โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย 


# กิจกรรม ประเภท เริ่ม สิ้นสุด
1 สพม.26 มหาสารคาม วันที่ 13 ก.ย.61
กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ
13 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
2 สพม.20 อุดร วันที่ 12 ก.ย.61
กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ
12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
3 สพม. 41 กำแพงเพชร วันที่ 10 ก.ย. 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ
10 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2561
4 สพม.35 ลำพูน วันที่ 6 ก.ย.61
กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ
6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561
5 สพม.37 แพร่ วันที่ 5 ก.ย.61
กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ
5 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561
6 สพม.30 นครพนม วันที่ 4 ก.ย.61
กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ
4 ก.ย. 2561 4 ก.ย. 2561
7 สพม.18 ชลบุรี วันที่ 4 ก.ย.61
กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ
4 ก.ย. 2561 4 ก.ย. 2561
8 สพม.36 เชียงราย วันที่ 3 ก.ย.61
กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ
3 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2561
9 การขยายผลการใช้งานโปรแกรมฯ
กิจกรรมเขตพื้นที่ฯ
12 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1