โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)

โรงเรียน : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.9

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : 24 ส.ค. 2561 โดย : สุลีพร ศุภสิริวิทยา จำนวนผู้เข้าชม 23 คน


ผู้เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงธิติมา  สิทธิคุณ
เด็กหญิงเวรุวรรณ  เมยแล

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายธรรมนูญ  ทัดภู่
นางสาวจุรีรัตน์  เล็กจินดา