โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

เครื่องบินประดิษฐ์

โรงเรียน : นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 29 พ.ค. 2561 โดย : ประจักษ์ อะนันทา จำนวนผู้เข้าชม 157 คน


รางวัลเหรียญทอง