โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ผลงานสร้างสรรค์ GSP

โรงเรียน : นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26

ระดับ : ระดับจังหวัด

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 29 พ.ค. 2561 โดย : ประจักษ์ อะนันทา จำนวนผู้เข้าชม 200 คน


รางวัลเหรียญทอง