โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.18

ระดับ : ระดับภาคฯ

กลุ่มสาระฯ : ศิลปะ

เผยแพร่เมื่อ : 10 มี.ค. 2562 โดย : วิริยาภรณ์ พงษ์ศิลา จำนวนผู้เข้าชม 40 คน


ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 221
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปรเมศร์ ชะโลธร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธงไท จันเต โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางณรัตน์ธนพร อันทะศรี โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) เหรียญเงิน