โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม.4-6

โรงเรียน : ดงเจนวิทยาคม สพม.36

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : อื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : 10 ก.ย. 2561 โดย : ณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล จำนวนผู้เข้าชม 56 คน


นวัตกรรมของนักเรียนที่เป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน คือ บทเรียนเสมือนจริง จาก Application HP Reveal หรือที่เคยเรียกว่า Aurasma นวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน คือ “บูรณาการการเรียนรู้นำสู่สื่อเสมือนจริง” (Integrated Learning into AR)