โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ครูต้นแบบ(Innovator) ด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้ Google for Education

โรงเรียน :  

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 28 ส.ค. 2560 โดย : THAWATCHAI FHAIPONSAN จำนวนผู้เข้าชม 255 คน