยาณี 0 0 0 0 0.00
173 53012001 อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0.00
174 53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี 0 0 0 0 0.00
175 54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0.00
176 54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 72 1,907 1,123 3,030 1.21
177 55012002 สตรีศรีน่าน 68 1,004 1,705 2,709 1.08
178 56012001 พะเยาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
179 56022004 เชียงคำวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
180 57012001 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
181 57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
182 57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 0 0 0 0 0.00
183 60012001 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
184 60012002 สตรีนครสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
185 60032003 ตาคลีประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
186 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
187 63012001 ตากพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
188 63022004 สรรพวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
189 64012001 สุโขทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
190 65012001 พิษณุโลกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
191 65012002 เฉลิมขวัญสตรี 80 129 2,988 3,117 1.24
192 66012001 พิจิตรพิทยาคม 61 1,006 1,510 2,516 1.00
193 67012002 วิทยานุกูลนารี 0 0 0 0 0.00
194 67022001 หล่มสักวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
195 70012003 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 0 0 0 0 0.00
196 70012007 ราชโบริกานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
197 70022002 โพธาวัฒนาเสนี 0 0 0 0 0.00
198 70022014 รัตนราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
199 71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
200 71012007 กาญจนานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
201 72012002 กรรณสูตศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
202 72012003 สงวนหญิง 0 0 0 0 0.00
203 72022010 อู่ทอง 0 0 0 0 0.00
204 72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 0 0 0 0 0.00
205 73012001 พระปฐมวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
206 73012002 ราชินีบูรณะ 0 0 0 0 0.00
207 73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
208 73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 0 0 0 0 0.00
209 73022014 วัดไร่ขิงวิทยา 0 0 0 0 0.00
210 73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 0 0 0 0 0.00
211 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
212 74012002 สมุทรสาครบูรณะ 0 0 0 0 0.00
213 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
214 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
215 80012001 เบญจมราชูทิศ 0 0 0 0 0.00
216 80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
217 80022006 ทุ่งสง 0 0 0 0 0.00
218 81012007 อำมาตย์พานิชนุกูล 0 0 0 0 0.00
219 83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
220 83012002 สตรีภูเก็ต 0 0 0 0 0.00
221 84012002 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
222 84012003 สุราษฏร์พิทยา 0 0 0 0 0.00
223 86012001 ศรียาภัย 0 0 0 0 0.00
224 86012002 สอาดเผดิมวิทยา 0 0 0 0 0.00
225 86022001 สวนศรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
226 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
227 90012004 วรนารีเฉลิม จังวหัดสงขลา 0 0 0 0 0.00
228 90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
229 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 0 0 0 0 0.00
230 90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
231 90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 0 0 0 0 0.00
232 92012001 วิเชียรมาตุ 0 0 0 0 0.00
233 93012001 พัทลุง 0 0 0 0 0.00
234 93012006 สตรีพัทลุง 0 0 0 0 0.00
235 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
236 10012010 วัดราชบพิธ 0 0 0 0 0.00
237 10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 48 1,890 0 1,890 0.75
238 10012013 ราชวินิต มัธยม 0 0 0 0 0.00
239 10012021 พระโขนงพิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
240 10012023 นนทรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
241 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย 0 0 0 0 0.00
242 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 0 0 0 0 0.00
243 10012037 ปทุมคงคา 0 0 0 0 0.00
244 10012040 สันติราษฏร์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
245 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 0 0 0 0 0.00
246 10022002 บางกะปิ 51 924 1,098 2,022 0.80
247 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 0 0 0 0 0.00
248 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง 58 904 881 1,785 0.71
249 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 0 0 0 0 0.00
250 10022019 ราชดำริ 0 0 0 0 0.00
251 10022022 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0.00
252 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
253 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 39 748 832 1,580 0.63
254 10022029 ศรีพฤฒา 0 0 0 0 0.00
255 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 0 0 0 0 0.00
256 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0.00
257 10032004 วัดอินทาราม 0 0 0 0 0.00
258 10032013 ชิโนรสวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
259 10032014 สตรีวัดระฆัง 0 0 0 0 0.00
260 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
261 10032022 วัดนวลนรดิศ 0 0 0 0 0.00
262 10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
263 10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
264 10032032 ปัญญาวรคุณ 0 0 0 0 0.00
265 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ 0 0 0 0 0.00
266 10032034 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 66 1,076 1,194 2,270 0.90
267 10032036 วัดพุทธบูชา 0 0 0 0 0.00
268 10032037 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 0.00
269 10032042 บางมดวิทยา 0 0 0 0 0.00
270 11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง 0 0 0 0 0.00
271 11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 54 810 890 1,700 0.68
272 11012008 วัดทรงธรรม 0 0 0 0 0.00
273 11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 0 0 0 0 0.00
274 11012015 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
275 11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
276 12012002 ศรีบุณยานนท์ 0 0 0 0 0.00
277 12012005 เบญจมราชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
278 12012008 รัตนาธิเบศร์ 0 0 0 0 0.00
279 12022003 ไทรน้อย 0 0 0 0 0.00
280 12022011 บางบัวทอง 0 0 0 0 0.00
281 13012002 คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
282 13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
283 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 0 0 0 0 0.00
284 13022002 สายปัญญารังสิต 0 0 0 0 0.00
285 13022004 หนองเสือวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
286 13022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
287 13022007 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
288 14012003 อยุธยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
289 14012005 ท่าเรือ 0 0 0 0 0.00
290 14022003 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 0 0 0 0 0.00
291 14022010 เสนา(เสนาประสิทธิ์) 0 0 0 0 0.00
292 16012006 พระนารายณ์ 0 0 0 0 0.00
293 16012012 บ้านหมี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
294 18012013 หันคาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
295 19012003 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 0 0 0 0 0.00
296 19012011 เทพศิรินทร์ พุแค 0 0 0 0 0.00
297 19022002 หนองแค(สรกิจพิทยา) 0 0 0 0 0.00
298 19022003 ประเทียบวิทยาทาน 0 0 0 0 0.00
299 19022008 มวกเหล็กวิทยา 0 0 0 0 0.00
300 20012004 แสนสุข 46 782 824 1,606 0.64
301 20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 50 959 1,213 2,172 0.86
302 20022002 พานทอง 0 0 0 0 0.00
303 20032001 บางละมุง 0 0 0 0 0.00
304 20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 42 767 851 1,618 0.64
305 20032010 สัตหีบวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
306 21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 0 0 0 0 0.00
307 21012010 บ้านค่าย 60 932 1,078 2,010 0.80
308 21012011 ปลวกแดงพิทยาคม 52 785 1,116 1,901 0.76
309 21012012 นิคมวิทยา 43 730 962 1,692 0.67
310 21022002 วังจันทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
311 21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา 48 718 885 1,603 0.64
312 22012004 เบญจมานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
313 22012005 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0.00
314 23012001 ตราษตระการคุณ 0 0 0 0 0.00
315 23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ 0 0 0 0 0.00
316 24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 0 0 0 0 0.00
317 25012002 ปราจีนกัลยาณี 64 1,044 1,381 2,425 0.96
318 25012008 กบินทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
319 26012007 บ้านนา(นายกพิทยากร) 0 0 0 0 0.00
320 27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม 57 835 1,232 2,067 0.82
321 27022002 อรัญประเทศ 62 821 1,294 2,115 0.84
322 30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 0 0 0 0 0.00
323 30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
324 30022001 จักราชวิทยา 0 0 0 0 0.00
325 30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
326 30032009 เสิงสาง 0 0 0 0 0.00
327 30052001 มัธยมด่านขุนทด 60 657 1,168 1,825 0.73
328 30062001 เมืองคง 0 0 0 0 0.00
329 31012003 บัวหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
330 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
331 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
332 31042011 สตึก 0 0 0 0 0.00
333 32012012 วีรวัฒน์โยธิน 0 0 0 0 0.00
334 32012020 จอมพระประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
335 32012024 ศีขรภูมิพิสัย 0 0 0 0 0.00
336 32012034 สุรพินท์พิทยา 0 0 0 0 0.00
337 32022004 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 0 0 0.00
338 32022012 รัตนบุรี 0 0 0 0 0.00
339 32032012 สังขะ 0 0 0 0 0.00
340 32032019 บัวเชดวิทยา 0 0 0 0 0.00
341 33022005 กำแพง 55 840 1,184 2,024 0.81
342 33032001 ปรางค์กู่ 60 829 1,111 1,940 0.77
343 34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 0 0 0 0 0.00
344 34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 0 0 0 0 0.00
345 34022002 เขมราฐพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
346 34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
347 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
348 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
349 35022001 เลิงนกทา 69 946 1,455 2,401 0.96
350 35022003 กุดชุมวิทยาคม 53 795 951 1,746 0.69
351 36012003 เมืองพญาแลวิทยา 0 0 0 0 0.00
352 37012003 ปทุมราชวงศา 0 0 0 0 0.00
353 39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
354 39022003 คำแสนวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
355 40012007 นครขอนแก่น 0 0 0 0 0.00
356 40012016 ขามแก่นนคร 0 0 0 0 0.00
357 40022007 มัญจาศึกษา 0 0 0 0 0.00
358 40032002 พล 0 0 0 0 0.00
359 40052017 ภูเวียงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
360 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร 0 0 0 0 0.00
361 41012020 เพ็ญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
362 41022001 กุมภวาปี 0 0 0 0 0.00
363 41022003 ศรีธาตุพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
364 41042002 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 0 0 0 0 0.00
365 41042003 น้ำโสมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
366 42012006 เชียงคาน 0 0 0 0 0.00
367 43012008 ท่าบ่อ 0 0 0 0 0.00
368 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
369 43022012 ปากคาดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
370 43032005 พรเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
371 43032008 เซกา 0 0 0 0 0.00
372 43032016 ศรีวิไลวิทยา 0 0 0 0 0.00
373 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ 59 840 1,187 2,027 0.81
374 44012022 เชียงยืนพิทยาคม 45 630 896 1,526 0.61
375 44022001 บรบือ 56 847 1,145 1,992 0.79
376 44022008 บรบือวิทยาคาร 61 890 1,223 2,113 0.84
377 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ 52 747 1,079 1,826 0.73
378 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
379 45022001 พนมไพรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
380 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 52 812 1,061 1,873 0.75
381 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
382 45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
383 46012004 กมลาไสย 0 0 0 0 0.00
384 46012014 ร่องคำ 58 1,022 1,225 2,247 0.89
385 46022001 ยางตลาดวิทยาคาร 46 694 927 1,621 0.64
386 47012003 สกลนครพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0.00
387 47022001 พังโคนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
388 47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0.00
389 47032012 อากาศอำนวยศึกษา 0 0 0 0 0.00
390 48012001 ปิยะมหาราชาลัย 0 0 0 0 0.00
391 48012003 นครพนมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
392 48012014 ธาตุพนม 0 0 0 0 0.00
393 48012020 เรณูนครวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
394 48012026 นาแกสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
395 49012001 มุกดาหาร 0 0 0 0 0.00
396 50012010 สันกำแพง 0 0 0 0 0.00
397 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ 0 0 0 0 0.00
398 50032004 ฝางชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
399 50042001 สันป่าตองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
400 50052001 จอมทอง 0 0 0 0 0.00
401 51022006 เวียงเจดีย์วิทยา 0 0 0 0 0.00
402 53012011 พิชัย 0 0 0 0 0.00
403 55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 0 0 0 0 0.00
404 57022001 พานพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
405 57032003 แม่จันวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
406 57042004 เทิงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
407 58012001 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
408 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 0 0 0 0 0.00
409 60012006 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0 0 0 0 0.00
410 60012012 ชุมแสงชนูทิศ 0 0 0 0 0.00
411 60022006 ลาดยาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
412 60032001 หนองบัว 0 0 0 0 0.00
413 60032009 ท่าตะโกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
414 61012003 หนองฉางวิทยา 0 0 0 0 0.00
415 61012004 อุทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
416 61012013 บ้านไร่วิทยา 0 0 0 0 0.00
417 62012004 วัชรวิทยา 0 0 0 0 0.00
418 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม 48 735 986 1,721 0.68
419 62022004 ขาณุวิทยา 51 871 1,097 1,968 0.78
420 64012011 อุดมดรุณี 0 0 0 0 0.00
421 64022003 สวรรค์อนันต์วิทยา 0 0 0 0 0.00
422 65012003 จ่านกร้อง 0 0 0 0 0.00
423 65012009 พุทธชินราชพิทยา 0 0 0 0 0.00
424 66022004 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 54 908 1,218 2,126 0.85
425 67012001 เพชรพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
426 67022008 หล่มเก่าพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
427 67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
428 67032010 หนองไผ่ 0 0 0 0 0.00
429 70012004 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 0 0 0 0 0.00
430 70022001 สายธรรมจันทร์ 0 0 0 0 0.00
431 71012002 ท่าม่วงราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
432 71012008 เทพมงคลรังษี 0 0 0 0 0.00
433 71022002 ท่ามะกาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
434 72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0.00
435 72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 0 0 0 0 0.00
436 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 0 0 0 0 0.00
437 72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
438 72032009 สามชุกรัตนโภคาราม 0 0 0 0 0.00
439 73012004 ศรีวิชัยวิทยา 0 0 0 0 0.00
440 73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
441 73012009 กำแพงแสนวิทยา 0 0 0 0 0.00
442 73012012 คงทองวิทยา 0 0 0 0 0.00
443 73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 0 0 0 0 0.00
444 74012006 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 0 0 0 0 0.00
445 74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
446 75012001 ศรัทธาสมุทร 0 0 0 0 0.00
447 75012002 ถาวรานุกูล 60 825 1,328 2,153 0.86
448 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 0 0 0 0 0.00
449 76012005 คงคาราม 0 0 0 0 0.00
450 77012001 ประจวบวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
451 77012006 บางสะพานวิทยา 0 0 0 0 0.00
452 77022007 หัวหิน 60 986 1,265 2,251 0.90
453 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
454 80012005 โยธินบำรุง 51 1,031 968 1,999 0.80
455 80022001 ฉวางรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
456 80022007 สตรีทุ่งสง 0 0 0 0 0.00
457 80032012 ปากพนัง 0 0 0 0 0.00
458 80042003 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 0 0 0 0 0.00
459 81012003 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0.00
460 81012005 พนมเบญจา 0 0 0 0 0.00
461 81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
462 81012008 เมืองกระบี่ 0 0 0 0 0.00
463 81012017 เหนือคลองประชาบำรุง 0 0 0 0 0.00
464 82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน 0 0 0 0 0.00
465 82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 0 0 0 0 0.00
466 83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 0 0 0 0 0.00
467 83012005 เมืองถลาง 0 0 0 0 0.00
468 84012004 เมืองสุราษฏร์ธานี 0 0 0 0 0.00
469 84012007 สุราษฎร์ธานี 2 0 0 0 0 0.00
470 84012017 ทีปราษฏร์พิทยา 0 0 0 0 0.00
471 84022003 ไชยาวิทยา 0 0 0 0 0.00
472 84022013 พุนพินพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
473 84032002 บ้านนาสาร 0 0 0 0 0.00
474 84032005 เวียงสระ 54 935 1,289 2,224 0.88
475 84032006 พระแสงวิทยา 0 0 0 0 0.00
476 85012001 พิชัยรัตนาคาร 0 0 0 0 0.00
477 85012002 สตรีระนอง 0 0 0 0 0.00
478 86022007 สวีวิทยา 0 0 0 0 0.00
479 90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 0 0 0 0 0.00
480 90032003 นาทวีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
481 90032013 สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0.00
482 91012004 กำแพงวิทยา 0 0 0 0 0.00
483 91012007 สตูลวิทยา 0 0 0 0 0.00
484 91012012 พิมานพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
485 92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
486 92022004 ห้วยยอด 0 0 0 0 0.00
487 93012012 ตะโหมด 0 0 0 0 0.00
488 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 0 0 0 0 0.00
489 94012002 เดชะปัตตนยานุกูล 0 0 0 0 0.00
490 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 0 0 0 0 0.00
491 96012001 นราธิวาส 0 0 0 0 0.00
492 96022005 สุไหงโกลก 0 0 0 0 0.00
493 10012005 วัดราชาธิวาส 0 0 0 0 0.00
494 10012014 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 0 0 0 0 0.00
495 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
496 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
497 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
498 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม 41 671 724 1,395 0.55
499 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง 0 0 0 0 0.00
500 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 37 0 1,461 1,461 0.58
501 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
502 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา 0 0 0 0 0.00
503 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 0 0 0 0 0.00
504 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
505 10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
506 10032008 ฤทธิณรงค์รอน 0 0 0 0 0.00
507 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 0 0 0 0 0.00
508 10032011 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0.00
509 10032012 มหรรณพาราม 0 0 0 0 0.00
510 10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม 0 0 0 0 0.00
511 10032017 มัธยมวัดนายโรง 0 0 0 0 0.00
512 10032021 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 0 0 0 0 0.00
513 10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
514 11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
515 11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
516 11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0.00
517 11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
518 11022008 บางแก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
519 11022009 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 36 605 665 1,270 0.51
520 12012006 นนทบุรีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
521 12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
522 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
523 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
524 12022010 ราชวินิต นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
525 13012003 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) 0 0 0 0 0.00
526 13012008 บัวแก้วเกษร 0 0 0 0 0.00
527 13012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
528 13012014 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
529 13022006 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
530 13022008 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0.00
531 14012007 นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา 0 0 0 0 0.00
532 14012009 บางปะหัน 0 0 0 0 0.00
533 14012010 ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) 0 0 0 0 0.00
534 14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
535 14012012 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 0 0 0 0 0.00
536 14012013 อุทัย 0 0 0 0 0.00
537 14022001 บางไทรวิทยา 0 0 0 0 0.00
538 14022004 บางปะอิน 0 0 0 0 0.00
539 14022006 ผักไห่(สุทธาประมุข) 0 0 0 0 0.00
540 14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 0 0 0 0 0.00
541 14022013 บางซ้ายวิทยา 0 0 0 0 0.00
542 15012001 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 0 0 0 0 0.00
543 15012002 แสวงหาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
544 15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) 0 0 0 0 0.00
545 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 0 0 0 0 0.00
546 15012014 สามโก้วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
547 16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
548 16022001 พัฒนานิคม 0 0 0 0 0.00
549 16022004 ชัยบาดาลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
550 16022007 ท่าหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
551 16022009 โคกเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
552 16022011 ลำสนธิวิทยา 0 0 0 0 0.00
553 16022012 หนองม่วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
554 17012003 บางระจันวิทยา 0 0 0 0 0.00
555 17012006 อินทร์บุรี 0 0 0 0 0.00
556 18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
557 18012006 วัดสิงห์ 24 280 389 669 0.27
558 18012010 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
559 19012001 สุธีวิทยา 0 0 0 0 0.00
560 19012007 บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) 0 0 0 0 0.00
561 19012008 หนองแซงวิทยา 0 0 0 0 0.00
562 20012006 อ่างศิลาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
563 20012010 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
564 20012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0.00
565 20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา 0 0 0 0 0.00
566 20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 0 0 0 0 0.00
567 20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
568 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
569 20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
570 20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 0 0 0 0 0.00
571 20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
572 20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
573 21012005 เพรักษมาตาวิทยา 0 0 0 0 0.00
574 21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 0 0 0 0 0.00
575 21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 32 439 589 1,028 0.41
576 21022006 สุนทรภู่พิทยา 22 336 368 704 0.28
577 21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 33 358 615 973 0.39
578 22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
579 22012010 นายายอามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
580 22022003 ขลุงรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
581 22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
582 22022006 หนองตาคงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
583 22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" 0 0 0 0 0.00
584 22022009 สอยดาววิทยา 0 0 0 0 0.00
585 22022010 ทุ่งขนานวิทยา 0 0 0 0 0.00
586 22022011 คิชฌกูฏวิทยา 0 0 0 0 0.00
587 23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
588 23012009 คลองใหญ่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
589 23012010 เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" 0 0 0 0 0.00
590 23012013 บ่อไร่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
591 24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 0 0 0 0 0.00
592 24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 20 307 364 671 0.27
593 24012015 บางปะกง "บวรวิทยายน" 34 508 557 1,065 0.42
594 24012016 พุทธิรังสีพิบูล 0 0 0 0 0.00
595 24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0.00
596 24022011 แปลงยาวพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
597 24022012 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0.00
598 25012011 วังตะเคียนวิทยาคม 18 292 318 610 0.24
599 25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
600 25012021 ประจันตราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
601 25012026 ศรีมโหสถ 0 0 0 0 0.00
602 26012003 นวมราชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
603 26012004 ปิยชาติพัฒนา 0 0 0 0 0.00
604 26012010 องครักษ์ 42 643 828 1,471 0.59
605 27012001 คลองหาดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
606 27012007 ท่าเกษมพิทยา 0 0 0 0 0.00
607 27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม 24 356 462 818 0.33
608 27022003 ทัพราชวิทยา 0 0 0 0 0.00
609 27022008 ตาพระยา 0 0 0 0 0.00
610 27022009 ทัพพระยาพิทยา 0 0 0 0 0.00
611 30012004 มหิศราธิบดี 0 0 0 0 0.00
612 30012007 สุรนารีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
613 30012011 บุญวัฒนา 2 0 0 0 0 0.00
614 30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 0 0 0 0 0.00
615 30022013 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
616 30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
617 30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
618 30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 29 372 468 840 0.33
619 30052010 ขามสะแกแสง 0 0 0 0 0.00
620 30052011 ขามทะเลสอวิทยา 0 0 0 0 0.00
621 30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
622 30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา 0 0 0 0 0.00
623 30062013 สีดาวิทยา 0 0 0 0 0.00
624 30072006 นิคมพิมายศึกษา 0 0 0 0 0.00
625 30072007 ชุมพวงศึกษา 0 0 0 0 0.00
626 30072010 ภู่วิทยา 0 0 0 0 0.00
627 30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
628 31012002 ภัทรบพิตร 0 0 0 0 0.00
629 31012004 พระครูพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
630 31012010 ธารทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
631 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
632 31022007 ไพศาลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
633 31022011 โนนเจริญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
634 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
635 31022013 ห้วยราชพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
636 31032002 สิงหวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
637 31032003 นางรองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
638 31032016 ไทยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
639 31032018 หนองหงส์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
640 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
641 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0.00
642 31042001 คูเมืองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
643 31042002 ตูมใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0.00
644 31042006 เมืองแกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
645 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0.00
646 31042012 นาโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
647 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
648 31042015 แคนดงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
649 32012003 สวายวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
650 32012004 นาดีวิทยา 0 0 0 0 0.00
651 32012006 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 36 474 615 1,089 0.43
652 32012025 แตลศิริวิทยา 0 0 0 0 0.00
653 32012026 ห้วยจริงวิทยา 0 0 0 0 0.00
654 32012030 หนองแวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
655 32012037 สำโรงทาบวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
656 32012038 สินรินทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
657 32022001 ชุมพลวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
658 32022014 เบิดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
659 32022020 สนมวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
660 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา 0 0 0 0 0.00
661 32032003 ตานีวิทยา 0 0 0 0 0.00
662 32032008 กาบเชิงวิทยา 0 0 0 0 0.00
663 32032009 แนงมุดวิทยา 0 0 0 0 0.00
664 32032010 โคกตะเคียนวิทยา 0 0 0 0 0.00
665 32032013 กระเทียมวิทยา 0 0 0 0 0.00
666 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
667 32032021 พนมดงรักวิทยา 0 0 0 0 0.00
668 33012022 โนนค้อวิทยาคม 18 256 373 629 0.25
669 33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
670 33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา 20 251 287 538 0.21
671 33012028 นครศรีลำดวนวิทยา 22 198 306 504 0.20
672 33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
673 33032016 ละลมวิทยา 0 0 0 0 0.00
674 33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 19 204 301 505 0.20
675 33042002 กันทรลักษ์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
676 33042008 บึงมะลูวิทยา 38 419 561 980 0.39
677 33042012 กระแชงวิทยา 0 0 0 0 0.00
678 33042018 ศรีรัตนวิทยา 0 0 0 0 0.00
679 33042020 เบญจลักษ์พิทยา 34 374 584 958 0.38
680 34012005 ปทุมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
681 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
682 34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 0 0 0 0 0.00
683 34022006 โนนกุงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
684 34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 0 0 0 0.00
685 34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
686 34022013 พังเคนพิทยา 0 0 0 0 0.00
687 34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
688 34032004 โขงเจียมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
689 34032006 เอือดใหญ่พิทยา 0 0 0 0 0.00
690 34032007 อ่างศิลา 0 0 0 0 0.00
691 34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
692 34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
693 34042002 สำโรงวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
694 34042007 วารินชำราบ 0 0 0 0 0.00
695 34042008 วิจิตราพิทยา 0 0 0 0 0.00
696 34052002 นาจะหลวย 0 0 0 0 0.00
697 34052003 นาส่วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
698 34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 0 0 0 0 0.00
699 34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 0 0 0 0 0.00
700 34052009 น้ำยืนวิทยา 0 0 0 0 0.00
701 34052012 นาโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
702 34052014 ทุ่งศรีอุดม 0 0 0 0 0.00
703 35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม 30 459 576 1,035 0.41
704 35012014 ค้อวังวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
705 35022002 ทรายมูลวิทยา 33 446 544 990 0.39
706 35022004 ป่าติ้ววิทยา 18 277 340 617 0.25
707 35022015 คำเตยวิทยา 0 0 0 0 0.00
708 36012005 บ้านค่ายวิทยา 0 0 0 0 0.00
709 36012013 บ้านเขว้าวิทยายน 0 0 0 0 0.00
710 36012016 คอนสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
711 36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
712 36012023 ภักดีชุมพลวิทยา 0 0 0 0 0.00
713 36012024 เจียงทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
714 36022013 บ้านแท่นวิทยา 0 0 0 0 0.00
715 36022016 นาหนองทุ่มวิทยา 0 0 0 0 0.00
716 36022021 คอนสารวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
717 36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
718 36032001 จัตุรัสวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
719 36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
720 36032012 เทพสถิตวิทยา 0 0 0 0 0.00
721 36032013 นายางกลักพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
722 37012002 ชานุมานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
723 37012005 คึมใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0.00
724 37012013 อำนาจเจริญ 2 0 0 0 0 0.00
725 37012015 พนาศึกษา 0 0 0 0 0.00
726 37012017 เสนางคนิคม 0 0 0 0 0.00
727 37012019 หัวตะพานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
728 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
729 39012002 บ้านขามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
730 39012005 โนนสังวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
731 39012007 กุดดู่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
732 39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
733 39022002 นาวังศึกษาวิช 0 0 0 0 0.00
734 39022006 กุดดินจี่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
735 39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
736 40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 0 0 0 0 0.00
737 40012019 ฝางวิทยายน 0 0 0 0 0.00
738 40022002 บ้านลานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
739 40022004 บ้านไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
740 40022013 ชนบทศึกษา 0 0 0 0 0.00
741 40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 0 0 0 0 0.00
742 40022018 บ้านแฮดศึกษา 0 0 0 0 0.00
743 40032007 แวงใหญ่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
744 40032009 แวงน้อยศึกษา 0 0 0 0 0.00
745 40032012 หนองสองห้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
746 40032016 โนนศิลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
747 40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
748 40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
749 40052019 เวียงวงกตวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
750 40052022 หนองนาคำวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
751 41012012 อุดรพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
752 41012017 หนองวัวซอพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
753 41012021 สุมเส้าพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
754 41012024 สร้างคอมวิทยา 0 0 0 0 0.00
755 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
756 41022004 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
757 41022014 วังสามหมอวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
758 41032002 ทุ่งฝนวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
759 41032003 ไชยวานวิทยา 0 0 0 0 0.00
760 41032014 พิบูลย์รักษ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
761 41042001 กุดจับประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
762 41042011 ยูงทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
763 42012002 เลยอนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0.00
764 42012005 นาด้วงวิทยา 24 284 348 632 0.25
765 42012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 0 0 0 0 0.00
766 42012011 เชียงกลมวิทยา 0 0 0 0 0.00
767 42012017 ภูเรือวิทยา 0 0 0 0 0.00
768 42012018 ท่าลี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
769 42022004 ภูกระดึงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
770 42022005 ภูหลวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
771 42022006 สันติวิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
772 42022016 หนองหินวิทยาคม 27 401 588 989 0.39
773 43012005 หนองคายวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
774 43012017 สังคมวิทยา 0 0 0 0 0.00
775 43012019 น้ำสวยวิทยา 0 0 0 0 0.00
776 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
777 43022002 เซิมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
778 43022003 ปากสวยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
779 43022006 กุดบงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
780 43022009 ศรีชมภูวิทยา 0 0 0 0 0.00
781 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
782 43022017 ประชาบดีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
783 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
784 43032018 บุ่งคล้านคร 0 0 0 0 0.00
785 44012010 เขวาไร่ศึกษา 31 546 656 1,202 0.48
786 44012021 โรงเรียนกันทรวิชัย 20 369 325 694 0.28
787 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร 18 246 277 523 0.21
788 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ 33 533 661 1,194 0.47
789 44022027 มัธยมยางสีสุราช 18 242 282 524 0.21
790 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
791 45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0.00
792 45012009 ขัติยะวงษา 0 0 0 0 0.00
793 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 30 378 430 808 0.32
794 45022017 เมืองสรวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
795 45022019 ทรายทองวิทยา 0 0 0 0 0.00
796 45022021 อาจสามารถวิทยา 0 0 0 0 0.00
797 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
798 45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
799 45032007 หนองพอกวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
800 45032009 โพนทองวิทยายน 0 0 0 0 0.00
801 45032013 เสลภูมิ 0 0 0 0 0.00
802 46012008 เมืองกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0.00
803 46012015 สหัสขันธ์ศึกษา 30 376 562 938 0.37
804 46012018 สามชัย 0 0 0 0 0.00
805 46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
806 46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
807 46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
808 46032002 เขาวงพิทยาคาร 28 376 568 944 0.38
809 46032004 กุฉินารายณ์ 43 692 747 1,439 0.57
810 46032013 คำม่วง 36 513 735 1,248 0.50
811 46032022 ห้วยผึ้งพิทยา 0 0 0 0 0.00
812 46032024 บ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมป์" 0 0 0 0 0.00
813 47012002 ดงมะไฟวิทยา 0 0 0 0 0.00
814 47012005 ท่าแร่ศึกษา 0 0 0 0 0.00
815 47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
816 47012009 โพธิแสนวิทยา 0 0 0 0 0.00
817 47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0.00
818 47012011 ร่มเกล้า 0 0 0 0 0.00
819 47012014 คำเพิ่มพิทยา 0 0 0 0 0.00
820 47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 0 0 0 0 0.00
821 47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา 0 0 0 0 0.00
822 47022003 พรรณาวุฒาจารย์ 0 0 0 0 0.00
823 47022012 มัธยมวาริชภูมิ 0 0 0 0 0.00
824 47022013 ธรรมบวรวิทยา 0 0 0 0 0.00
825 47022017 แวงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
826 47022018 หนองหลวงศึกษา 0 0 0 0 0.00
827 47022019 โคกสีวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
828 47022022 ส่องดาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
829 47032002 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
830 47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
831 47032009 บ้านม่วงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
832 47032013 โพนงามศึกษา 0 0 0 0 0.00
833 47032015 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 0 0 0 0 0.00
834 48012005 บ้านผึ้งวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
835 48012008 ปลาปากวิทยา 0 0 0 0 0.00
836 48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 0 0 0.00
837 48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
838 48012022 นาแกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
839 48022001 อุเทนพัฒนา 0 0 0 0 0.00
840 48022003 พะทายพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
841 48022007 บ้านแพงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
842 48022009 สหราษฏร์รังสฤษดิ์ 0 0 0 0 0.00
843 48022015 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0.00
844 48022019 โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา 0 0 0 0 0.00
845 48022021 นาทมวิทยา 0 0 0 0 0.00
846 49012003 ผึ่งแดดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
847 49012004 นวมินทราชูทิศ อีสาน 0 0 0 0 0.00
848 49012008 มุกดาวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
849 49012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 0 0 0 0 0.00
850 49012012 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
851 49012017 ดอนตาลวิทยา 0 0 0 0 0.00
852 49012020 ดงหลวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
853 49012022 คำชะอีวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
854 49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
855 50012003 หอพระ 0 0 0 0 0.00
856 50012004 กาวิละวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
857 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 21 257 395 652 0.26
858 50022001 แม่แตง 0 0 0 0 0.00
859 50022004 แม่ริมวิทยาคม 41 666 722 1,388 0.55
860 50022007 สะเมิงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
861 50022008 พร้าววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
862 50022009 สันทรายวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
863 50032001 เชียงดาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
864 50032002 อรุโณทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
865 50032007 เวียงแหงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
866 50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 0 0 0 0.00
867 50042003 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 40 596 612 1,208 0.48
868 50042004 สารภีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
869 50042005 บ้านกาดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
870 50042006 สองแคววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
871 50052002 แม่แจ่ม 0 0 0 0 0.00
872 50052004 ฮอดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
873 50052005 ดอยเต่าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
874 50052006 อมก๋อยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
875 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
876 51022001 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 0 0 0 0.00
877 51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
878 52012007 แม่เมาะวิทยา 0 0 0 0 0.00
879 52012010 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 0 0 0 0.00
880 52012013 ประชารัฐธรรมคุณ 0 0 0 0 0.00
881 52022002 สบปราบพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
882 52022004 เสริมงามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
883 52022010 เถินวิทยา 0 0 0 0 0.00
884 52032002 วังเหนือวิทยา 0 0 0 0 0.00
885 52032006 แจ้ห่มวิทยา 0 0 0 0 0.00
886 53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0.00
887 53012003 ตรอนตรีสินธุ์ 0 0 0 0 0.00
888 53022001 ฟากท่าวิทยา 0 0 0 0 0.00
889 53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ 0 0 0 0 0.00
890 53022003 บ้านโคกวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
891 53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
892 54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
893 54012010 สองพิทยาคม 32 424 503 927 0.37
894 54022001 ลองวิทยา 38 522 702 1,224 0.49
895 54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 29 414 463 877 0.35
896 54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 24 307 365 672 0.27
897 54022005 วังชิ้นวิทยา 24 331 443 774 0.31
898 55012008 นาน้อย 0 0 0 0 0.00
899 55012009 สา 38 592 721 1,313 0.52
900 55022005 ท่าวังผาพิทยาคม 41 639 746 1,385 0.55
901 55022010 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 20 307 411 718 0.29
902 56012002 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
903 56012004 ดอกคำใต้วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
904 56012007 แม่ใจวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
905 56012008 ดงเจนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
906 56022001 จุนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
907 56022005 ฝายกวางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
908 56022006 เชียงม่วนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
909 56022007 ปงรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
910 56022008 ปงพัฒนาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
911 56022010 ภูซางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
912 57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
913 57012004 ห้วยสักวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
914 57012007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 0 0 0 0 0.00
915 57022007 แม่สรวยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
916 57022008 วาวีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
917 57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
918 57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
919 57022011 แม่ลาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
920 57032004 เชียงแสนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
921 57032008 สันติคีรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
922 57042001 เชียงของวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
923 57042005 ปล้องวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
924 57042006 พญาเม็งราย 0 0 0 0 0.00
925 57042009 เวียงแก่นวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
926 58012003 ขุนยวมวิทยา 0 0 0 0 0.00
927 58012004 ปายวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
928 58022002 สบเมยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
929 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0 0 0 0 0.00
930 60012005 พระบางวิทยา 0 0 0 0 0.00
931 60012013 เก้าเลี้ยววิทยา 0 0 0 0 0.00
932 60012015 พยุหะพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
933 60022001 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
934 60022002 หนองกรดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
935 60022005 เทพศาลาประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
936 60022007 แม่วงก์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
937 60022008 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
938 60032006 ทหารอากาศอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
939 60032011 ไพศาลีพิทยา 0 0 0 0 0.00
940 60032014 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 0 0 0 0 0.00
941 61012001 ทัพทันอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
942 61012006 ตลุกดู่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
943 61012018 ลานสักวิทยา 0 0 0 0 0.00
944 62012002 วชิรปราการวิทยาคม 36 690 738 1,428 0.57
945 62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 0 0 0 0 0.00
946 62012007 นครไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 0.00
947 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0.00
948 62012011 ไทรงามพิทยาคม 138 427 386 813 0.32
949 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
950 62012016 ลานกระบือวิทยา 0 0 0 0 0.00
951 62022005 โค้งไผ่วิทยา 18 274 303 577 0.23
952 62022007 สลกบาตรวิทยา 0 0 0 0 0.00
953 62022008 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0.00
954 62022009 วังแขมวิทยาคม 18 218 293 511 0.20
955 62022011 ทุ่งทรายวิทยา 0 0 0 0 0.00
956 62022012 ปางศิลาทองศึกษา 30 371 585 956 0.38
957 62022013 ระหานวิทยา 27 466 485 951 0.38
958 63012002 ผดุงปัญญา 0 0 0 0 0.00
959 63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0.00
960 63012010 สามเงาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
961 63022001 แม่ระมาดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
962 63022002 แม่จะเราวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
963 63022003 ท่าสองยางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
964 63022007 แม่กุวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
965 63022008 พบพระวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
966 63022009 อุ้มผางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
967 64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา 0 0 0 0 0.00
968 64012003 คีรีมาศพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
969 64012004 กงไกรลาศวิทยา 0 0 0 0 0.00
970 64022001 เมืองเชลียง 0 0 0 0 0.00
971 64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
972 64022005 บ้านไร่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
973 64022013 ศรีนคร 0 0 0 0 0.00
974 64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 29 494 546 1,040 0.41
975 65012004 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 0 0 0 0 0.00
976 65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 30 313 413 726 0.29
977 65012011 บางระกำวิทยศึกษา 0 0 0 0 0.00
978 65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา 0 0 0 0 0.00
979 65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
980 65022003 วังทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
981 65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 0 0 0 0 0.00
982 65032001 นครไทย 36 553 809 1,362 0.54
983 65032010 ชาติตระการวิทยา 0 0 0 0 0.00
984 66012005 สระหลวงพิทยาคม 38 617 881 1,498 0.60
985 66012010 สามง่ามชนูปถัมภ์ 20 275 315 590 0.23
986 66012013 หนองโสนพิทยาคม 23 335 326 661 0.26
987 66012014 สากเหล็กวิทยา 30 403 593 996 0.40
988 66022006 โพธิธรรมสุวัฒน์ 0 0 0 0 0.00
989 66022010 เขาทรายทับคล้อพิทยา 26 391 512 903 0.36
990 67012010 ชนแดนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
991 67012011 ดงขุยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
992 67022011 แคมป์สนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
993 67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
994 67032011 เพชรละครวิทยา 0 0 0 0 0.00
995 67032014 บึงสามพันวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
996 67032015 วังพิกุลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
997 70012001 สวนผึ้งวิทยา 0 0 0 0 0.00
998 70012002 ปากท่อพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
999 70012005 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1000 70012009 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
1001 70012010 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1002 70012011 โสภณศิริราษฏร์ 0 0 0 0 0.00
1003 70012012 บ้านคาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1004 70022003 ประสาทรัฐประชากิจ 0 0 0 0 0.00
1005 70022006 หนองโพวิทยา 0 0 0 0 0.00
1006 70022008 ช่องพรานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1007 70022010 มัธยมวัดดอนตูม 0 0 0 0 0.00
1008 70022012 บางแพปฐมพิทยา 0 0 0 0 0.00
1009 70022013 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1010 71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
1011 71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1012 71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
1013 71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1014 71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1015 71022004 หนองรีประชานิมิต 0 0 0 0 0.00
1016 71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1017 71022011 เลาขวัญราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
1018 71022013 ประชามงคล 0 0 0 0 0.00
1019 71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1020 71032003 ทองผาภูมิวิทยา 0 0 0 0 0.00
1021 71032004 อุดมสิทธิศึกษา 0 0 0 0 0.00
1022 71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
1023 72012001 ตลิ่งชันวิทยา 0 0 0 0 0.00
1024 72012008 ศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 0 0 0 0 0.00
1025 72012010 สวนแตงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1026 72022002 สองพี่น้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
1027 72022003 อู่ทองศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
1028 72022004 สระยายโสมวิทยา 0 0 0 0 0.00
1029 72022005 ดอนคาวิทยา 20 326 404 730 0.29
1030 72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 0 0 0 0 0.00
1031 72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา 0 0 0 0 0.00
1032 72022011 บางลี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
1033 72032007 หนองหญ้าไซวิทยา 0 0 0 0 0.00
1034 72032010 ด่านช้างวิทยา 0 0 0 0 0.00
1035 73012003 พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1036 73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1037 73012011 ศาลาตึกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1038 73022002 ภัทรญาณวิทยา 0 0 0 0 0.00
1039 73022008 บางเลนวิทยา 0 0 0 0 0.00
1040 73022012 สามพรานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1041 73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 0 0 0 0 0.00
1042 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 0 0 0 0 0.00
1043 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1044 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย 0 0 0 0 0.00
1045 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 0 0 0 0 0.00
1046 75012003 ท้ายหาด 0 0 0 0 0.00
1047 75012006 อัมพวันวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
1048 76012008 เขาย้อยวิทยา 0 0 0 0 0.00
1049 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
1050 76012013 บ้านแหลมวิทยา 0 0 0 0 0.00
1051 76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
1052 76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 0 0 0 0 0.00
1053 76022008 ท่ายางวิทยา 0 0 0 0 0.00
1054 76022009 บ้านลาดวิทยา 0 0 0 0 0.00
1055 76022010 แก่งกระจานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1056 76022011 ป่าเด็งวิทยา 0 0 0 0 0.00
1057 77012004 ทับสะแกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1058 77022001 กุยบุรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1059 77022003 เมืองปราณบุรี 0 0 0 0 0.00
1060 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 0 0 0 0 0.00
1061 77022008 หัวหินวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1062 80012004 เมืองนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1063 80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 0 0 0 0 0.00
1064 80012008 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1065 80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1066 80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 0 0 0 0 0.00
1067 80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1068 80022008 ทุ่งสงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1069 80022010 ก้างปลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1070 80022015 นาบอน 0 0 0 0 0.00
1071 80022016 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1072 80022018 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1073 80022021 บางขันวิทยา 0 0 0 0 0.00
1074 80032001 เชียรใหญ่ 0 0 0 0 0.00
1075 80032005 ชะอวด 0 0 0 0 0.00
1076 80032006 ชะอวดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1077 80032015 สตรีปากพนัง 0 0 0 0 0.00
1078 80032016 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 0 0 0 0 0.00
1079 80032021 หัวไทรบำรุงราษฏร์ 0 0 0 0 0.00
1080 80042006 สิชลคุณาธารวิทยา 0 0 0 0 0.00
1081 80042008 สิชลประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1082 80042010 ขนอมพิทยา 0 0 0 0 0.00
1083 81012002 คลองยางประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1084 81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
1085 81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 0 0 0 0 0.00
1086 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1087 81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
1088 82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1089 82012008 สตรีพังงา 0 0 0 0 0.00
1090 82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1091 82012011 ทับปุดวิทยา 0 0 0 0 0.00
1092 82012012 ท้ายเหมืองวิทยา 0 0 0 0 0.00
1093 83012004 กะทู้วิทยา 0 0 0 0 0.00
1094 84012005 สุราษฎร์พิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
1095 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1096 84012010 กาญจนดิษฐ์ 0 0 0 0 0.00
1097 84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1098 84012016 เกาะสมุย 0 0 0 0 0.00
1099 84012018 เกาะพะงันศึกษา 0 0 0 0 0.00
1100 84022004 ท่าชนะ 0 0 0 0 0.00
1101 84022006 บ้านตาขุนวิทยา 0 0 0 0 0.00
1102 84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1103 84022012 พนมศึกษา 0 0 0 0 0.00
1104 84032004 เคียนซาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1105 84032007 พรุพีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1106 84032010 บางสวรรค์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1107 84032013 ชัยบุรีพิทยา 0 0 0 0 0.00
1108 85012005 กะเปอร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1109 85012006 กระบุรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1110 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1111 86012010 ปะทิววิทยา 0 0 0 0 0.00
1112 86012011 มาบอำมฤตวิทยา 0 0 0 0 0.00
1113 86022004 เมืองหลังสวน 0 0 0 0 0.00
1114 86022005 ละแมวิทยา 0 0 0 0 0.00
1115 86022006 พะโต๊ะวิทยา 0 0 0 0 0.00
1116 86022012 ทุ่งตะโกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1117 90012002 สทิงพระวิทยา 0 0 0 0 0.00
1118 90012009 ระโนด 0 0 0 0 0.00
1119 90012012 ระโนดวิทยา 0 0 0 0 0.00
1120 90012015 สงขลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1121 90022001 รัตภูมิวิทยา 0 0 0 0 0.00
1122 90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 0 0 0 0 0.00
1123 90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 0 0 0 0 0.00
1124 90022012 ควนเนียงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1125 90032001 เทพา 0 0 0 0 0.00
1126 90032004 จะนะชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1127 90032012 สะบ้าย้อยวิทยา 0 0 0 0 0.00
1128 91012001 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 0 0 0 0 0.00
1129 91012002 ท่าแพผดุงวิทย์ 0 0 0 0 0.00
1130 91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 0 0 0 0 0.00
1131 91012008 ควนโดนวิทยา 0 0 0 0 0.00
1132 91012010 ละงูพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1133 92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 0 0 0 0 0.00
1134 92012005 สภาราชินี 2 0 0 0 0 0.00
1135 92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ 0 0 0 0 0.00
1136 92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ 0 0 0 0 0.00
1137 92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุข 0 0 0 0 0.00
1138 92012017 หาดสำราญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1139 92022001 กันตังพิทยากร 43 614 627 1,241 0.49
1140 92022002 กันตังรัษฎาศึกษา 0 0 0 0 0.00
1141 92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์ 0 0 0 0 0.00
1142 92022005 สามัคคีศึกษา 0 0 0 0 0.00
1143 92022010 วังวิเศษ 0 0 0 0 0.00
1144 92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1145 92022012 รัษฎา 0 0 0 0 0.00
1146 93012002 พัทลุงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1147 93012008 กงหราพิชากร 0 0 0 0 0.00
1148 93012013 ควนขนุน 0 0 0 0 0.00
1149 93012018 ปากพะยูนพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1150 93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1151 93012023 บางแก้วพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1152 93012024 ป่าพะยอมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1153 93012026 เขาชัยสน 0 0 0 0 0.00
1154 94012005 สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 0 0 0 0 0.00
1155 94022002 โพธิ์คีรีราชศึกษา 0 0 0 0 0.00
1156 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0 0 0 0 0.00
1157 95012006 สตรียะลา 0 0 0 0 0.00
1158 95022001 เบตง 0 0 0 0 0.00
1159 96012002 นราสิกขาลัย 0 0 0 0 0.00
1160 96012005 ร่มเกล้า 0 0 0 0 0.00
1161 96012006 ตันหยงมัส 0 0 0 0 0.00
1162 96012007 รือเสาะชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1163 96022002 เวียงสุวรรณวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1164 96022007 มัธยมสุไหงปาดี 0 0 0 0 0.00
1165 96022008 สวนพระยาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1166 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 0 0 0 0 0.00
1167 10012006 พุทธจักรวิทยา 0 0 0 0 0.00
1168 10012009 วัดบวรนิเวศ 0 0 0 0 0.00
1169 10012011 วัดน้อยนพคุณ 0 0 0 0 0.00
1170 10012015 วัดสังเวช 0 0 0 0 0.00
1171 10012018 วัดสระเกศ 0 0 0 0 0.00
1172 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1173 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ 0 0 0 0 0.00
1174 10012035 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) 0 0 0 0 0.00
1175 10012041 มักกะสันพิทยา 0 0 0 0 0.00
1176 10022005 เทพลีลา 0 0 0 0 0.00
1177 10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
1178 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
1179 10022026 ราชวินิตบางเขน 0 0 0 0 0.00
1180 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 0 0 0 0 0.00
1181 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม 0 0 0 0 0.00
1182 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง 0 0 0 0 0.00
1183 10032018 สวนอนันต์ 0 0 0 0 0.00
1184 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1185 10032023 วัดรางบัว 0 0 0 0 0.00
1186 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1187 10032029 แจงร้อนวิทยา 0 0 0 0 0.00
1188 10032030 วัดบวรมงคล 0 0 0 0 0.00
1189 10032031 วิมุตยารามพิทยากร 0 0 0 0 0.00
1190 11012011 วิสุทธิกษัตรี 0 0 0 0 0.00
1191 11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1192 11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 9 114 89 203 0.08
1193 11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี 0 0 0 0 0.00
1194 12022005 ราษฏร์นิยม 0 0 0 0 0.00
1195 13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1196 13012013 ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 0 0 0 0 0.00
1197 13012015 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 0 0 0 0 0.00
1198 14012004 ปากกรานพิทยา 0 0 0 0 0.00
1199 14012006 ท่าหลวงวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
1200 14012008 ท่าช้างวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1201 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1202 14012016 มหาราช(ประชานิมิต) 0 0 0 0 0.00
1203 14012017 บ้านแพรกประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1204 14022002 บางบาล 0 0 0 0 0.00
1205 14022005 อุดมศีลวิทยา 0 0 0 0 0.00
1206 14022007 ลาดชะโดสามัคคี 0 0 0 0 0.00
1207 14022008 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0.00
1208 14022011 สาคลีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1209 14022012 ลาดงาประชาบำรุง 0 0 0 0 0.00
1210 15012005 ราชสถิตย์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1211 15012006 บางเสด็จวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1212 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1213 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1214 15012009 ไผ่วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1215 15012011 โยธินบูรณะอ่างทอง 0 0 0 0 0.00
1216 15012013 ริ้วหว้าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1217 16012001 โคกสำโรงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1218 16012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 0 0 0 0 0.00
1219 16012005 ดงตาลวิทยา 0 0 0 0 0.00
1220 16012007 บ้านข่อยวิทยา 0 0 0 0 0.00
1221 16012008 โคกตูมวิทยา 0 0 0 0 0.00
1222 16012010 ท่าวุ้งวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1223 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1224 16012013 ปิยะบุตร์ 0 0 0 0 0.00
1225 16012014 บ้านชีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1226 16022003 โคกสลุงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1227 16022005 ขุนรามวิทยา 0 0 0 0 0.00
1228 16022006 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0.00
1229 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1230 16022010 ยางรากวิทยา 0 0 0 0 0.00
1231 17012001 ท่าช้างวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1232 17012002 หัวไผ่วิทยาคม 6 34 30 64 0.03
1233 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม 14 129 157 286 0.11
1234 17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1235 17012008 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 0 0 0 0 0.00
1236 17012009 บ้านแป้งวิทยา 6 35 17 52 0.02
1237 17012010 ทองเอนวิทยา 0 0 0 0 0.00
1238 17012011 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0.00
1239 17012012 ศรีวินิตวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1240 18012005 สาครพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1241 18012007 สรรพยาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1242 18012008 บุญนาคพิทยาคม 6 45 19 64 0.03
1243 18012009 ชยานุกิจพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1244 18012011 ห้วยกรดวิทยา 0 0 0 0 0.00
1245 18012012 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ 0 0 0 0 0.00
1246 18012014 ศรีสโมสรวิทยา 0 0 0 0 0.00
1247 18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
1248 19012002 ดอนพุดวิทยา 0 0 0 0 0.00
1249 19012005 หนองโดนวิทยา 0 0 0 0 0.00
1250 19012006 พระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) 0 0 0 0 0.00
1251 19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 15 198 150 348 0.14
1252 19022004 สองคอนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1253 19022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 0 0 0 0 0.00
1254 19022006 บ้านท่ามะปรางวิทยา 0 0 0 0 0.00
1255 19022007 หินกองว