โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

STEM THAI BAAN

โรงเรียน : บรบือ สพม.26

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 22 ก.พ. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 275 คน


STEM THAI BANN คือ การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกระบวนการ STEM Education นำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน (THAI BANN) ภายใต้ห้องเรียน 4.0

นำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ STEM Education

https://drive.google.com/file/d/1yJGMNCu1NADvSFnbe4naJss47Hq8-Cg8/view?usp=sharing